zenon Software Platform

zenon Software Platform

Designed to make your life easier.

zenon är en programvaruplattform som avsevärt underlättar utformning och automatisk drift av tillverknings- och infrastrukturutrustning. Vare sig det gäller tillverknings- eller energiindustrin kan zenon hjälpa dig att uppnå och upprätthålla verksamhetens mål.


Omfattande programvara för tillverkning och energi

zenon garanterar att utrustningen fungerar på ett pålitligt, flexibelt och effektivt sätt. Beslutsfattare, ingenjörer och operatörer inom tillverkning och energidistribution kan koppla samman alla relevanta områden med hjälp av denna omfattande plattform för programvara för allt från projektplanering till service. Resultatet blir en väsentlig ökning av utrustningens allmänna effektivitet.

Ökade möjligheter

Med hjälp av zenon kan alla användare - från produktionspersonalen till ledningen - skapa synergier och påverka affärsverksamheten på ett varaktigt, mätbart och positivt sätt.

Omvandling av digitala data

zenons programvaruplattform skapar en integrerad miljö som kombinerar registrering av data, manövrering av maskiner och affärsintelligens. Detta ger affärsverksamheten en konkurrenskraftig fördel under den digitala omvandlingen.

 

 

zenon för era utmaningar

 

 

zenon för din verksamhet

 

 

 

  • visa allt
  • Analytics/Reporting
  • Visualization/Control
  • Data Management
  • Data Acquisition
  • Engineering

Oberoende av systemkrav

 

zenon är utformat för att fungera med vanliga industriella klienter och operativsystem. Med användande av branschledande databassystem lagrar och utvärderar zenon data och parametrar på ett säkert sätt.

 

För visualisering använder zenon webbteknik som t.ex. HTML5 för att möjliggöra åtkomst till instrumentpaneler och rapporter via en webbläsare. Detta ger åtkomst för styrning och övervakning från vilken plats som helst, oberoende av den underliggande kommunikationstekniken. Ett växande antal andra kringfunktioner är också oberoende av maskinvara och operativsystem.

Effektiv individualisering

 

zenon implementeras till stor del av erfarna systemintegratörer som utbildas, kvalificeras och hålls à jour som medlemmar av COPA-DATA Partner Community.

 

Kundspecifika projekt skapas i projekteringsmiljön, som sömlöst integreras i körtidssystemet. Projektskapandet stöds av talrika automatiska funktioner och kompletteras vanligen helt enkelt genom inställning av parametrar. Projektering med zenon kräver därför inga djupgående mjukvarukunskaper. Användarna har möjlighet att integrera programkod på ett flertal språk och från ett flertal källor, t.ex. matematisk mjukvara och simuleringsmjukvara.

 

zenon automatiseringsprojekt gör mer än att bara sammankoppla alla vanliga industriella styrsystem. Den integrerade IEC 61131-3 mjukvaru-PLC:n kan sömlöst integrera projekt med programmerbara styrsystem som bygger på enhetliga data och saknar gränssnitt.

 

Genom att använda en WinCC-till-zenon-omvandlare kan projektingenjörer förbättra effektiviteten hos befintlig utrustning och förse den med zenons extrafunktioner genom att konvertera traditionella mjukvaruprojekt.

 

zenon uppfyller alla kriterier i FDA 21 del 11, vilket möjliggör största möjliga flexibilitet inom lagliga ramar. Genom att använda mallar och ett brett spektrum av guider, framställning av utvecklingsprotokoll och projektversioner, samt även automatiskt skapade dokumentutkast, förenklar zenon projektvalidering för reglerade branscher som t.ex. livsmedels- och dryckesbranschen samt läkemedelsbranschen. 

 

Med integrerade simuleringsverktyg gör zenon det möjligt för projektingenjörer att testa projekt under realistiska förhållande under skapandeprocessen, utan användande av hårdvara. Direkt simulering med verklig PLC-kod under realtidsförhållanden i den integrerade IEC 61131-3-miljön förbättrar säkerheten och påskyndar idrifttagningen.

Skalbarhet och områdesövergripande

 

zenon är mycket skalbart. Det förenklar utvecklingen av projekt av nästan vilken storlek som helst, från en enskild maskin till ett helt bolag, inklusive alla system. zenons objektorienterade designmetoder garanterar resurseffektiva projekt. Vidare kan olika projekt synkroniseras mycket enkelt, både horisontellt och vertikalt, med eller utan ett övergripande högnivåprojekt.

 

Som en följd av detta kan användare lätt skapa områdesövergripande lösningar, t.ex. automatisering av såväl diskret som processorienterad teknik för produktion eller energi och byggnation. zenon har omfattande tillval för ergonomisk integration, aktivering av olika nätverksinfrastrukturer och kapacitet för flerprojektsadministration.

.

Öppenhet och integration

 

zenons omfattande lista över öppna gränssnitt och egna drivrutiner gör det lätt att integrera fältenheter och styrsystem. Detta underlättar omfattande kommunikation mellan maskiner och anläggningar samt sömlös integration av verkstadsgolvs- och affärsnivåer.

 

zenon stöder öppna standarder, t.ex. OPC UA eller MQTT, såväl som standardiserade gränssnitt, t.ex. gränssnitt med ERP-system som SAP. Detta ger effektiv integration i den värdeskapande kedjan och stöder IT- och OT-konvergens. Med zenons webbserver kan projekt laddas upp på intranät och Internet utan föregående anpassning. En webbsökmotor fungerar som universell datatransportmekanism från och till externa system.

Hög prestanda och säkerhet

 

Allt eftersom datavolymer fortsätter att växa optimerar zenon hårdvara och systemresurser tack vare sin intelligenta informationshantering. Detta garanterar hög prestanda, medan hårdvarukostnaderna minimeras.

 

zenon tillhandahåller skydd mot dataförlust och obehörig åtkomst med ett omfattande paket av säkerhetsfunktioner från början till slut; från tung kryptering till autentisering, filsignatur, gränssnitt med säkerhetscertifiering samt användaradministration som är skräddarsydd för att tillgodose kraven från FDA. Som en följd av detta kan zenon integreras i befintliga säkerhetskoncept utan extra ansträngning.

Enkelt samspel mellan människa och maskin

 

zenon stöder sina användare som operatörer och beslutsfattare genom att visa även komplexa system och processer på ett lättfattligt sätt, stödja välgrundade beslut med visualiserade data och processer samt medge direkt ingripande.

 

Med zenon kan operatörer styra och övervaka utrustning på sina prioriterade språk och med sina egna måttenheter. Detta gör att tillverkare av exportmaskiner och anläggningar kan skapa projekt för världsomfattande användning med ett enda, universellt projekt. Vidare anpassas den ergonomiska maskin- och systemstyrningen flexibelt till enskilda operatörers individuella krav med zenon Chameleon Technology.

 

zenons breda spektrum av grafiska tillval erbjuder överlägsen användbarhet i systemdrift. Dessa inbegriper drift via multi-touch-gester, animerade processbilder och en ”världskarta” som navigeringshjälp för omfattande utrustning och hela anläggningar.

 

zenon tillhandahåller verktyg för enkel och säker styrning av komplex utrustning och produktionsprocesser med litet behov av direkt ingripande. Som fabrikskalender styr zenons Production & Facility Scheduler (PFS) system och produktionsprocesser baserat på datum, tid, händelse och produktionsstatus. Recepthanteringen gör det enkelt att redigera och spara hur många parametersatser som helst, och receptgruppförvaltningen förenklar hanteringen av komplexa receptsamlingar.

 

Med zenon kan styrning och dokumentation baseras på skiftinformation. Dessa data kan sedan användas vid beräkning av nyckeltal (KPI) och rapporter. En arbetsflödesmotor som är integrerad i mjukvaruplattformen leder operatörer genom definierade arbetsflöden. Den integrerade registreringen dokumenterar processens verkställande utan avbrott.

Alltid fullständig information

 

Från HMI till förvaltningsnivån garanterar zenon konsistent insamling, utvärdering och presentation av data. Med funktioner som Report Generator (rapportgenerator), Report Viewer (rapportläsare), Archive Revision (arkiveditor), Extended Trend Monitor (utökad trendning) och utökade analytiska funktioner kan användare åtnjuta en snabb och tydlig överblick även över de mest komplexa korrelationerna. zenons analytiska kapacitet sträcker sig från enkla nyckeltalsberäkningar via komplexa analyser för statistisk eller prediktiv processtyrning baserad på historiska data och/eller realtidsdata. Detta stöder användare – från maskinoperatörer till högsta ledningen – med all nödvändig information för att fatta snabba och förnuftiga beslut.

 

Tvärs över system och utrustning tillhandahåller zenon ett brett spektrum av tillval för att modellera och systematisera data och för att definiera och använda metadata, t.ex. partier, skift, larm-/händelseklasser och felorsaker.

 

zenons larmfunktion och kronologiska händelselista tillhandahåller alla verktyg som är nödvändiga för att detektera fel och deras orsaker och för att reagera på lämpligt sätt. Detta är också helt kompatibelt med standarder som FDA 21 CFR del 11. Den i zenon integrerade funktionen Industrial Performance Analyzer ger en snabb överblick över alla larmmeddelanden. Den används till att statistiskt utvärdera larmdata och visualiserar dessa data effektivt.

 

Oavsett deras placering får operatörspersonal och beslutsfattare larmmeddelanden eller systemnotifieringar via zenon Message Control. De kan reagera på dessa med hjälp av notifieringsappen.

 

Den smarta checklistan ersätter papperslistor och bidrar till att reducera arbetsinsatser och fel samt att förenkla lagring, datahantering och testprocedurer.

 

Med zenon kan utrustning avbildas och integreras tillsammans med tillhörande metadata för administration.  Likaså kan en digital tvilling sammanställas med hjälp av processdata. Tillgångsförvaltning i zenon underlättar underhållet effektivt och ger support under utrustningens hela livstid.

Robust och framtidssäker

 

Under drift sörjer zenon för yttersta driftsäkerhet och systemtillgänglighet på grund av sin robusta plattform och sin resurssparande datalagrings- och programmeringsstruktur.

 

Mjukvaruplattformens nätverksteknik omfattar sömlös redundans och cirkulär redundans, vilket möjliggör maximal systemtillgänglighet med fullständig datasäkerhet och utan driftstopp.

 

Underhåll, felsökning och skapande av individualiserade applikationer kan enkelt fullbordas i utvecklingsmiljön genom inställning av parametrar. zenon diagnosserver och zenon Process Recorder möjliggör analyser av spårbara fel och felfunktioner efter händelser. Nya eller ändrade funktioner laddas upp igen av Hot Reload under drift – utan att någon omstart behövs.

 

Även om zenon fortlöpande förbättras och vidareutvecklas kommer kompatibilitet alltid att ha högsta prioritet. Det innebär att plattformen flexibelt kan anpassas till ändrade affärsprocesser och skötas på ett enkelt sätt genom utrustningens hela livslängd.

Insights

De årliga versionsuppdateringarna för zenon ger ett sammanhållet program för förbättrad funktionalitet. Läs mer här om de senaste förbättringarna.

Know today, which part might be broken tomorrow? Forward thinking maintenance makes this possible. More efficient production with predictive maintenance.

IoT och IIoT är två av de ledande teknikerna i digitaliseringsrevolutionen. Lär dig hur de fungerar och hur din organisation kan utnyttja deras förmågor genom att använda zenons programvaruplattform.

SCADA-system är avgörande för många industriorganisationer. Dessa system låter organisationer styra tillgångar av olika storlek, så väl som hela fabriker.

Industriella styrsystem blir mer avancerade. Med en HMI baserad på zenon kan du enkelt kommunicera med maskiner och få driftdata från din utrustning.

Customized HMIs offer ergonomics for machine operators in smart factories.

Framgångsrik implementering av ISO 50001 med zenon-plattformen för programvara.