När stora saker görs med små delar – potentialen med modulbaserad produktion

Den ökande efterfrågan på individuella lösningar och små satser leder till kortare produkt- och innovationscykler. Detta är en utmaning som i synnerhet läkemedelsbranschen och processtillverkningsindustrin står inför. Konventionellt strukturerade processanläggningar i branscherna för kemi, livsmedel, kosmetika och läkemedel är vanligen inte tillräckligt flexibla. De kan inte hantera introduktionen av nya produkter eller ändringar av produktionskvantiteter på ett effektivt sätt. Digitalisering och modularisering erbjuder lösningar på dessa utmaningar eftersom de kan förenkla processen. Modulbaserad produktion gör det möjligt att dela in den övergripande uppgiften i mindre delar. Till skillnad från de tidigare, slutna tillvägagångssätten delas produktionsprocessen in i enskilda tjänster och standardiseras. Logisk sammanlänkning möjliggör att individuella moduler kopplas samman på flera sätt, d.v.s. koppla in och producera. Resultatet blir en lösning med hög prestanda med mångsidig produktion som inte bara erbjuder fördelar för läkemedelsbranschen och processtillverkningen, utan revolutionerar produktionen i många branscher.

 

 

 

 

 

see the zenon MTP Suite in action (6 videos)

Branschövergripande fördelar med modulbaserad produktion

Hög innovativ kapacitet

Modularisering minskar investeringsriskerna som hör samman med marknadsintroduktion eftersom produktionskapaciteten går att anpassa efter marknaden, vilket säkerställer bättre konkurrenskraft.

 

Minskning av produktionskostnader med 40 %*

Effektiv installation av modulbaserade anläggningar minskar konverterings-/initieringskostnaderna för en produktionsanläggning. De minskade produktionskostnaderna visar sig särskilt vid produktion av små satser.

 

50 %* kortare tid till marknaden

Tiden till marknaden är avsevärt kortare vid modulbaserad produktion eftersom större delen av utvecklingen sker med förfabricerade moduler. Dessa går att integrera i processtyrningssystem med minimala utlägg. Skalning från laboratorie- till produktionsfasen blir också mycket enklare, vilket minskar den totala utvecklingstiden för produkter.

 

Maximal flexibilitet

Flexibiliteten för användningen av anläggningar ökar avsevärt tack vare modularisering eftersom modulbaserade enheter går att återanvända eller enkelt bytas ut utan ytterligare utlägg för utveckling. Friheten från att vara bunden till maskiner från vissa tillverkare som zenon levererar ökar flexibiliteten ännu mer.

 

*Source: ISBN: 978-3-89746-191-2 Modular Plants

 

 

Förpackning av modulbaserad typ – ett paradigmskifte i produktionen

Det grundläggande kravet för konsekvent modularisering i produktionen är en gemensam beskrivning av informationen om de enskilda modulerna. Vilka dataobjekt registreras? Vilka tjänster ska utföras? Beskrivningen fylls i på ett likformigt sätt via branschövergripande och tillverkaroberoende standard “MTP” (förpackning av modultyp). All information tillhandahålls i ett standardiserat format, vilket underlättar integration i ett överordnat processorkestreringslager (zenon-POL). zenon-POL och zenon Engineering Studio kopplas samman på ett helt automatiserat sätt här. Alla arbetssteg automatiseras sålunda i Engineering Studio och överförs till Service Engine via POL, vilket resulterar i ett helt automatiskt genererat processtyrningssystem (DCS) på bara några steg.

POL_Grafik

 

Majoriteten av tekniken inbegriper redan modulteknik. Därmed involverar integrationen av helt automatiserade moduler i processtyrningssystemet mycket färre utlägg för utveckling. Äldre befintliga anläggningar kan göras MTP-kompatibla och integrerade i POL utan en massa programmering med hjälp av den integrerade zenon Soft Logic.

.

Som idé kan MTP jämföras med en skrivardrivrutin. Skrivaren (ett undersystem) är ansluten till en central dator som är oberoende av tillverkaren. Målet är att göra anslutningen till enheten så enkel som möjligt för att göra det möjligt att aktivera den utan fördröjning. Datorn kan lätt komma åt tjänster som “skriv ut” eller “skanna”. På liknande sätt detekterar POL tillgängliga tjänster på de enskilda modulerna via MTPS och kan komma åt dem direkt. “Koppla in och skriv ut” blir “koppla in och producera” i fabriksautomatisering och processtyrning – när allt kommer omkring kan digitalisering vara enkelt även i stor skala!

 

 

 

zenon MTP Suite från COPA-DATA tillhandahåller alla de tjänster ni behöver för att implementera modulbaserad produktion end-to-end. Optimera befintliga produktionsprocesser i verksamheten och dra nytta av mångsidig tillverkning som lever upp till alla relevanta standarder.

 

  • MTP-redigeraren gör det enkelt att skapa och redigera MTP-filer för nya och äldre system. Varje enskilt steg kontrolleras i realtid för att säkerställa att processen följer standarden VDI/VDE/NAMUR 2658.
  • COPA-DATA:s valideringstjänst för MTP-filer verifierar att nya MTP-filer är kompatibla – även under konfiguration. När de har importerats till zenon MTP Suite hanteras alla filer i en central databas. Detta ger operatörerna översikt under hela tiden som alla dessa MTP-filer används.
  • Varje MTP-fil är en mall för en specifik del av utrustningen. Om ni har flera av samma typ går det att skapa flera instanser från mallen med tjänsten för hantering av PEA-instanser.
  • I steget Processorkestrering (POL) länkar användarna upp nyligen genererade PEA-instanser och ansluter logiskt till utrustningen genom att dra och släppa i en grafisk redigerare. Alla processbilder, variabler, grundläggande funktioner för ISA 88 batchkontroll, OPC UA-konfiguration, rapporter, larm och granskningsspår genereras automatiskt med en knapptryckning.
  • Med PEA (process equipment assembly) Software Suite förser COPA-DATA operatörerna med ett lokalt styrsystem direkt på maskinen. En helt ny, användarvänlig HMI – inklusive funktioner som ISA-88 batchkontroll, användarhantering och granskningsspår – som gör det möjligt för operatörerna att hantera processer på ett säkert och ergonomiskt sätt. Applikationen säkerställer även dataintegriteten i enlighet med FDA 21 CFR del 11 och Bilaga 11 i EU:s GMP-riktlinjer.
  • Om äldre utrustning måste göras MTP-kompatibel när ni ställer om till modulbaserad kan MTP Gateway vara till hjälp. Den ansluter de gamla systemen och skickar relevant information till orkestrering via OPC UA och i enlighet med MTP-standarder. Detta säkerställer att användarna förblir tillverkaroberoende och kan välja de maskiner och programvarulösningar som bäst passar deras behov.

 

Modularisierung_Grafik

 

MTP – modulbaserad produktion med zenon från COPA-DATA

COPA-DATA har arbetat med att förenkla processer med digitala och automatiseringslösningar i över 30 år. Idag har tekniken bakom det ett namn: MTP. Vi förlitar oss på vår omfattande erfarenhet för att kontinuerligt utveckla zenon-mjukvaruplattformen. Ni kan lita på att vi uppfyller era krav gällande modulbaserad produktion, både nu och i framtiden. När den är noga genomtänkt kan modularisering via MTP revolutionera processtillverkningssektorn och göra den konkurrenskraftig för framtiden. Hör av er till oss om ni vill veta mer om zenon.

 

Validate your MTP files for free

 

 

The Validation Service of MTP files checks the compatibility of your configured MTP file.

 

WHAT YOU GET

HOW TO START?

The certainty of your MTP files working properly 1. Click the link below
Check of 3rd party MTP files 2. Insert your mail address
Online validation according to VDI/VDE/NAMUR 2658 3. Upload the MTP file(s) you want to validate
Validation report in HTML format via e-mail 4. Get your result immediately
Free of charge service  

 

CHECK IT OUT

 

 

Our MTP Insights

Product and innovation cycles are getting shorter and shorter, thanks to an increased demand for small batches and individualized solutions.

Modular plants in life sciences: Dream or reality? 

Interested in this article? It was published in our INFORMATION UNLIMITED magazine Vol. 38.

Please find the online version here.

 

 

 

 

 

Improving Systems Integration in Manufacturing

Giuseppe Menin of COPA-DATA was interviewed by Innovation in Pharmaceutical Technology magazine on the subject of interoperability. 

Check out the interview here.

read the latest blog articles about MTP