Effektiva produktionsprocesser

för livsmedelsbranschen genom utmärkt kommunikation. En plan i fyra steg.

När det handlar om att uppfylla de höga kraven på kvalitet, högpresterande och effektiv produktion inom livsmedelsbranschen, är zenons avancerade nätveksfunktionalitet av avgörande betydelse. Det finns många orsaker att upprätta ett nätverk, framför allt för att skapa en överblick över produktionen, förbättra produktionen genom uppföljningar och justeringar i realtid och rad olika synergieffekter.zenon Network Technology

White Paper

zenon Network Technology

382 KB

  • zenon är redan förinstallerad på många maskiner som HMI och kan lämna data direkt över nätverket till ditt zenon SCADA.
  • Över 300 kommunikationsprotokoll till PLC ger zenon direkt åtkomst till de flesta hårdvaror i produktion, oberoende av vilket HMI du har installerat.
  • Öppna gränssnitt och standarder tillåter datautbyte med applikationer av de mest olika slag.
  • zenon är fullständigt integrerad, från central övervakning och styrning på PC eller serversystem över PDA till Windows CE terminaler eller webserver.

Utbyte och delning av data över nät rätt program ger enorma möjligheter. Fyra steg leder från planen till en optimerad anläggning:

  1. Omfattande koncept
  2. Klient/server-arkitektur för ett dynamiskt automationsnätverk
  3. Säkerställa högsta tillgänglighet med enkelt konfigurarbar redundans
  4. Optimering av anläggningens drift genom horisontell datatransparens

Mer information – ladda ner vårt whitepaper!

CONTACT US