zenon mjukvaruplattform för teknisk utformning och underhåll av applikationer

zenon mjukvaruplattform för teknisk utformning och underhåll av applikationer

Anpassad utrustning gör det möjligt för tillverknings- och energiföretag att anpassa sig till kundernas krav och göra produktionen mer flexibel och effektiv. Men anpassning innebär även en rad utmaningar när det gäller teknisk utformning av applikationer och projektunderhåll, vilket gör manuell konfiguration svår och dyr, om inte omöjlig, särskilt när det gäller större och mer komplexa projekt.

 

För att få med sig fördelarna med anpassade projekt och förbli konkurrenskraftiga behöver tillverknings- och energiföretag verktyg för automatiserad teknisk utformning av applikationer. zenon från COPA-DATA är en industriell automatiseringsmjukvara som designats för att göra livet enklare för dig genom att hjälpa dig att skapa dina applikationer snabbare, förbättra projektunderhållet och ta kontroll över produktionslinjens komplexitet.

 

 

Varför teknisk utformning av applikationer utgör en utmaning

När en applikation ska utvecklas kan ingenjörerna stöta på många komplexa utmaningar. Dessa utmaningar kan leda till fel och förlänga utvecklingstiden, vilket ökar kostnaderna. Några vanliga orsaker till utmaningar med teknisk utformning av applikationer är:

  • HMI/SCADA-kunskaper: När en systemintegratör skapar ett projekt kan slutanvändaren behöva göra modifieringar, utföra underhåll eller implementera mindre expansioner. Om användaren saknar avancerade HMI/SCADA-kunskaper eller en mjukvara som är lätt att använda för att förenkla utvecklingsarbetet, kan denne oavsiktligt skada projektets funktionalitet.
  • Olika standarder: Att koordinera arbetet med flera systemintegratörer kan visa sig vara svårt om inte gemensamma standarder definieras. Ett effektivt verktyg för teknisk utformning av applikationer som zenon gör det enkelt att fastställa dessa standarder.
  • Att ha för många verktyg: Systemintegratörer måste kunna hantera verktyg för produktionsdataförvärv, larmhantering, arkivering, prestandaoptimering, underhållshantering med mera. Hantering av flera verktyg kan vara komplicerat och leda till att lösningar för olika kunder blir mer och mer lika varandra.
  • Begränsande hårdvaruförhållanden: När du startar ett projekt eller genomför underhåll på plats kan tillgång till en smidig hårdvarumiljö vara begränsad. Ingenjörerna kan exempelvis behöva multitaska från en enda laptop istället för på en stationär dator med flera skärmar. För att arbeta effektivt behöver ingenjörerna kunna köra projekt i enklare miljöer.
  • Kompatibilitet med gamla och heterogena system: För inkörda befintliga anläggningar som behöver en uppgradering kan konvertering av äldre projekt till moderna applikationer vara en utmaning om den utvalda mjukvaran inte är kompatibel med deras gamla projekt. På samma sätt är det ingen enkel uppgift att, utan ordentlig uppkopplingsbarhet, integrera utrustning och system i ett heterogent produktionslandskap.

 

Så här hjälper zenon till med teknisk utformning och underhåll av applikationer

Utmaningar kring anläggningsunderhåll och teknisk utformning av applikationer ska inte hindra dig från att använda anpassade projekt och öka produktionseffektiviteten. Det är möjligt att förbättra anläggningsunderhållet med industriell automatisering med zenon mjukvaruplattform.

 

Några av de funktioner som gör det möjligt för zenon att hjälpa till med utformning och underhåll av applikationer är:

  • Enkelt och felfritt projektskapande: zenon gör det möjligt för användarna att skapa komplexa projekt utan att skriva kod genom att bara ställa in parametrarna. Globala projekt med objektorienterings- och automatiska projektkonfigurationsmöjligheter, såsom guider som är klara att använda, innebär att du kan skapa projekt snabbt och ändå minimera risken för fel. Denna allt-i-ett-lösning har designats för att vara användarvänlig, effektiv och så enkel som möjligt.
  • Maximal flexibilitet och skalbarhet: Med zenon kan flera ingenjörer enkelt arbeta med projekt. Du kan transportera projekt till valfri PC i ditt nätverk och fjärrstarta och -stoppa Runtime för maximal flexibilitet och bekvämlighet. Den modulära designen i zenon gör det möjligt för dig att välja de tekniska funktionerna för just dina applikationer. Mer än 300 drivrutiner som vi har utvecklat in-house säkerställer högsta uppkopplingsbarhet. Om ett särskilt protokoll skulle saknas kan vi snabbt förse er med en ersättningsdrivrutin som är av högsta kvalitet och prestanda. I zenon Editor ingår också tilläggstjänsten som gör det möjligt för dig att enkelt handskas med extern hårdvara och databaser. Till exempel kan den konstant övervaka de tekniska uppgifterna och påminna dig om saknade steg som måste utföras. Från drift av en enda maskin till obegränsad processkontroll – du kan börja i det lilla och expandera ditt projekt senare med zenon.
  • Säkerhetsfunktioner och tillgänglig redundans: Smidig och cirkulär redundans hjälper till att hålla era system säkra och förhindrar avbrott, dataförluster och stilleståndstid i händelse av ett fel. Vårt patenterade redundanssystem gör det möjligt för er att förbättra nätverkets tillförlitlighet betydligt och kräver mindre än hälften av hårdvaran som krävs för konventionell redundans. Med zenon synkroniseras alla ändringar som görs i Editor omedelbart med Runtime medan systemen fortfarande körs.
  • Smart användar- och projekthantering: Den rollbaserade användaradministrationen gör det möjligt för dig att definiera åtkomstnivån i zenon Editor och Runtime för alla användare, vilket säkerställer att viktiga operationer endast genomföras av auktoriserade användare. Med 128 olika åtkomstnivåer skyddar zenon era projekt helt från dataförluster och ej auktoriserad åtkomst. Även om endast en administratör kan skapa nya användare, avblockera användare och inaktivera användare kan du lägga till så många användare du vill. zenon tillåter även att flera ingenjörer checkar ut delar av ett projekt och arbetar samtidigt på specifika områden där endast de kan göra ändringar. Dessa ändringar synkroniseras sedan över alla maskiner.
  • Låg total ägandekostnad: zenon tillhandahåller en fullständigt integrerad teknisk utformningsmiljö där ni kan skapa, underhålla och expandera era applikationer genom livscykeln. zenon sparar underhållstid åt er och förbättrar verksamhetens effektivitet genom att automatisera rutinuppgifter och eliminera fel. Det levereras med alla funktioner ni behöver för att skapa en helt färdig, funktionell SCADA Runtime. Ni behöver inte lägga till separata komponenter som historikservrar eller larmservrar.

 

 

Kontakta oss för att få veta mer om zenon

Med funktioner som gör det enkelt att skapa projekt och flexibelt underhåll förenklar zenon den tekniska utformningen av applikationer och hjälper tillverknings- och energiföretag att öka sin produktivitet. Vi arbetar tätt tillsammans med ett globalt nätverk av integratörer som kan ge stöd för era industriella applikationer. Dessutom erbjuder vi support- och utbildningstjänster för att hjälpa er genom era projekt, från start till mål. 

 

För att få veta mer om hur man använder zenon för att ta sig an utmaningar med den tekniska utformningen av applikationer och anläggningsunderhåll, kontakta oss idag.

KONTAKTA OSS