Datahantering med zenon

Datahantering med zenon

Tillverknings- och energiföretag genererar kontinuerligt stora mängder data från sina enheter, processer och medarbetare. I takt med att verksamheter digitaliseras och Sakernas internet (IoT)-enheter blir mer centrala för produktionen kommer mängden inkommande data bara att växa och hanteringen av dem bli allt svårare.

 

För att fatta smartare beslut och förbli konkurrenskraftiga måste ert företag använda data effektivare. zenon är en mjukvaruplattform som designats för att hjälpa er att omvandla era industriella data till värdefulla, användbara insikter.

 

 

Varför det är viktigt för anläggningar att förbättra datahanteringen

Datahantering inbegriper insamling, behandling, skydd och kontextualisering av all information som samlas in av er organisation. I en industriell miljö kommer mycket av den data ni hanterar från givare och maskiner inom er infrastruktur.

 

På dagens marknad, där konkurrensen är hård, förlitar sig energiföretag och tillverkare på punktliga data för att fatta verksamhetsbeslut, ta itu med problem och efterleva bestämmelser. Därför är det viktigt att era datahanteringssystem är under kontroll.

 

Rätt datahanteringsprocesser kan hjälpa er organisation på följande sätt:

 • Organiserar och lokaliserar regelbunden verksamhetsdata
 • Tar tag i händelser som behöver omedelbar uppmärksamhet
 • Optimerar fabriksprocesser för att minska resurskraven
 • Förbättrar produktkvalitet och konsekvens

 

Om ni kämpar med att hantera inkommande data från enheter i hela er organisation kan det vara värt att överväga en industriell automatiseringsmjukvara med inbyggda datahanteringsfunktioner, som zenon mjukvaruplattform.

 

Så här förbättrar zenon er datahantering

 

zenon från COPA-DATA hjälper er att organisera insamlade data från flera källor och hantera dem på ett säkert sätt. Det kan även göra dessa data mer användbara för människor på verkstadsgolvet och i ledningsrummet. När ni implementerar zenon i er anläggning kan ni förvänta er följande fördelar:

 

 • Snabb integration: zenon ansluter till en mängd hårdvara, oavsett ålder och tillverkare, samlar in data från hela organisationen på en enda, smidig plats. Detta hårdvaruoberoende upplägg gör zenon snabbt och enkelt att integrera med befintlig arkitektur.
 • Tillförlitliga säkerhetsmekanismer: Era data är er mest värdefulla tillgång. zenon förhindrar ej auktoriserad åtkomst och dataförluster med funktioner som serverredundans, nätverkskryptering och rollbaserad användaradministration.
 • Direktanslutning till ERP: För att hjälpa er att få ut så mycket som möjligt av era data kommunicerar zenon med företagets resursplaneringssystem (ERP) såsom SAP. Denna kommunikation gör det möjligt för er att införliva verksamhetsdata med processdata för en mer komplett överblick på driften.
 • IEC 61131-3-kompatibel programmering: I zenon ingår SCADA- och PLC-programmering i ett system, vilket sparar tid och arbete som import och export av data. Programmeringssystemet är även kompatibelt med IEC 61131-3, det avsnitt av den öppna internationella standarden som gäller programmerbar logik.

 

Med dessa funktioner gör zenon datahanteringen enklare och ert företag kommer att få möjligheten att fatta punktliga, databaserade beslut.

 

 

Kontakta oss för att få veta mer om datahantering med zenon

Idag spelar data en viktig roll för att driva på ett företags tillväxt, när de används på rätt sätt. Om ni vill dra nytta av ert företags data ska ni hålla dem säkra och göra dem tillgängliga för avancerad analys och rapportering och på så sätt utveckla en konkurrensfördel i form av de insikter som era industriella data erbjuder. Oavsett om ni driver ett kraftverk eller ett tillverkningsföretag kan zenon mjukvaruplattform lösa de datahanteringsutmaningar ni står inför.

 

Som oberoende mjukvarutillverkare har vi på COPA-DATA den unika möjligheten att lyssna på våra kunder och utveckla anpassade lösningar för deras industriella automatiseringsbehov. Om du vill veta mer om hur man använder zenon för att förbättra datahanteringen på er fabrik eller anläggning, kontakta oss online idag.

KONTAKTA OSS

 • zenon Logic - det kraftfulla IEC 61131-3 programmeringssystemet

  zenon Logic

  Det kraftfulla och flexibla IEC 61131-3 programmeringssystemet gör projekteringar snabbare, säkrare, bättre och effektivare.

 • SAP-gränssnitt

  SAP-gränssnitt

  Det av SAP certifierade zenon gränssnittet möjliggör den enkla, säkra och snabba förbindelsen mellan din processnivå och SAP ERP-systemet.

 • Implementera ISO 50001 Energiledningssystem med zenon

  ISO 50001 och zenon

  Framgångsrik implementering av ISO 50001 med zenon-plattformen för programvara.