Energidatahanteringssystem för industriprocesser

I industriprocesser är energihantering avgörande för produktiviteten och energieffektiviteten, men det är ingen enkel uppgift. Det går att sköta energihantering manuellt, men då riskerar du att förlora mycket viktig information i processen. Genom att införa ett energidatahanteringssystem (EDMS) kan tillverkare samla in och arkivera information på ett enkelt sätt. Mjukvaruplattformen zenon som vi erbjuder på COPA-DATA introducerar intelligent integration och en lättanvänd instrumentpanel för energihanteringen.

 

Utmaningar med energihantering för tillverkare

Att hantera energiförbrukning är inte enkelt inom tillverkningsbranschen. När det gäller energihantering ställs tillverkarna inför flera utmaningar:

 • Budget: Energiförbrukning är en känslig aspekt inom tillverkning. Om den sköts på fel sätt kan det hända att tillverkare använder mer energi än produktiviteten kräver. Misskötseln i produktionslinjen kan i slutändan leda till höga kostnader som man inte har råd med. Målet är alltid att minimera förbrukningen men samtidigt maximera effekten.
 • Data: Tillverkare behöver energidata för att kunna fatta väl underbyggda beslut om produktivitet och energinivåer. Lösningar för att följa energiförbrukningen måste kunna redovisa förbrukningen hos flera maskiner och detektera effektavvikelser. Men tidsödande stickprovstagning kan inte erbjuda data i realtid och det leder i sin tur till att de driftansvariga missar möjligheter att optimera produktiviteten.
 • Standarder för statligt stöd: För att få statligt stöd kan driften behöva uppfylla vissa effektivitetsstandarder. Riktlinjerna för dessa kan vara omfattande och svåra att följa var och en och om de inte följs förlorar tillverkarna ekonomiskt stöd. 
 • Ansvar på grund av klimatförändringarna: Energiförbrukning är en svår fråga på grund av dess koppling till klimatförändringarna. Många stora tillverkare vill uppfylla effektivitetsstandarder och kan känna viss social press att minska sin miljöpåverkan. Kunderna blir alltmer intresserade av tillverkningsmetoder och huruvida företag är miljövänliga eller inte. Därför måste tillverkarna uppfylla dessa standarder.

 

 

Vad är energidatahantering?

Energidatahanteringssystem använder IoT-enheter (Internet of Things) och givare för att samla in förbrukningsinformation i realtid. Istället för att du ska samla in den informationen manuellt gör EDMS jobbet och presenterar begripliga data för dig.

 

Med hjälp av dessa data kan tillverkarna aktivt uppdatera sina energiförbrukningsrutiner för att förbättra effektiviteten. Ett etablerat EDMS är grunden för en helt automatiserad fabrik. Det digitaliserar data och presenterar praktiska bevis på energiförbrukningen. Med hjälp av ett EDMS kan tillverkare förbättra driften avsevärt, både sett till miljöpåverkan och kostnader.

Så hjälper ett EDMS tillverkare

Att integrera ett EDMS i sin produktionslinje kan ge verksamheten en rad olika funktioner och fördelar. Med hjälp av ett energidatahanteringssystem går det att:

 

 • Samla in data från olika källor. I en standardoperation inom industrin körs en mängd olika verktyg och system med olika energiförbrukning. Avgörande för omfattande datainsamling är att kunna få fram statistik på energiförbrukning över olika produktionslinjer och för anläggningsförvaltningen. Om ett EDMS är integrerat i driften är en sådan insamling möjlig.
 • Få en överblick över energiförbrukningen. Genom att samla in data från olika källor ger ett EDMS en heltäckande ögonblicksbild av energiförbrukningen. Informationen presenteras på ett och samma ställe, så att det går att identifiera trender i förbrukningen och ändra driften därefter.
 • Övervaka data från ny och befintlig utrustning. Gammal utrustning kan vara mindre effektiv jämfört med nyare modeller. Med ett EDMS kan du jämföra förbrukningen i nya och befintliga maskiner för att höja effektiviteten och säkerställa effektiv övervakning av förbrukningen.
 • Identifiera förbättringsområden för energieffektiviteten och sänka förbrukningen. Ett EDMS ger dig tillgång till trendrapporter och utrustningsdata, så att du kan hitta och ändra på de delar som är mindre effektiva. Om en maskin med hög energiförbrukning och låg produktivitet identifieras kan man planera reparationer eller byte av den maskinen.
 • Utvärdera avvikelser för att undvika dyra misstag. All utrustning behöver en viss mängd energi för att uppnå maxkapacitet. Om en maskin drabbas av energiflödesproblem blir produktiviteten lägre och du förlorar pengar. Ett EDMS kan varna om det förekommer sådana avvikelser, så att du kan arbeta på att åtgärda dem så fort som möjligt. Energihanteringssystem erbjuder också metoder för att förbättra dessa avvikelser i din verksamhet.

 

zenon fungerar som ett intelligent EDMS för industriprocesser. Använd zenon för att uppleva fördelarna med automation och enkel energidatainsamling.

How zenon helps you achieve energy efficiency and ISO 50001 certification

With a powerful platform like zenon, you can manage energy usage across all industrial processes, improve your operation's energy efficiency, and meet the qualifications of ISO 50001 certification. zenon allows you to:

 • Collect and process all data in an automated way. zenon is an advanced platform with over 300 communication protocols. This intelligence enables you to integrate all computerized systems, process targeted queries from every data sensor, measure machine performance, and understand every aspect of your infrastructure. Comprehensive communication and advanced diagnostics ensure your data is correct for an accurate analysis.
 • Archive and manage data for ISO 50001 certification. Use the Realtime capabilities to track and compile data as it happens and access previous information and analyses with zenon Historian. When you need data for your ISO certification, it's easy to access, and you can present it in multiple a readable format.
 • Meet employee involvement for ISO 50001 certification.  ISO 50001 certification requires involvement from leadership and employees for compliance. Automation and integration capabilities via the web make it easy to introduce zenon to multiple employees and sources. Integrate zenon into your automated operations and your IT department.
 • Implement the system with ease. Designed with adaptability in mind, you can easily implement zenon into your existing system. zenon has simple parameters so you don't need to validate new equipment. Intuitive modules and user-friendly design allow users to quickly enact calculations, enable machinery, introduce devices, and add new users. This ease of use extends to training operations and maintenance plans, making zenon a valuable investment for any team.
 • View data on an easy-to-read interface. Industrial processes involve extensive data collection. zenon makes reading data simple with configurable representation like trend curves, energy analyses, valuable performance indicators, and alarm message and event listings.

 

Choose zenon as your energy data management system

With zenon, you streamline your energy data collection and gain access to valuable trend reports and analytics. COPA-DATA has over 30 years of experience in the industry, and we continuously improve zenon to extend the necessary algorithms and logic for the best solution. 

Want to learn more about zenon? Get in touch with us today.

KONTAKTA OSS

Road to Energy Management System

Poster

Road to Energy Management System

5.4 MB

Energy Data Management with zenon

Fact Sheet

Energy Data Management with zenon

160 KB

Information Unlimited Magazine - Vol. 37

IU Magazine

Information Unlimited Magazine - Vol. 37

4.6 MB

Success Stories
White Papers