Energidatahanteringssystem för industriprocesser

I industriprocesser är energihantering avgörande för produktiviteten och energieffektiviteten, men det är ingen enkel uppgift. Det går att sköta energihantering manuellt, men då riskerar du att förlora mycket viktig information i processen. Genom att införa ett energidatahanteringssystem (EDMS) kan tillverkare samla in och arkivera information på ett enkelt sätt. Mjukvaruplattformen zenon som vi erbjuder på COPA-DATA introducerar intelligent integration och en lättanvänd instrumentpanel för energihanteringen.

 

Utmaningar med energihantering för tillverkare

Att hantera energiförbrukning är inte enkelt inom tillverkningsbranschen. När det gäller energihantering ställs tillverkarna inför flera utmaningar:

 • Budget: Energiförbrukning är en känslig aspekt inom tillverkning. Om den sköts på fel sätt kan det hända att tillverkare använder mer energi än produktiviteten kräver. Misskötseln i produktionslinjen kan i slutändan leda till höga kostnader som man inte har råd med. Målet är alltid att minimera förbrukningen men samtidigt maximera effekten.
 • Data: Tillverkare behöver energidata för att kunna fatta väl underbyggda beslut om produktivitet och energinivåer. Lösningar för att följa energiförbrukningen måste kunna redovisa förbrukningen hos flera maskiner och detektera effektavvikelser. Men tidsödande stickprovstagning kan inte erbjuda data i realtid och det leder i sin tur till att de driftansvariga missar möjligheter att optimera produktiviteten.
 • Standarder för statligt stöd: För att få statligt stöd kan driften behöva uppfylla vissa effektivitetsstandarder. Riktlinjerna för dessa kan vara omfattande och svåra att följa var och en och om de inte följs förlorar tillverkarna ekonomiskt stöd. 
 • Ansvar på grund av klimatförändringarna: Energiförbrukning är en svår fråga på grund av dess koppling till klimatförändringarna. Många stora tillverkare vill uppfylla effektivitetsstandarder och kan känna viss social press att minska sin miljöpåverkan. Kunderna blir alltmer intresserade av tillverkningsmetoder och huruvida företag är miljövänliga eller inte. Därför måste tillverkarna uppfylla dessa standarder.

 

 

Vad är energidatahantering?

Energidatahanteringssystem använder IoT-enheter (Internet of Things) och givare för att samla in förbrukningsinformation i realtid. Istället för att du ska samla in den informationen manuellt gör EDMS jobbet och presenterar begripliga data för dig.

 

Med hjälp av dessa data kan tillverkarna aktivt uppdatera sina energiförbrukningsrutiner för att förbättra effektiviteten. Ett etablerat EDMS är grunden för en helt automatiserad fabrik. Det digitaliserar data och presenterar praktiska bevis på energiförbrukningen. Med hjälp av ett EDMS kan tillverkare förbättra driften avsevärt, både sett till miljöpåverkan och kostnader.

Så hjälper ett EDMS tillverkare

Att integrera ett EDMS i sin produktionslinje kan ge verksamheten en rad olika funktioner och fördelar. Med hjälp av ett energidatahanteringssystem går det att:

 

 • Samla in data från olika källor. I en standardoperation inom industrin körs en mängd olika verktyg och system med olika energiförbrukning. Avgörande för omfattande datainsamling är att kunna få fram statistik på energiförbrukning över olika produktionslinjer och för anläggningsförvaltningen. Om ett EDMS är integrerat i driften är en sådan insamling möjlig.
 • Få en överblick över energiförbrukningen. Genom att samla in data från olika källor ger ett EDMS en heltäckande ögonblicksbild av energiförbrukningen. Informationen presenteras på ett och samma ställe, så att det går att identifiera trender i förbrukningen och ändra driften därefter.
 • Övervaka data från ny och befintlig utrustning. Gammal utrustning kan vara mindre effektiv jämfört med nyare modeller. Med ett EDMS kan du jämföra förbrukningen i nya och befintliga maskiner för att höja effektiviteten och säkerställa effektiv övervakning av förbrukningen.
 • Identifiera förbättringsområden för energieffektiviteten och sänka förbrukningen. Ett EDMS ger dig tillgång till trendrapporter och utrustningsdata, så att du kan hitta och ändra på de delar som är mindre effektiva. Om en maskin med hög energiförbrukning och låg produktivitet identifieras kan man planera reparationer eller byte av den maskinen.
 • Utvärdera avvikelser för att undvika dyra misstag. All utrustning behöver en viss mängd energi för att uppnå maxkapacitet. Om en maskin drabbas av energiflödesproblem blir produktiviteten lägre och du förlorar pengar. Ett EDMS kan varna om det förekommer sådana avvikelser, så att du kan arbeta på att åtgärda dem så fort som möjligt. Energihanteringssystem erbjuder också metoder för att förbättra dessa avvikelser i din verksamhet.

 

zenon fungerar som ett intelligent EDMS för industriprocesser. Använd zenon för att uppleva fördelarna med automation och enkel energidatainsamling.

Så hjälper zenon dig att uppnå energieffektivitet och få ISO 50001-certifiering

Med en kraftfull plattform som zenon kan du hantera energiförbrukningen över alla industriprocesser, höja energieffektiviteten i verksamheten och uppfylla kraven för ISO 50001-certifiering. Med zenon kan du:

 • Samla in och bearbeta alla data på ett automatiserat sätt. zenon är en avancerad plattform med över 300 kommunikationsprotokoll. Dess intelligens gör att du kan integrera alla datoriserade system, bearbeta specifika förfrågningar från alla datagivare, mäta maskinprestanda och förstå alla delar av din infrastruktur. Heltäckande kommunikation och avancerad diagnostik säkerställer att dina data är korrekta så att analysen också blir korrekt.
 • Arkivera och hantera data för ISO 50001-certifiering. Använd realtidsfunktionerna för att spåra och sammanställa data i realtid och få tillgång till tidigare information och analyser med zenon Historian. När du behöver data för din ISO-certifiering är de enkla att få fram och presentera i ett läsbart format.
 • Uppfylla kraven på medarbetarengagemang för ISO 50001-certifiering.  ISO 50001-certifiering kräver att både ledning och medarbetare är delaktiga. Funktioner för automatisering och integration online gör det enkelt att introducera zenon för flera medarbetare och källor. Integrera zenon i din automatiserade verksamhet och på din IT-avdelning.
 • Implementera systemet utan svårigheter. zenon är utvecklat för att vara anpassningsbart, vilket gör att det är enkelt att implementera i befintliga system. zenon har enkla parametrar, så ny utrustning behöver inte valideras. Intuitiva moduler och användarvänlig design gör att användarna snabbt kan göra beräkningar, aktivera maskiner, introducera enheter och lägga till nya användare. Denna användarvänlighet sträcker sig även till operationsövningar och underhållsplaner, vilket gör att zenon är en lönsam investering för alla team.
 • Visa data i ett lättläst gränssnitt. Industriprocesser innefattar omfattande datainsamling. zenon gör det enkelt att avläsa data genom att det går att konfigurera hur den ska visas i exempelvis trendkurvor, energianalyser, värdefulla resultatindikatorer samt larmmeddelanden och händelselistor. 

 

 

Välj zenon som energidatahanteringssystem

Med zenon effektiviserar du insamlingen av energidata och får tillgång till värdefulla trendrapporter och analyser. COPA-DATA har mer än 30 års erfarenhet i branschen och vi förbättrar hela tiden zenon och de nödvändiga algoritmerna och logiken för att få fram bästa tänkbara lösning. 

Vill du veta mer om zenon? Kontakta oss idag.

KONTAKTA OSS

Road to Energy Management System

Poster

Road to Energy Management System

5.4 MB

Energy Data Management with zenon

Fact Sheet

Energy Data Management with zenon

160 KB

Information Unlimited Magazine - Vol. 37

IU Magazine

Information Unlimited Magazine - Vol. 37

4.6 MB

Success Stories
White Papers