Automatiseringsmjukvara för livsmedels- och dryckestillverkning

 

Livsmedels- och dryckestillverkare strävar efter att skapa högkvalitativa produkter i en effektiv takt medan de använder livsmedelssäkra och kostnadseffektiva metoder. Automatisering av livsmedels- och dryckestillverkningen med zenon hjälper er att övervinna era utmaningar så att ni kan förbättra avkastningen och kvaliteten på era produkter.


 

 

Success Stories

zenon12 - HIGHLIGHTS - Food & Beverage

Fact Sheet

zenon12 - HIGHLIGHTS - Food & Beverage

770 KB

zenon for Food & Beverage

Brochure

zenon for Food & Beverage

8.3 MB

Never touch a running system - or can you?

IU Magazine Article

Never touch a running system - or can you?

2.3 MB

White Papers

Kontakta Industry Manager

Kontakta Industry Manager
Emilian Axinia

Director Industry Management Food & Beverage


Kontakta Emilian Axinia

 

 

Våra kunder

 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager

Utmaningar som livsmedels- och dryckestillverkare står inför

Livsmedels- och dryckesbranschen måste övervinna några utmaningar i sin verksamhet:

 

Livsmedels- och dryckessäkerhet:

Livsmedels- och dryckestillverkarna genererar fler produkter än någonsin tidigare, vilket gör produktionen och leveranskedjorna mer komplexa. Hantering av livsmedelssäkerhet inbegriper konsekvent hantering av batchar och anläggningar. Detta säkerställer produktsäkerhet och kvalitet, förbättrar bilden av ert varumärke och skapar bättre synlighet för efterlevnad.

 

Driftseffektivitet

Tillverkarna är under konstant tryck att vara effektivare för att minimera kostnaderna och produktavfall. Effektivitet kommer från förståelse för er livsmedelstillverkningsprocess, vilket gör det möjligt att identifiera områden som går att förbättra. När ni uppnår toppeffektivitet kommer era produkter att konstant upprätthålla höga kvalitetsnivåer.

 

Hantering av energikostnader

Livsmedelstillverkningsprocesser kräver diverse energikällor, såsom ånga, koldioxid, elektricitet, vatten, bränsle och tryckluft. Genom att hantera er energiförbrukning kan ni identifiera förbättringsområden och göra er verksamhet effektivare och lönsammare.

 

En omfattande mjukvaruplattform

Vårt uppdrag är att göra våra kunders liv enklare genom att hjälpa dem att automatisera sina industrianläggningar och hantera data effektivare. Därför möjliggör zenon mjukvaruplattform effektiva processer inom livsmedels- och dryckesproduktion, från små bryggerier till globala aktörer. zenon säkerställer effektivitet, transparens och stöder kontinuerliga förbättringsprocesser för att hjälpa er att tillverka de bästa och finaste produkterna ni kan.

zenon mjukvaruplattform har funktioner för att automatisera livsmedels- och dryckestillverkning

zenon mjukvaruplattform är en automatiseringsmjukvara för livsmedels- och dryckestillverkning som hjälper er att kontinuerligt förbättra alla områden av er anläggning och kontrollera er verksamhet. Detta leder till att ni kan öka er lönsamhet, standardefterlevnad och kundnöjdhet. Denna plattform ger stöd åt hela produktionsteamet, från maskinoperatörer till ledningen.

Dessa specifika egenskaper i zenon mjukvaruplattform hjälper livsmedels- och dryckestillverkare att nå sina produktionsmål:

 • Maskindrift och -kontroll: Denna kontrollnivå över maskineriet gör det möjligt för era operatörer att använda maskinerna säkrare och effektivare medan ni erhåller information snabbt.
 • Insamling av processdata: zenon mjukvaruplattform kan ansluta till diverse utrustningstyper utan att förlora data. Livsmedelstillverkningsmjukvaran utför spårning medan den efterlever branschstandarden ISO 22000.
 • Anläggningsövervakning: Övervaka bearbetning, förpackning, verktyg, vattenbehandling och automatiseringsområden för byggnader på er anläggning. Detta leder till att ni får fullständig kontroll över er verksamhet, förbättrar er processkvalitet och har den information som behövs för att snabbt kunna reagera på nödsituationer.
 • Batchkontroll: Kontrollera varje batch för att säkerställa konsekvent kvalitet, felfri drift och flexibel och effektiv produktion.
 • Produktionsrapportering: zenon mjukvaruplattform har rapporteringsverktyg som följer ISO 50001 för att identifiera förbättringsområden för att minska nertid och optimera förbrukning.
 • Linjehanteringssystem för produktion och förpackning: Använd zenon mjukvaruplattform för att övervaka era produktionslinjer så ni kan hantera er förbrukning. Få en analys uppifrån och ner av er verksamhet genom realtids-KPI:er för att öka effektiviteten.

Distribution av driftsanvisningar: Med zenon mjukvaruplattform kan dryckestillverkare använda interoperabilitet för anläggningsintegration och prestanda. Skicka data och anvisningar från HMI till ERP och vice versa.

Så här hjälper zenon livsmedels- och dryckestillverkare

zenon mjukvaruplattform för livsmedelstillverkning är flexibel och skalbar för att förbättra driften i livsmedels- och dryckesbranschen. Denna livsmedels- och dryckesmjukvara hjälper er på följande områden:

 • Hantering av anläggningsinformation: Få en översikt av er anläggning för att standardisera data, öka effektiviteten och förbättra produktionen.
 • Effektiv linjehantering: zenon mjukvaruplattform integrerar utrustningen och enheterna i er produktionslinje så att kan styra processerna i realtid.
 • Processautomatisering: zenon hjälper er med ett stort utbud av kraftfulla funktioner som möjliggör flexibilitet, enhetlighet och effektivitet i era batchprocesser.
 • Förbättrad kvalitetshantering: Ni kan använda zenon mjukvaruplattform för att styra produktionen och säkerställa produktkvaliteten i varje batch så att ni kan undvika fel.
 • Bättre övervakning av verktyg: zenon mjukvaruplattform ökar tillgängligheten och prestandan för era verktyg genom övervakning och kontroller.
 • Hantering av energidata: Anslut datakällor till zenon så kommer plattformen att analysera information för att identifiera besparingsmöjligheter.

 

 

Så här har vi hjälpt livsmedels- och dryckestillverkare

Många livsmedels- och dryckestillverkare har använt zenon, vår livsmedelstillverkningsplattform, med framgång. Ett stort tyskt bryggeri han använt zenons automatiseringsfunktioner för att hålla sina maskiner i drift. zenon mjukvaruplattform har bakåtkompatibilitet med äldre applikationer, vilket gör att man kan ge äldre maskiner lite längre livstid. Med zenon får ni även stöd för produktion av örtkryddade spritdrycker med en modern integrerad övergripande lösning. Den gör det möjligt att övervaka hela fyllnings- och förpackningssystemet centralt och utvärdera Övergripande effektivitet för utrustningen (OEE) med ett ögonkast.

När det gäller livsmedel säkerställer zenon kvalitet och smak. En tillverkare av högkvalitativ fryst mat kan processa spenat och andra grönsaker från råvarufasen till den paketerade produkten inom tre timmar, vilket säkerställer konsekvent hög kvalitet och begränsade vitaminförluster. En stabil grund för produktionsprocesserna säkerställs med zenon. Vi stöder ett köttföretag som beslutade sig för att integrera zenon på deras nybyggda anläggning. Med zenon kan de styra sina produktionsprocesser och datautbyte, förenkla kvalitetssäkringsprocesser och anta en hög automatiseringsnivå.

 

 

Läs mer om livsmedelstillverksningsmjukvara

Livsmedels- och dryckestillverkningsmjukvara, som zenon, hjälper er att hantera er anläggnings effektivitet och kostnader när det gäller att skapa kvalitetsprodukter i varje batch på varje linje. COPA-DATA har mer än 30 års erfarenhet av arbete med livsmedels- och dryckesföretag. Vi förbättrar kontinuerligt mjukvaruplattformen zenon för att upprätthålla nödvändig logik och algoritmer.

Kontakta COPA-DATA online med dina frågor om automatiseringslösningar för livsmedels- och dryckestillverkning.

CONTACT US

 

Våra insikter om mat och dryck

Livsmedelsindustrin genomgår en digital transformation. Läs om hur tillverkare kan använda digital teknik för att transformera sina anläggningar och processer.

The Industry 4.0 concept is currently only spreading slowly in the beverage industry. Manufacturers and companies are faced with major challenges in process automation and further development. zenon c...

Read in this interview with Arne Svendsen, OMAC Board Member, about the challenges the F&B industry is facing, and how PackML masters them.

Be flexible in the marketplace, network production equipment, and use communication interfaces with zenon and OMAC PackML.

The possibilities that the Smart Factory opens for F&B are varied. How you benefit from Industry 4.0.

Det kan vara en utmaning att implementera TAKOEE. Dra nytta av det Know-How som finns i zenon.

Automation can help everyone in F&B production and system integration to be more successful, with more satisfaction and less stress.

Use zenon as an Energy Data Management System to reduce energy consumption whilst increasing productivity.

zenon projects can be reused even when the hardware or operating system of a machine is changed. This makes the HMI solution more durable and sustainable.

All information i realtid från hela din anläggning på ett och samma ställe i pedagogisk rapportform. Få kontroll på din anläggnings OEE / TAK i din centrala "cockpit".

Säker kontroll av kritiska processer. Vi visar här hur du kan skapa ett övervakningssystem med zenon utan programmering.

Garantera nödvändig flexibilitet för introduktione av nya produkter och utnyttja anläggningens fulla potential?

Batchhanteringen (Batch Control) i zenon är lämplig för batchbaserade produktioner som t.ex. ölproduktionen. Baserande på ISA-88.

Energy Management Systems in Food & Beverage production.

Integrera olika utrustningar, minska risken för produktionsstopp och hantera en kostnadseffektiv lösning.

Dela information och optimera din produktion över olika avdelningar i tillverkerkningen. Koll på läget - med zenon HMI SCADA.