Kontakta oss

Byggnadsautomatisering med zenon

Ice Cream Factory

Byggnadsautomatisering börjar bli en eftertraktad lösning på stigande driftskostnader och krav på att hushålla med energin. Studier visar att programvara för byggnadsautomatisering styr mer än hälften av de stora byggnaderna (över 9 000 kvadratmeter stora) i USA. Marknaden Asien-Stillahavsområdet förväntas bli den snabbast växande regionen för byggnadsautomatisering eftersom den är en stor energiförbrukare. Oavsett var du befinner dig kan byggnadsautomatisering med zenon hålla koll på din anläggnings system och hitta möjligheter att hålla nere kostnader och spara energi.

 

 

Vad är byggnadsautomatisering?

Ett system för byggnadsautomatisering styr byggnadens elektroniska, elektriska och mekaniska system och förenar flera byggnadssystem till en central plats för att hantera delar som HVAC, säkerhet och belysning. Ett system för byggnadsautomatisering är ett datanätverkssystem och gör att olika separata komponenter kan kommunicera över plattformar, språk och programvara.

 

Byggnadsautomatisering liknar industriell automatisering på så vis att den organiserar och underlättar kommunikation mellan åtskilda system. Medan industriell automatisering sammanlänkar robotarna, maskinerna och utrustningen i en fabriksmiljö, sammanlänkar byggnadsautomatisering systemen i en struktur för att upprätthålla optimala förhållanden. 

 

 

Fördelar med programvara för byggnadsautomatisering

Fördelarna med industriell byggnadsautomatisering är:

 • Systemöversikt: Byggnadsautomatisering ger en tydlig överblick över driftförhållanden och tekniska parametrar.
 • Kostnadsbesparingar: Att effektivt köra system som kräver minimalt med reparationer och driftstopp är mer kostnadseffektivt.
 • Energieffektivitet: Programvara för fabriksbyggnadsautomatisering förbättrar effektiviteten för alla system i byggnaden.
 • Reducerade driftstopp: Automatisering förlänger livscykeln för dina anläggningar och minskar behovet av reparationer, vilket även minskar driftstoppen.
 • Reducerad personal: Eftersom byggnadsautomatisering styr alla system via en central punkt, krävs färre anställda för att styra och underhålla byggnadsprocesserna.
 • Ökad personalproduktivitet: System för byggnadsautomatisering låter anställda fokusera på andra aspekter av sina roller än att övervaka byggnadsprestanda.

Så här hjälper zenon livsmedels- och dryckestillverkare med byggnadsautomatisering

zenon-plattformen förenklar industriell byggnadsautomatisering för att göra dina mål för hållbarhet och drift möjliga att uppnå. Ingenjörer kan använda zenon för att koppla ihop HVAC, säkerhet, belysning, ventilation och andra system för att digitalisera din byggnadsskötsel.

 

Funktionerna hos byggnadsautomatisering med zenon inkluderar:

 • Visning på instrumentpanel och larmning: Fel på tryckluft, värme, elförsörjning och liknande funktioner kommer att rapporteras och lösas snabbt.
 • Datainsamling: Fånga in relevant data för anläggningens prestanda i en central datahubb.
 • Rapportering och KPI:er: Omfattande analys och rapportering gentemot anpassade nyckeltalsindikatorer (KPI:er) bidrar till att din fabrik kan uppnå målen.
 • Förebyggande underhåll: Lär dig om maskindrift och reparera eller byt ut en maskindel innan den går sönder.
 • Meddelandekontroll: Se och svara på meddelanden direkt för att öka produktiviteten och undvika driftstopp.
 • Arkivdata: Granska äldre data för att identifiera trender.

Läs mer om byggnadsautomatisering med zenon

En programvaruplattform för fabriksbyggnadsautomatisering som zenon ökar dina energi- och kostnadsbesparingar samtidigt som den minskar driftstoppen. COPA-DATA har mer än 30 års erfarenhet av byggnadsautomatisering och vi gör ständiga förbättringar av zenon-plattformen för att säkerställa att den upprätthåller den nödvändiga logiken och algoritmerna.

 

Om du har frågor om programvaran för byggnadsautomatisering, kontakta COPA-DATA idag.

KONTAKTA OSS