Kontakta oss

Message Control

Message control

Den som snabbt reagerar på meddelanden eller larm, undviker dyra stilleståndstider och håller anläggningens effektivitet hög. zenon Message Control meddelar och informerar operatören och beslutsfattare oberoende av var de befinner sig. Över mobil åtkomst via webbserver eller smartmobil Gateway är informationerna för en reaktion tillgängliga var man än befinner sig.Message Control

Fact Sheet

Message Control

113 KB

Omedelbart meddelande

zenon Message Control leder meddelanden (t.ex. larmmeddelanden eller systeminformationer) vidare till enskilda personer – som SMS, E-Mail eller röstmeddelande. Meddelanden från Message Control kan förse smed en kvitteringsplikt och kvitteras direkt av mottagaren (positivt eller negativt). Kvitteringen kan förknippas med fritt definierbara funktioner. För meddelanden över e-mail kan även bilagor i form av PDF skickas. Så kan omedelbart informationer skickas med som är viktiga för inordningen av ett larm. Ytterligare informationer kan allt efter meddelandetyp även snabbt och enkelt hämtas över zenon smartmobil Gateway eller över webbklienten.

Fast Facts

  • integrerad, automatiserbar meddelandetjänst
  • Understödjer SMS, E-Mail (SMTP), audio
  • Kvitteringsmöjlighet (positivt/negativt)
  • sömlös protokollering
  • nätverksduglig inklusive redundans
  • redigerbar i zenon runtime
  • Gruppering av mottagare, individuella adressater och grupper

Funktionssätt

  • Olika utvärderingar av produktionsdata visar alla relevanta informationer översiktligt på bildskärmen.

Utveckla effektivt och redundansdugligt

Message Control är integrerad i zenon. Därför kommer alla statusinformationer som t.ex. framgångsrikt skickande av ett meddelande, accepterad kvittering eller uppträdda följdaktioner att föras in sömlöst och logiskt begripliga i den kronologiska händelselistan (CEL) och den kompletta språkomkopplingen står till förfogande. Mottagarna är helt integrerade i zenon användarförvaltningen. Message Control är omedelbart redundansduglig utan extra utvecklingsarbete.

Utveckling och integrering i zenon

Utvecklingen av Message Controls sker flexibelt i zenon editorn och zenon runtime (även på webbklienten). Mottagarförvaltningen (telefonnummer, e-mail-adresser osv.) kan även redigeras i zenon runtime. Som alla data som kan förändras i runtime kan även dessa läsas tillbaka i editorn.

Underhåll

För underhållet av Message Control står en egen bildtyp till förfogande som visar de anstående meddelandena. Vid underhållsarbeten på anläggningen kan man undertrycka individuella meddelanden.

Eskalationshantering

Meddelanden kan allt efter konfiguration eskaleras inom en grupp av mottagare. Därvid larmas nästa mottagare så länge tills ett svar mottags.

Notifier App by zenon

The Notifier App by zenon allows an even quicker reaction to alarms, regardless of where you may just be. zenon Message Control routes messages (such as alarms) to individual people such as operating staff or decision-makers, as an SMS for example. The Notifier App detects alarms which were sent per Message Control. On receipt, the user can simply acknowledge or reject the alarm with their Android smartphone.

KONTAKTA OSS