Kontakta oss
zenon Load Management

zenon Load Management

zenon Load Management optimerar med kluriga energi-trendberäkningar din energiupphandling av ström, gas och blandade anläggningar – och detta automatiskt. Därvid beräknar Load Management med utgångspunkt från trender förbrukningen för ett tidigare definierat intervall och gör det möjligt för dig att i god tid reagera automatiskt eller manuellt. Så kan lasttoppar undvikas och kostnader effektivt reduceras.zenon Load Management

Fact Sheet

zenon Load Management

159 KB

Förvalta energiupphandlingen automatiskt

Det intelligenta zenon Load Management övertar automatiskt den effektiva energiupphandlingen och gör det möjligt att nyttja överenskomna mängder optimalt utan att överskrida dessa. Det fungerar såhär: Load Management analyserar aktuella förbrukningen och skapar över sin matematiska modell en prognos för resten av övervakningstiden. Prognostiserar den lasttoppar, som leder till överskridning av bestämda mängder, rekommenderar den omkopplingshandlingar eller utför dessa själv om detta önskas. Så frånkopplas förbrukare som inte är absolut nödvändiga bort under toppbelastningstider och kopplas senare till igen eller man köper extra energi som punktmängd. För gasnät kan reserver tillkopplas och senare fyllas på igen. För prognoserna kombinerar zenon olika metoder för trendberäkning, från effekttrend eller energitrend över beräkning av korrektureffekt fram till ärvärdes- och realvärdesprognos– och tar hänsyn till sänkningen av referensgränserna.

Fast Facts

  • Automatisera energiupphandlingen
  • Undvik lasttoppar
  • Spara energikostnader

integrerad lösning

Eftersom Load Management är integrerad i zenon utesluts kommunikationsfel säkert. Alla komponenter i en anläggning kan tas hänsyn till i Load Management och bidrar till Tillgänglighet Anläggningsutbyte Kvalitetsutbyte (TAK). Därvid står alla moduler centralt till förfogande. En omkopplingshandling i Load Management registreras utan omvägar i SCADA och omvänt; omkopplingshandlingar kan man även målmedvetet automatisera och säkra mot felmanövrering.

Standarder och utökning

zenon uppfyller energistandarderna IEC 60870 och IEC 61850 och innehåller dessutom ett stort antal protokoll. Därmed kan de mest olika apparater problemlöst bindas in i Load Management. Detta lugnar ner trafiken i nätverket, bibehåller förfogbarheten för förbrukarna och sänker energikostnaderna för alltid genom exakt styrning

KONTAKTA OSS