Kontakta oss

Hantering av elförsörjning för livsmedels- och dryckestillverkare

Livsmedels- och dryckestillverkare måste balansera många typer av energiförbrukning. Från uppvärmning av golvet på vintern till ström till maskiner, rengöringsutrustning och hålla lamporna igång, elkostnaderna kan skena iväg men de är även en möjlighet till besparingar. zenon är en robust mjukvaruplattform som kan hjälpa er att balansera livsmedelsanläggningens elförsörjning och förbättra kostnadseffektiviteten genom omfattande automatisering, kontroll och analys.

 

 

Utmaningar för livsmedels- och dryckesanläggningar

När det gäller översyn av elförsörjningen vid livsmedels- och dryckestillverkning är varje anläggning unik, men det finns några utmaningar som tenderar att dyka upp överallt:

  • Övervakning av energiförbrukning: Minskad energiförbrukning kräver förståelse för anläggningens aktuella förbrukning. Denna data är viktig för mäta er användning och väga den mot era resultat. Övervakning av energiförbrukning inbegriper även att veta när energianvändningen avviker från er plan. Om någon utrustning drar mer ström än den borde kan ni ha ett mekaniskt problem att hantera, så varningar kan vara till hjälp på flera nivåer.
  • Säkerställande av tillförlitlig energi: Er produktionslinje måste hållas igång, även när ni har problem med energiförsörjningskedjan. Hantering av elförsörjningen kräver att ni säkerställer tillgång till energi när ni behöver den. Er linje kan få sin ström från en energileverantör, en generator eller en elgenereringsanläggning på plats.
  • Optimering av prestanda: Hur mycket vi än vill spara energi så måste livsmedelstillverkningsanläggningar möta produktionskraven för att vara lönsamma och skapa en kvalitetsprodukt. Den uppgiften inbegriper att övervaka hur ni ser till att produktionslinjen får ström utan att offra nödvändiga steg, som att värma komponenter och produkter till en specifik temperatur för att döda bakterier.
  • Efterlevnad: Ni måste följa alla tillämpliga bestämmelser, som säker livsmedelsproduktion och vattenavlopp.

Så här hjälper zenon livsmedels- och dryckestillverkare med övervakning av elförsörjningen

zenon hjälper till med ovanstående utmaningar genom flera olika funktioner för livsmedels- och dryckestillverkare:

  • Centraliserad instrumentpanel: zenon för samman er anläggnings utrustning och data till en instrumentpanel som är lätt att läsa av. Användarna får snabb tillgång till kameravyer, larm- och händelselistor, trender, visningar av nyckelprestandaindikatorer och funktioner. De kan snabbt bemöta problem och nödsituationer och vara förbredda med produktivitetshöjande verktyg.
  • Centraliserat dataförvärv och analys i en heterogen miljö: Även när er elförbrukning inbegriper maskiner som kompressorer, kylaggregat, värmare och vattenbehandlingsutrustning kan zenon föra dem samman för enklare övervakning. Några av dessa användarvänliga verktyg är en processinspelare, 3D-modeller och meningsfull rapportgenerering.
  • Dataåtkomst i realtid: När ni övervakar en produktionslinje behöver ni tillförlitlig, uppdaterad information. zenons dataåtkomst körs i realtid. Denna funktion gör det möjligt att, till exempel, omedelbart eskalera larm för att minska nertid och öka tillgänglighet och tillförlitlighet för el och vatten.
  • Ökad effektivitet: Med ett holistiskt synsätt på er produktionslinje och intelligent dataanalys kan ni identifiera större möjligheter för effektivitet, vilket gör det möjligt för er att minska energiförbrukningen och skapa en mer optimerad process.
  • Minskade kostnader: Tillsammans med högre effektivitet och lägre förbrukning kommer en lägre driftskostnad som höjer er anläggnings lönsamhet. zenons belastningshanteringsfunktioner gör det möjligt för er att minska energikostnaderna genom att automatisera er energikontroll, undvika laddningstoppar och därmed minska energikostnaderna.
  • Värdefulla insikter: Med förmågan att samla in data från er elförbrukning och produktionsutrustning kan zenon leverera ännu fler insikter. Korrelerande produktionsdata med energi- och mediainformation kan identifiera förluster och problem innan de får större konsekvenser.

 

Kontakta COPA-DATA idag

Med omfattande realtidsvyer och omfattande dataanalys är zenon det idealiska verktyget för övervakning av elförbrukning vid livsmedels- och dryckestillverkning. Denna kraftfulla plattform kommer från experterna på COPA-DATA som har varit i branschen sedan 1987 och kontinuerligt strävar efter att förbättra zenon med den senaste tekniken och göra den tillgänglig och lätt att använda.

 

Läs mer om att implementera zenon genom att höra av er till COPA-DATA.

KONTAKTA OSS

Download: Solution Leaflet

  Tjänstehantering i livsmedelsbranschen...

Solution Leaflet

Tjänstehantering i livsmedelsbranschen med zenon

1.8 MB