zenon för maskinbyggare

Maskinbygge är en marknad i ständig utveckling där det konstant dyker upp ny teknik, säkerhetsutmaningar, datakrav med mera. För att förbli konkurrenskraftig i eran Industry 4.0 måste maskinbyggare framtidssäkra maskinernas operativsystem så att de lever upp till deras föränderliga behov och, idealiskt, även ökar produktiviteten medan de förbättrar produkterna de erbjuder sina kunder. 

 

zenon från COPA-DATA är en innovativ, säker programvaruplattform för maskinbyggnadsbranschen. Från automatiserad utveckling till integrerad rapportering, upptäck hur originalutrustningstillverkare (OEM) kan använda zenon för att transformera sina kunders tillverkningsoperationer och få deras verksamheter att växa.

 

 

Maskinbyggartillämpningar och fördelar med zenon

Programvaruplattformen zenon levereras med en uppsättning funktioner som kan hjälpa utrustning att köras effektivt i maskin- och anläggningsbyggen för många tillverkningsbranscher, inklusive medicin, livsmedel och dryck, bilbranschen och andra. När zenon används till maskinbygge kan den erbjuda fördelar som ingen annan plattform gör genom utveckling, igångsättning och drift.

 

 

Teknologi

När zenon används till maskinbygge blir utvecklingsuppgifterna mycket enklare och mer flexibla. Med zenon kan du öka omfattningen av era operationer i enlighet med kundens behov. Men hur kan maskinbyggare dra nytta av zenon när de utför utvecklingsrelaterade plikter? Det finns faktiskt flera sätt som zenon kan hjälpa till där automatiserad utveckling, versionshantering och individuell anpassning bara är några av zenons funktioner som assisterar vid utvecklingsuppgifter. Läs mer om hur vår programvara kan hjälpa ert team att hantera en mängd olika tekniska tillämpningar: 

 

Automatiserad teknik

Automatiserad teknik hjälper dagens maskinbyggare att anta nya utmaningar, såsom kundernas ökande krav på anpassningar, medan de fortfarande måste hålla kostnaderna nere för att förbli konkurrenskraftiga. Med zenon kan ni använda automatiserad utveckling och kontrollera projekt för diverse versioner av maskiner. Detta minskar tiden till marknaden och hjälper er att ligga före era konkurrenter.

 

zenon hanterar utrustningskonfiguration från planeringssystem på ett helt automatiserat sätt. zenon Engineering Studio gör det möjligt för er att importera variabler och skapa grafiska element, vilket avsevärt minskar risken för misstag. Tack vare zenon är nu komplexiteten under full kontroll. 

 

Modularisering 

Konventionell produktionsutrustning är varken tillräckligt flexibel eller effektiv för att leva upp till kraven på kundspecifik individualisering som drivs på av introduktionen av nya produkter och skiftande produktkvantiteter. Det är här zenon kommer in. Med ett modulärt tillvägagångssätt kan maskinbyggare utveckla processutrustning med fler alternativ för anpassningsbar produktion.

 

Från och med version 8.20 erbjuder zenon Engineering Studio Smart Objects som kan användas för att göra projektutveckling ännu enklare. Smart Objects består av standardiserade funktionella enheter som passar in i alla modulära inställningar och funktioner som behövs för att mappa en processkomponent. När ni skapar era Smart Objects-mallar kan de användas flera gånger i era projekt med länkar och objekt som automatiskt genereras av programvaran.

 

Den decentraliserade intelligensen för modulära applikationer minskar utvecklingsarbetet genom automatiserade utrustningsmoduler och hjälper användarna att reagera snabbt på fluktuerande marknadskrav på att förbli konkurrenskraftiga. En annan primär fördel med modularisering är modulens förmåga att användas om och om igen utan att behöva skrivas om. Återanvändning av befintliga modeller kräver inga kostnadsintensiva nya utvecklingar, potentiellt sparar ert företag tid och pengar.

 

Versionshantering

När ni uppdaterar projekt kommer zenon automatiskt att generera en jämförelse av på varandra följande projektversioner. Dessa jämförelser gör det enkelt att analysera skillnaderna mellan projekten vilket hjälper er att säkerställa att ni inkluderar de rätta funktionerna. Inga externa program behövs, denna tjänst är fullständigt integrerad. Dessutom för zenon vidare ändringar till externa ledningsprojekt med hjälp av öppna gränssnitt som XML. Genom att använda versionshanteringsfunktionerna i zenon kan ni dra nytta av en mer transparent version av administrationen, vilket möjliggör total spårbarhet av alla ändringar.

 

 

Uppkopplingsbarhet

Allteftersom tekniken går framåt blir enskilda enheter, industriell utrustning och till och med hela fabriker mer uppkopplade. Genom de industriella sakernas internet (IIoT) kan maskiner kommunicera med varandra för att öka effektiviteten, minska nertiden och tillhandahålla värdefulla data till operatörerna. Maskinbyggare har ett ökande behov att leverera förbättrad anslutning till sina kunder för att göra det möjligt för dem att dra fördel av denna avancerade teknik.

 

zenon hjälper till att underlätta denna anslutningsbarhet eftersom den har sina egna drivrutiner och protokoll och även har stöd för mer än 300 kommunikationsprotokoll och öppna gränssnitt, vilket gör det möjligt för den att smidigt ansluta till de flesta maskiner. Detta gör att maskiner kan kommunicera med varandra såväl som med andra system, såsom reursplaneringssystem för företag (ERP). Medan kundens maskiner kommunicerar med varandra säkerställer zenons OPC UA-server att deras data förblir säkra. zenons OPC UA-server backas upp av en certifiering från OPC Foundation.

 

Dessutom kan zenon fungera som en grund för nätverkade fabriker eftersom maskiner som är utrustade med zenon smidigt och säkert kan integrera in i IIoT-infrastrukturer. OEM kan erbjuda denna möjlighet till sina kunder som ett sätt för deras utrustning att utklassa konkurrenterna.

Säkerhet

Säkerheten är avgörande för alla utvecklingsinsatser och industriella operationer och intåget för sakernas internet (IoT) innebär nya utmaningar. På COPA-DATA ser vi till att säkerheten är en viktig del i våra produkter som ska hjälpa företagen att vara trygga genom ett projekts livscykel. zenon har flera egna säkerhetsfunktioner och kan integreras med befintliga säkerhetssystem. Vi har utvecklat zenon i enlighet med kraven i IEC 62443, en säkerhetsstandard för komponenter i kontrollsystem.

 

zenons säkerhetsfunktioner inbegriper 128-bitars kommunikationskryptering, enkelt konfigurerad användarautentisering och filsignatur, som gör det möjligt för zenon att känna igen manipulerade programfiler. Den rollbaserade användaradministrationen gör att ni kan definiera åtkomstnivå i zenon Engineering Studio och Service Engine för alla användare i den aktiva katalogen. Ändringar av Service Engine kan fjärrsynkroniseras med Engineering Studio i realtid. Det finns 128 olika åtkomstnivåer tillgängliga. Ni kan lägga till så många användare som ni önskar.

 

zenon erbjuder även sömlös redundans, vilket säkerställer att inga data går förlorade om en processor går sönder. Även för tiden mellan sammanbrottet och att reservservern tar över säkerställer sömlös redundans noll dataförluster. Det är en stor fördel att inte behöva oroa sig för dataförluster i era utvecklingsinsatser och hjälper ert team att snabbt återställa förlorade data och hålla tidsschemat. zenon-redundans är lätt att konfigurera. Allt ni behöver gör är att definiera server och reservserver.

 

 

Individuell anpassning

Med zenon är det enkelt att anpassa människa-maskingränssnitt (HMI), Borland Database Engine (BDE), linjestyrning eller Övervakningskontroll och dataförvärv (SCADA) till individen som använder den. Användarna kan lätt växla mellan olika språk och mätenheter. zenons Unicode-stöd innebär att programvaran fungerar med många länder, språk och plattformar.

 

zenon Editors användargränssnitt finns tillgängligt på flera språk och ni kan använda så många språk ni behöver i Service Engine, även i konfigurationsstadiet. Denna möjlighet gör systemet mer användarvänligt och möjliggör samarbete mellan anläggningar i olika länder.

 

Förutom att kunna växla mellan språk kan zenon anpassas på flera andra sätt efter maskinbyggarnas behov. Till exempel gillar många användare hur individuell anpassning gör det möjligt för dem att växla färgpaletter när de behöver förbättra visualiseringen. Andra populära komponenter i zenons individuella anpassningsmöjligheter inbegriper att användaren kan konfigurera instrumentpaneler, skapa sina egna trenduppsättningar och växla hjälpanslutningen.

 

 

Igångsättning

Under igångsättningsprocessen måste maskinbyggare säkerställa att deras produkter är ordentligt designade, säkert installerade, säkert testade, korrekt skötta och underhållna på rätt sätt. Med zenon kan ni undersöka alla de olika komponenterna i utrustningen och verifiera att varje del fungerar korrekt. Om några problem uppstår inom systemet gör zenon det enkelt att fastslå problemkällan. På detta sätt kan problem isoleras och korrigeras innan de blir kostsamma och minskar er verksamhets effektivitet.

 

Läs mer om några av zenons bästa funktioner som underlättar igångsättningsprocessen:

 

Nätverk

Horisontell och vertikal integration är avgörande för skapandet av en smart fabrik och möjliggör kommunikation mellan maskiner och system över ett nätverk. zenon har olika funktioner som underlättar horisontell och vertikal integration vilka säkerställer att IoT-enheter, utvecklingsprocesser och maskiner fungerar ordentligt tillsammans. Med programvaran får ni enkel integration även i miljöer med utrustning från flera tillverkare. 

 

Med zenons Hot Reload-funktion kan ingenjörer uppdatera projekt när som helst och aktivera ändringarna utan att stänga av maskinens. Detta gör det möjligt för dem att anpassa sig efter ny information och hålla systemet uppdaterat utan att förlora värdefull tid på grund av att utrustningen stängs av.

 

Integrationer med tredje partssystem

zenon erbjuder även smidig integration med olika tredje partssystem. T.ex. det certifierade SAP ERP-gränssnittet som ingår i zenon gör det enklare att ansluta till processnivån med ERP, vilket ger en översikt av hela organisationen från orderbehandling till produktion till leverans. Gränssnittet tillhandahåller tvåvägskommunikation mellan zenon och SAP som innebär att zenon kan förse ERP med information om processer och även ta emot kontrollanvisningar från ERP-nivån.

 

 

I drift

zenon, som är lätt att installera, integrera och underhålla, har designats för att vara så användarvänligt som möjligt så att operatörerna kan fokusera på att köra sina projekt. Genom funktioner som användardefinierade HMI:er och Multi-Touch-kontroll blir driften mer intuitiv. Rapporteringen är integrerad i zenon och receptmallar gör maskinstyrningen enklare och effektivare.

 

Ta reda på mer om de många funktionerna som dina kunder kan använda sig av med zenon i deras dagliga verksamhet:

 

Anpassningsbara människa-maskingränssnitt

HMI:er fungerar som gränssnitt mellan operatörer och maskinerna de arbetar med och gör dem viktiga för användarvänlig maskindrift. Eftersom anpassningar blir allt vanligare i den industriella sektorn vill kunderna i ökande grad ha skräddarsydda HMI:er till sin utrustning. Om en kund kommer till en maskinbyggare som er med en specifik vision i åtanke gör zenon det enklare för er att bringa den till liv.

 

Förutom skräddarsydda HMI:er till varje kund gör zenon det möjligt för er att erbjuda användardefinierade HMI:er, förmågan att anpassa HMI till behoven och preferenserna för varje användare. Med zenon kan användarna enkelt ändra färger, språk och mätenheter och arrangera om widgetar för att anpassa instrumentpanelen. Man kan även skapa olika instrumentpaneler med olika behörigheter och inställningar för olika användarnivåer.

 

Smart Checklist

zenons Smart Checklist tillhandahåller en bekväm ersättning för papperlistan i testningsprocesser. Smart Checklist i zenon minskar möjligheten för fel avsevärt eftersom användare måste slutföra varje steg till fullo innan de kan gå vidare. Programmet guidar dem checklistan i enlighet med standarden ISA-88, vilket gör det enklare att bevisa en maskins konformitet. Dessutom fungerar detta på stationära datorer, bärbara datorer och smartphones, vilket möjliggör dataförvärv var du än är.

 

Recept

Maskintillverkare behöver flexibilitet och anpassningsmöjligheter när det gäller recept. De kan behöva göra ändringar frekvent för att leva upp till kraven från sina kunder. Anpassade tillvägagångssätt för recepthantering kan även hjälpa till att skilja ut en given lösning från konkurrenterna.

 

Med zenon kan användarna definiera hur de ska hantera recept utan extra programmering eller ytterligare programvara. Programmet erbjuder mallar som möjliggör snabb utveckling såväl som flexibilitet. De kan enkelt ställa in statusen för ett recept i enlighet med behoven och definiera egna regler för statushantering. Dessutom kan de enkelt importera recept från andra system och exportera dem efter behov. Recepthantering i zenon efterlever även internationella säkerhetsspecifikationer.

 

 

Rapportering

Rapportering är viktigt för att förbättra en anläggnings prestanda, minska kostnader och vinna en konkurrensfördel. Med zenon kan maskinbyggare erbjuda sina kunder intuitiv, anpassningsbar rapportering med minimal insats.

 

zenon gör det enkelt att visa viktig information som är relaterad till produktionsbatchar, energiförbrukning med mera direkt på maskinens operatörspanel. När denna är helt integrerad med zenon kan operatörerna dra fördel av skräddarsydd rapportering med minimal utveckling och utan extra programvaruverktyg. Rapporterna visas i ett hanterbart format som är lätt att läsa, vilket hjälper operatörerna att förbättra maskinens prestanda.

 

Några exempel på rapporter som användarna lätt kan generera är:

 • Statistisk processkontroll (SPC): SPC-rapporter används för att utvärdera och säkerställa kvalitet under produktion.
   
 • Processkapabilitet: Dessa rapporter visar huruvida produktionskvaliteten är stabil och om produktionen körs inom definierade gränser.
   
 • Kontrolldiagram: Kontrolldiagram visar information om kvalitetens stabilitet under serieproduktion. De kan hjälpa operatören att upptäcka kvalitetsvarianser tidigt i produktionsprocessen.
   
 • Histogram: Dessa rapporter är användbara vid utvärdering av hur stabil den utgående kvaliteten för en process är.
   
 • Analys av den övergripande effektiviteten för utrustning (OEE-analys): Med zenon Analyzer kan operatörerna snabbt generera rapporter som beräknar viktiga prestanda indikatorer (KPI:er) för deras OEE. De kan ställa in OEE-rapporten till en tidsperiod och helt enkelt justera den för att beakta den produktionsutrustning som de vill analysera.

Produktlivscykel

På COPA-DATA uppdaterar vi konstant vår mjukvaruplattform för att säkerställa att den hänger med de evigt föränderliga kraven på våra kärnbranscher. Vi erbjuder regelbundna uppdateringar och vidtar även åtgärder för att ge användarna så mycket flexibilitet som möjligt och säkerställa att uppdateringar löper smidigt. Därför säkerställer vi även att alla nya versioner av zenon är kompatibla med tidigare versioner. Detta innebär att maskiner som körs med den senaste versionen av programvaran ändå kan kommunicera med de som körs med en äldre version.

 

Med zenon kan användarna enkelt konvertera projekt till den senaste versionen av programvaran utan risk för förluster. Ni kan även skapa projekt i den aktuella Editor som är kompatibel med äldre versioner. Detta innebär att även när ni uppdaterar maskiner eller programvara kan projekten fortsätta att köras utan avbrott.

 

 

Ytterligare fördelar med att använda zenon

 

 

 • Efterlevnad: zenon erbjuder fullständig efterlevnad av standarder och lever upp till internationella standarder som IEC 62443, FDA 21 CFR Part 11 och Bilaga 11 av EU GMP-riktlinjerna.
   
 • Kundservice: COPA-DATA erbjuder utbildning och supporttjänster som är skräddarsydda för er bransch och ert användarfall. Vårt nätverk av lokala tillämpningsingenjörer, tekniska konsulter, branschexperter och partners säkerställer den bästa upplevelsen för våra kunder.
   
 • Enstoppslösning: zenon är en enstoppslösning för industriell automatisering, övervakning, kontroll och analys. Den inkluderar HMI, SCADA, IoT, mjuk logik, linjestyrning, rapportering, larm med mera på en integrerad plattform.

 

 

För maskinbyggare: zenon från COPA-DATA

Sedan 1987 har zenon satt standarden för industriell programvara för maskinbyggare. Vi förbättrar konstant vår programvara, genom att bygga vidare på vår omfattande erfarenhet, för att säkerställa att den lever upp till era behov och hjälper till att förbättra er verksamhet. Kontakta oss idag för att komma igång.

KONTAKTA OSS

 

 

 

How zenon makes a difference