Så här kan digital teknik transformera anläggningar för livsmedelstillverkning

 

Livsmedelsindustrin förändras snabbt, till viss del beroende på den nya teknik som tillverkarna mer och mer använder sig av. Digital teknik och införandet av Industry 4.0 skapar enormt många möjligheter, såväl som utmaningar, för livsmedelstillverkarna.

 

Denna teknik, som omfattar sakernas internet (IoT), avancerad dataanalys, molnet och smarta sensorer, har potential att hållbart förändra anläggningarna för livsmedelstillverkning. Den erbjuder fördelar som förbättrad produktkvalitet, minskad energiförbrukning och optimerade processer. Det är i ökande grad viktigt att använda den för att hänga med i konkurrensen och leva upp till kundernas konstant föränderliga preferenser.

 

 

Varför livsmedelstillverkare måste överväga digital teknik

Livsmedelsindustrin genomgår en digital transformation. Från stora företag till mindre, mer flexibla märken, använder ett växande antal företag i branschen denna teknik för att samla in mer data om sina anläggningar. De använder denna information till att transformera tillverkningsmiljön och omdefiniera hur deras arbetsstyrka, processer och resurser ska fungera i den nya miljön.

 

Kärnan för den digitala revolutionen är data. Tillverkarna kan använda smarta sensorer för att samla in realtidsdata om hur deras utrustning fungerar, hur mycket energi de använder med mera.

Dessa smarta sensorer skickar automatiskt ut denna data till ett IT-system som analyserar data med hjälp av analytiska tekniker och kombinerar den med historiska data. Dessa analyser ger värdefulla insikter om hur ni kan förbättra verksamheten, från den övergripande effektiviteten för utrustningen (OEE) till energidatahantering.

 

All denna information kan laddas upp till molnet så att den går att komma åt oavsett var ni är och blir enklare att använda för att göra förbättringar.

 

Ni kan använda programvara som zenon till att hantera alla dessa aspekter av livsmedelstillverkningen. På zenon, som är en standardiserad mjukvaruplattform för industriell automatisering, kan ni lägga till funktioner och moduler efter behov. Den omfattar HMI, SCADA, mjuka PLC:er, larm, meddelanden, rapportering med mera.

 

Genom att inte använda potentialen i dessa data skulle ni gå miste om kostnadsbesparingar och andra förbättringar. Plus att det blir viktigt att använda dem för att inte hamna på efterkälken då fler och fler företag börjar använda denna teknik.

 

Vikten av digital teknik i livsmedelsindustrin mynnar ut i alla delar av produktionsprocessen.

 

 • Tillgång till utrustning och integration: Digital teknik som kan integrera de olika typerna av miljöer och system i en tillverkningsanläggning hjälper till att skapa en mer sammanhängande verksamhet. Den kan även förbättra den övergripande effektiviteten för utrustningen, minska nertiden och förbättra resursutnyttjandet.
   
 • Livsmedelsbearbetning: Rätt programvara hjälper även till med att optimera driften av livsmedelsbearbetningen. Med hjälp av digital teknik kan tillverkarna öka produktiviteten och effektiviteten, minska energiförbrukningen rejält och förbättra produktkvaliteten.
   
 • Fyllning och packning: Förutom att använda data till att få fram potentiella förbättringar i deras fyllnings- och packningsprocesser kan tillverkarna kombinera packnings- och produktionslinjerna för att hantera sina anläggningar effektivare. Automatisering kan införas för att minska kostnaderna och öka effektiviteten. Genom att använda rätt programvara med bra uppkopplingar blir det möjligt för er att snabbt skala dessa lösningar över anläggningen.

The food and beverage industry is undergoing a digital transformation, where manufacturers increasingly use data to transform their plants and processes.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to our newsletter
Be well informed

about F&B and COPA-DATA

 

 

Our customers

 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter

Fördelarna med att använda teknik i livsmedelsindustrin

Digital teknik omdefinierar livsmedelstillverkningen på många olika sätt. Här kommer några fördelar den kan ge er:

 

1. Förbättrad livsmedelskvalitet

I livsmedelsindustrin måste produkterna leva upp till standarder för hög kvalitet och bestämmelser så att de är lämpliga för konsumenterna. Livsmedelstillverkare måste kontrollera sina processer noga. Digital teknik kan hjälpa till med kvalitetssäkring och även med att göra förbättringar för att öka den övergripande kvaliteten på livsmedelsprodukterna.

 

Data är avgörande för kvalitetssäkring. Med digital teknik kan ni spåra många olika typer av data som hör samman med er produktionsprocess. Detta gör det möjligt för er att upptäcka variationer i processen som kan leda till kvalitetsproblem i realtid. Ni kan snabbt korrigera dessa problem och potentiellt spara mycket tid och pengar. Detta är särskilt viktigt vid bratchproduktion där produkterna görs i grupper snarare än en i taget.

 

Om ett fel uppstår kan ni använda de data ni samlat in under produktionsprocessen för att avgöra varför. Avancerade lösningar kan även göra det möjligt för er att spela in och spela upp era processer visuellt för att felsöka eventuella fel snabbt och mer precist. Detta kan hjälpa er att förhindra problemet från att uppstå på nytt i framtiden.

 

NI kan dessutom använda era data såväl som dataanalysteknik för att hitta vägar för att förbättra kvaliteten på era produkter och upprätthålla den precisa processtyrning som krävs för att leva upp till kvalitetsstandarder. Att analysera historiska data kan avslöja mönster som är relaterade till det som leder till produkter av högre kvalitet, vilket gör det möjligt för er att justera era produktprocesser snabbt och även från distans.

 

zenon hjälper er att samla in kvalitetsrelaterade data och att styra era processer med hög noggrannhet. zenons Batch Control- och Recipe Group Manager-verktyg ger er stöd i att skapa, hantera och genomföra recept, kontrollprocesser och analysera produktionen. zenon gör batchrapporter tillgängliga omedelbart efter produktionen, vilket hjälper till att göra kvalitetssäkringsprocessen effektivare. zenons förmåga att enkelt integrera med andra system hjälper företagen att enklare få översikt och styra sina processer för att förbättra kvaliteten.

Batch control in the brewery environment is just as much a part of the zenon portfolio.

2. Optimerade produktionslinjer

Linjestyrning med hjälp av digital teknik ger er större insyn i och kontroll över era produktionslinjer, vilket gör att ni kan göra förbättringar för att få fram bättre resultat. Även om er linje består av olika typer av maskiner och enheter kan ni integrera dem och visa deras data i ett system med en lösning som zenon.

 

Denna uppkoppling gör det enklare att upptäcka vägar för att optimera era linjer gradvis. Den ger även stöd genom att snabbt identifiera ändringar och problem så att ni kan bemöta och korrigera dem.

 

De data ni samlar in kan även ge information till analyser och rapporter som presenterar data på ett tydligt sätt och gör det enklare att peka potentiella förbättringar. När data samlas in i realtid kan produktionsteamet se information om den aktuella batchen, larm och händelser som sker under processen, vilket hjälper dem att styra processen och korrigera fel. 

 

Produktionsprocesser skapar avsevärda mängder data som ni kan lagra i molnet. Denna lagringsmetod gör det möjligt för er att enkelt kombinera data från olika källor, komma åt data från alla håll och analysera både nyliga och historiska data i olika syften.

 

Ni kan använda dessa data t.ex. för prediktivt underhåll, vilket inbegriper att spåra utrustningens prestanda för att avgöra den ideala tidpunkten för att genomföra underhållsarbete och reparationer. Detta hjälper till att minska underhållskostnaderna, minska nertiden och öka produktiviteten för era linjer. Det kan även hjälpa er med att förbättra den övergripande effektiviteten för er utrustning, hantering av arbetsflödet, dokumentation med mera.

 

3. Integrerade funktioner och resurshantering

Tillverkning av livsmedelsprodukter kan vara en komplicerad process som inbegriper många olika typer av utrustning, människor och uppgifter. För att förbättra denna process kan det hjälpa att ha en så omfattande bild av detta som möjligt. Digital teknik kan underlätta denna omfattande bild genom att koppla samman de olika systemen som är involverade och samla alla data på en plats.

 

Digital teknik gör det även möjligt för er att styra och ändra processer utan att behöva gå till den plats där den relevanta maskinen är rent fysiskt. Med ett centraliserat system kan nu se alla relevanta data oavsett var ni är och göra justeringar från distans.

 

Denna integration kan även hjälpa er att förbättra resurshanteringen och öka er utrustnings övergripande effektivitet. Genom att ha alla era data tillgängliga på en plats gör att det är enklare för er att identifiera problem som kan minska effektiviteten.

 

Det kan även vara användbart att undvika fel i produktionen och hantering av nödsituationer. Integrationen av funktioner som larmlistor, händelselistor, kameravyer, trender och visningar av viktiga prestandaindikatorer gör det möjligt för användarna att få rollbaserad information i realtid om en incident uppstår. Detta gör att ni kan agera snabbt och effektivt, vilket för att utrustningens tillgänglighet och produktiviteten ökar.

 

Digital teknik kan även hjälpa er att åstadkomma längre livscykler för maskinerna. Till exempel använde Krombacher, som är ett av Tysklands största privatägda bryggerier, zenon KÖHLs K-Retrofit-lösning för att förlänga sina maskiners livscykler genom att uppgradera dem med hjälp av programvara. zenons baklängeskompatibilitet med applikationer möjliggör mer flexibilitet i hårdvaruersättningen och gör att ni kan köra zenon-projekt separat från maskindelar.

 

Att göra uppgraderingar med kompatibel programvara istället för att köpa nya ersättningsmaskiner kan spara avsevärda belopp för företagen medan de ändå får fördelarna med en uppgradering.

 

4. Minimerad energiförbrukning

Att minska energiförbrukningen på en tillverkningsanläggning minskar kostnaderna och hjälper även till att minska miljöpåverkan, vilket även kan förbättra företagets rykte. Detta kan leda till ökad försäljning och investeringar som kan resultera i mer lojalitet från både kunder och anställda.

 

Genom att spåra energidata kan ni få reda på om vissa processer eller utrustning är oproportionerligt energiintensiva. Det kan även avslöja oväntade toppar i energiförbrukningen, vilket vanligen indikerar ett problem såsom en maskin som inte fungerar som den ska.

 

Att spåra och analysera energidata är en viktig del av att skapa ett energiledningssystem som efterlever standarder som ISO 50001.

 

Med digital teknik kan ni automatiskt registrera energidata i realtid, vilket ökar korrektheten och effektiviteten för er dataregistrering. Ni kan även kombinera dessa data med historiska data. Denna information kan sedan användas till instrumentpaneler, larmlistor och rapporter.

 

Tack vare denna automatiska datainsamling kan ni lägga mer tid på att göra era anläggningar mer energieffektiva och mindre tid på att spåra data manuellt. Ett digitalt tillvägagångssätt, särskilt med en mångsidig plattform som zenon, gör det även möjligt för er att enklare kombinera energidata från era olika system. Ni kan även spåra förbrukningen av flera energikällor, från elektricitet till gas till tryckluft.

 

5. Ökad flexibilitet i produktionen

Digital teknik ökar flexibiliteten så att producenter kan övervaka och styra produktionsprocessen. Detta ger stöd för kreativitet som möjliggör större variation bland produkterna och kan även snabba på tiden till marknaden.

 

Bryggerier är utmärkta exempel på när denna förmåga används. Med en automatiseringsplattform som fungerar med olika typer av hårdvara och integrerar enkelt med befintliga system har ni friheten att använda ny teknik och testa nya idéer. Ni kan prova nya recept snabbare och med färre investeringar i ny utrustning. Digital teknik hjälper er även att styra anpassade bryggningsprocesser effektivare, även när ni brygger i små batchar.

 

Med receptkontrollsystem som är baserade på PLC:er kan det vara svårt att lansera nya recept. zenon är dock baserad på standarden ISA-88 för batchprocesstyrning. Denna konfiguration gör det möjligt för er att använda utrustningen flexibelt och producera flera typer av på ett system. Bryggare kan därmed testa nya recept utan att behöva programmera om utrustningen.

 

Denna flexibilitet gör det möjligt för bryggerierna att på ett effektivt sätt uppdatera dina processer och produkter för att hänga med i förändringarna på marknaden. Förutom nya produkter gör zenon att ni kan introducera nya underhållskoncept, produktionsprocesser och funktioner. Många av de nödvändiga funktionerna finns när ni öppnar lådan, vilket gör implementeringen enklare och snabbare.

 

Givetvis gäller dessa fördelar även utanför bryggerierna hos andra livsmedels- och dryckesproducenter. Att kunna övervaka och styra produktionsprocessen med större flexibilitet gör att ni kan producera en fler olika produkter och snabbare och mer kostnadseffektivt testa nya idéer.

Digital technology helps you to control custom brewing processes more efficiently, even when brewing in small batches.

zenon — en mjukvaruplattform som underlättar livsmedelsproduktion

Livsmedelstillverkningsbranschen genomgår en transformation där digital teknik spelar en viktig roll. Denna nya teknik erbjuder många fördelar för livsmedelsföretag men förändrar även förväntningarna på branschen och vad som krävs för att lyckas.

 

Det är viktigt att ha rätt teknik på plats för att få ut så mycket som möjligt av denna digitala revolution. zenon från COPA-DATA är en idealisk lösning för livsmedelstillverkare.

 

zenon hjälper er att minska er energiförbrukning, förbättra produktkvaliteten, optimera era produktionslinjer, integrera system och öka flexibiliteten i era produktionsprocesser. Ni kan använda den i nästan varje steg i er produktionsprocess och större verksamheter, från produktion till inpackning till energihantering. Den gör det också möjligt för er att implementera automatisering, de industriella sakernas internet (IIoT) och andra Industry 4.0-lösningar.

 

zenon mjukvaruplattform har designats för att vara enkel att använda och integrera med befintlig utrustning och system. Den kombinerar dataregistrering, drift av utrustning och verksamhetsupplysningar i en miljö och hanterar data från hela er verksamhet, vilket hjälper er att få ut så mycket som möjligt av er information. Den är flexibel, skalbar och mycket säker för att underlätta för er att bemöta de evigt föränderliga behoven för dagens företag.

 

 

Kontakta COPA-DATA idag för att få veta mer

zenon hjälper er att få ut så mycket som möjligt av den digitala revolutionen och nå målen för er verksamhet och avkastning på kapitalet. Med en robust och flexibel uppsättning av funktioner från dataförvärv, analys och rapportering till automatisering så är zenon mjukvaruplattform ett värdefullt verktyg för alla livsmedelstillverkare.

 

Om ni vill veta mer, kontakta oss idag.

KONTAKTA OSS