Kontakta oss
zenon säkerhet

zenon säkerhet

zenon Security

zenon Security

zenon ger omfattande skydd mot dataförlust och obehörig åtkomst. Med de integrerade säkerhetsalternativen kan zenon utan extra arbete kopplas upp till ditt existerande säkerhetskoncept. Många års erfarenhet, löpande interna och externa forskningsprojekt samt intern utveckling gör att  COPA-DATA kan erbjuda framstående HMI/SCADA säkerhet.zenon Security

Fact Sheet

zenon Security

181 KB

Säkerhetsfunktioner

zenon har ett omfattande säkerhetspaket:

 • Filsignatur: zenon identifierar manipulerade programfiler.
 • Stark kryptering: 128 bitars kryptering av kommunikationen mellan server, standby-server och klienter i nätverket och Webklienter.
 • Autentisering: Endast autentiserade klienter har åtkomst till en zenon server.
 • http-tunnling för webbserver. Webklient Plug-Ins för Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari – utöver Internet Explorer.
 • IPv6 understöd i zenon kärnsystem. zenon redundans och verktyg understödjer IPv6 dugliga nätverk.
 • OPC-UA: Klient och server understödjer certifikat och användarautentisering.
 • Statusbearbetning
 • Versionering och statushantering för recept
 • FDA per musklick (används redan i många FDA relevanta miljöer)
 • Automatiska filjustering i nätverk med "Klicka och glöm" teknik
 • Mjuk redundans
 • Användarförvaltning: fullt stöd för ActiveDirectory
 • Lösenordsskydd för zenon Runtime och zenon Editor
 • Säker kompatibilitet mellan de enskilda versionerna
 • Ändringshistorik och säkerhetskopiering i zenon Editor
 • Projektversionering och projektjämförelse
 • Arbete med assistent för att undvika fel
 • zenon diagnosserver för felanalys i nätverk och i styrningens kommunikation
 • Genomgående objektorientering
 • Integrerade lösningar
 • och mycket mer

Användaradministration och FDA

zenon användaradministration är inrättad för att möta kraven från FDA. Den är inte enbart konfigurerbar izenon Editor utan även i zenon Runtime. Ändringar i Runtime kan alltid läsas tillbaka i Editor för att säkra samma version.

Windows användaradministration

Det är även möjligt att använda Windows användaradministration. Användaren läggs upp i Active Directory och erhåller där sina zenon användarrättigheter. I zenon utförs inloggningen med Windows-användare. Båda användaradministrationerna kan användas parallellt. Därmed kan zenon manövreras även om domänstyrningen skulle slå fel.

Certifiering

Windows: zenon är certifierad för Windows Vista,  Windows 7 samt Windows 8. Detta innebär att alla säkerhetsfunktionerna hos Windows kan används.


OPC UA: certifierad OPC UA server
KEMA: certifierad IEC 61850 drivrutin
SAP: certifierad dubbelriktat gränssnitt för SAP ERP

CONTACT US