Mjukvara för hantering av läkemedelstillverkning

Läkemedelsbranschen tillverkar många viktiga produkter, vilket har gjort företag i denna sektor mycket lönsamma. Samtidigt står läkemedelstillverkarna inför unika utmaningar. Eftersom det är en av de hårdast reglerade branscherna måste läkemedelsbranschen hela tiden övervaka att lokala och internationella bestämmelser och standarder följs. Underlåtenhet att följa reglerna kan leda till osäkra produkter, dyra böter, fördröjda produktgodkännanden och till och med brottsanklagelser.

 

Behovet att följa bestämmelser innebär att varje steg i läkemedelstillverkningsprocessen måste vara spårbart och noggrant dokumenterat. I leverantörskedjan måste läkemedelstillverkarna exempelvis uppvisa transparens från början till slut.

 

Den höga risknivån som finns i läkemedelsbranschen har gjort att många tillverkare tvekar över att lämna pappersdokumentationen och anamma total digitalisering av tillverkningsanläggningen. Eftersom läkemedelspatent löper ut blir produktionseffektiviteten än viktigare. På COPA-DATA har vi utvecklat vår mjukvara för läkemedelstillverkning, zenon, för att hjälpa företagen att lösa branschens utmaningar och optimera sina processer med hjälp av innovativ teknik.


 

zenon for Life Sciences & Pharmaceutical

Brochure

zenon for Life Sciences & Pharmaceutical

2.3 MB

zenon12 - HIGHLIGHTS - Life Sciences & Pharmaceutical

Fact Sheet

zenon12 - HIGHLIGHTS - Life Sciences & Pharmaceutical

540 KB

Paper on Glass

Fact Sheet

Paper on Glass

164 KB

Success Stories
White Papers

Fördelarna med zenon för läkemedelstillverkare

zenon är en mjukvaruplattform som designats för att hjälpa läkemedelstillverkare att automatisera sina industrianläggningar och hantera data effektivare. Den består av två viktiga element – utvecklingsmiljö för att skapa projekt och tillämpningsmiljö för att driva projekt – zenon gör det enkelt att styra och genomföra er produktionslinje. Förutom funktioner för att designa och implementera projekt innehåller mjukvaran HMI, SCADA, rapportering, larm med mera. Denna heltäckande design innebär att zenon förbättrar flera aspekter av produktionen direkt. Med sina mallar och möjligheter erbjuder zenon den ideala HMI:n för läkemedelstillverkning.

 

 

En omfattande mjukvaruplattform

Mjukvaruplattformen zenon möjliggör effektiva processer i läkemedelstillverkningen, från massproduktion till små mängder. zenon säkerställer transparens och stöder fortlöpande förbättringsprocesser i den validerade miljön.

 

 

Enkel efterlevnad av bestämmelser

De digitaliseringssystem som läkemedelstillverkare implementerar måste följa alla tillämpliga lokala och internationella bestämmelser. För att minimera insatsen som krävs för att uppnå efterlevnad uppfyller zenon FDA 21 CFR del 11 och Bilaga 11 av EU:s GMP-riktlinjer som standard. Båda dessa riktlinjer gäller korrekt användning av elektronisk dokumentation och datorsystem. zenon uppfyller även kraven i GAMP 5 Software Category 4 som konfigurerbar mjukvara.

 

Flexibilitet och kvalitetssäkring i produktionen

I zenon karakteriseras recepthantering och ISA 88 Process Automation av användarvänlighet och flexibilitet på hög nivå. Rapportering och dokumentation är genomgående automatiserat i zenon. Detta innebär att kvalitetssäkring och produktion kan kombineras helt perfekt, eftersom rapporter och kvalitetsanalyser är tillgängliga med en knapptryckning.

 

Effektivitet genom integration av centraliserade tekniska tjänster

Byggnadshantering och övervakning av centraliserade tekniska tjänster kan integreras i ett helhetssystem tack vare zenons öppenhet. Således kan du förbättra effektiviteten i hela produktionssystemet.

 

Mindre valideringsarbete

zenon tillhandahåller effektiv projektutveckling i läkemedelsbranschen, kombinerat med minskat valideringsarbete och större potential for innovation. GMP-projekt och FDA 21 CFR del 11-efterlevande projekt går att skapa direkt eftersom zenon klassas som en konfigurerbar mjukvara i enlighet med GAMP 5 Software Category 4. Därmed uppnås effektivitet i validering under projektskapandet såväl som under produktion, underhåll och expansion.

 

Förbättrad datalagring

zenon eliminerar behovet av pappersdokumentation under produktion, minskar sannolikheten för fel och gör data tillgängliga direkt. För att säkerställa spårbarhet hos ändringar och borttagningar registrerar zenon data med en tidsstämpel bifogad. Mjukvaran lagrar data centralt, vilket innebär att du fortfarande kan komma åt dem om enheten som användes för att registrera dem försvinner eller skadas. Säkrare arkivering betyder minskade risker för ert företag.

 

 

Sänkta tillverkningskostnader för läkemedelsföretag

Med zenon kan ni skapa ett helt funktionellt Runtime-system utan att lägga till extra servrar. Genom att tillhandahålla allt ni behöver för att optimera driften i ett paket håller denna mjukvara för läkemedelsproduktion nere den totala ägandekostnaden.

 

Att sänka tillverkningskostnaderna innebär att se över era processer, identifiera ineffektiva steg och göra riktade ändringar. zenon ger er enkel åtkomst till de data ni behöver för att göra dessa ändringar, medan ni även minskar den ekonomiska risken som är förknippad med icke-efterlevnad.

 

 

zenon: Förbättrad drift och hantering inom läkemedelstillverkning

I läkemedelsbranschen gör zenon det möjligt för tillverkare att pensionera föråldrade processer, effektivisera driften och följa riktlinjer som är framtagna för att säkerställa produkternas säkerhet och kvalitet. På COPA-DATA har vi mer än 30 års erfarenhet av att utveckla industriella automatiseringslösningar för användning på krävande områden. Det gör att ni kan lita på att vår mjukvara för läkemedelstillverkning lever upp till era tillämpningskrav nu och i framtiden. Kontakta oss idag för att få veta mer om zenon.

KONTAKTA OSS

Kontakta Industry Management

 Kontakta Industry Management
Giuseppe Menin

Director Industry Management Life Sciences & Processes


Kontakta oss

 

 

 

Our Customers

 • Kontakta Industry Management
 • Kontakta Industry Management
 • Kontakta Industry Management
 • Kontakta Industry Management
 • Kontakta Industry Management
 • Kontakta Industry Management
 • Kontakta Industry Management
 • Kontakta Industry Management
 • Kontakta Industry Management
 • Kontakta Industry Management
 • Kontakta Industry Management
 • Kontakta Industry Management
 • Kontakta Industry Management
 • Kontakta Industry Management
 • Kontakta Industry Management
 • Kontakta Industry Management
 • Kontakta Industry Management
 • Kontakta Industry Management
 • Kontakta Industry Management
 • Kontakta Industry Management

Our Life Sciences & Pharmaceutical Insights

Pharmaceutical companies are pushed to make production lines increasingly efficient and flexible.

Solve common life sciences & pharmaceutical industry challenges with the help of the zenon Software Platform.

Pharmaceutical manufacturing needs to meet high standards and strict regulations. zenon helps to face the challenges and to ensure quality for all products.

För läkemedelstillverkare ökar zenon efterlevnaden av bestämmelser, ger effektiv utveckling och möjliggör övervakning och automatisering av produktionen.

Registrering av processinformation är särskilt viktig inom läkemedelsbranschen. För att hantera komplex information erbjuder zenon Historian noggranna dataarkiv.

How you can stay flexible and work efficiently in a strictly regulated environment using zenon Batch Control.

ISA-88 compliance in Batch Control supports high demands on OEMs in the Pharmaceutical Industry.

The Industrial Internet of Things offers many excellent innovation opportunities for the Pharmaceutical Industry. This is based on seamless communication between the IT and the OT levels.

zenon simplifies the way to ISO 50001 certification in the Pharmaceutical Industry.