Analys och rapportering med zenon

Analys och rapportering med zenon

De flesta energianläggningar och tillverkare har en stor mängd verksamhetsdata som de ska analysera, men sådana stora volymer data innebär utmaningar när det gäller analys och rapportering. För att följa bestämmelserna och fatta punktliga och väl underbyggda beslut behöver ni data som är korrekta, aktuella och lättåtkomliga. Detta är också viktigt om ni planerar att utvärdera prestanda baserat på nyckeltalsindikatorer (KPI:er).

 

Oavsett om ni genomför dataanalyser med realtidsdata eller lagrade data så måste ni ha rätt mjukvara för att lösa dessa utmaningar. Läs om hur zenon från COPA-DATA kan förbättra er dataanalys nedan.

 

 

Vad är det för fel med data och analyser?

Tidigare har tillverknings- och energiföretag använt en hybridmetod för att ta itu med dataanalys. Denna kombinerade traditionell pappersspårning med databehandling. Metoden, som är mycket komplicerad, uppfyller inte längre kraven på hastighet, korrekthet, spårbarhet och efterlevnad av bestämmelser. Pappersspårning kan helt klart leda till felaktiga data, fördröjd datainmatning och svårigheter med att hämta och använda lagrad information.

 

Även om er organisation inte använder papper och penna för att registrera vitala data kan ni fortfarande ställas inför utmaningar med data och analyser. Många företag har mängder av data men inget sätt att omvandla dem till användbara insikter. Problemet uppstår när ni behöver kombinera flera typer av data från olika delar av anläggningen. Utan verktyg för att utvärdera data och generera korrekta rapporter kommer all denna värdefulla information att förbli oanvänd.

 

Så här löser zenon data- och analysproblem

För att få ut mesta möjliga av era data och dra nytta av innovationer som automatisering måste ni ha en tillförlitlig metod för att hämta, behandla och analysera data. zenon mjukvaruplattform gör det möjligt för er att jämföra data med KPI:er för att mäta era resultat och planera för framtiden, vilket gör er produktion mer kostnadseffektiv och ert företag mer konkurrenskraftigt.

 

zenon kan hjälpa er att lösa svåra data- och analysutmaningar i energi- och tillverkningsindustrin genom att:

  • Förbättra synligheten i verksamheten: zenon samlar in alla typer av data från en anläggnings olika delar, oavsett vilka maskiner eller infrastruktur de kommer från eller hur gamla komponenterna är. Varje datakälla kan införlivas i era rapporter och ge er en komplett överblick över verksamheten och möjlighet att fatta väl underbyggda beslut.
  • Öka avkastningen på er investering: Med färdiga rapporter och anpassningsalternativ gör zenon det möjligt för er att öka effektiviteten och förbättra er avkastning på investeringen direkt. Den låga ägandekostnaden ger bra marginaler för att maximera vinsten.
  • Förbättra processer och produktionskvalitet: zenon tillhandahåller omfattande datatrender och insikter, såsom statistisk processkontroll (SPC). Du kan använda dessa rapporter för att utvärdera produktionskvalitetens stabilitet, upptäcka varianser i produktionen och minska förluster på grund av dålig kvalitet.
  • Eliminera flaskhalsar i produktionen: När det uppstår problem i produktionen måste du kunna identifiera och lösa dem snabbt. Med exempelvis en integrerad Industriell prestandaanalys ger zenon er en översikt över larmmeddelanden, vilket gör det möjligt för er att snabbt identifiera platsen för utrustningshaveriet och eliminera flaskhalsar.

 

 

Läs mer om att använda zenon för att förbättra dataanalys och rapportering

Med zenons breda spektrum av dataanalyser och rapporteringsmöjligheter kan ert företag dra nytta av era data för att nå KPI:er och fatta smartare beslut utan allt krångel med pappersspårning. Läs mer om zenon från COPA-DATA genom att kontakta oss online idag.

KONTAKTA OSS