Kontakta oss

Internationell och ergonomisk

Ergonomi för användaren [1/4]

Operatörer för maskiner och anläggningar drar nytta av de individuellt anpassningsbara ergonomiska tillämpningarna. zenon stödjer dig även vid framställningen av anspråksfulla och internationella projekt. Det är lätt och snabbt att skapa perfekta projekt med zenon  vilket underlättar både för utvecklare och operatörer.Usability

Fact Sheet

Usability

81 KB

Flexibel bildskärmsförvaltning

Bildskärmsförvaltningen gör det möjligt att fastlägga individuellt om projektets målsystem är utrustat med en eller flera bildskärmar. Det förenar de olika presentationsmiljöerna i endast ett projekt.

  • Förvaltning av en eller flera bildskärmar
  • Rätt information på rätt skärm
  • Konfigurering av multipla bildskärmar kan även visas på system för singelbildskärm.

Fast Facts

  • zenon Editor på åtta språk
  • Testa projektspråket i ett tidigt skede i zenon Editor
  • Skapa översättningslista automatiskt
  • Alla Runtime-meddelanden kan översättas
  • Ändra språk och måttenhet online

zenon Editor 1/2

Monitor resolutions

Setting different display settings, or ‘monitor profiles’, for different PC systems can bring projects to different types of monitors, with different resolutions, easily and effectively.

Skapa raffinerade projekt snabbt

zenon tillåter säker och snabb utveckling, även vid krävande processbilder, som exakt återspeglar anläggningens tillstånd. Du har tillgång till ett stort urval av element och grafik, använd dina egna kontroller och sörj för klara signaler med dynamiska effekter. Redan skapade element kan enkelt återanvändas. Processbilder kan vara belagda med andra data och funktioner var gång de öppnas. Omfattande grafiska funktioner kan enkelt utvecklas, utan att programmera en rad kod. Genom vektororienteringen i zenon kan dina projekt skalas beroende på upplösningen.

Internationell utveckling

zenon Editorns arbetsyta kan visas på åtta olika språk. I Runtime står valfritt antal språk till förfogande vilka projekteras över språkomkopplingen. Redan vid utvecklingen kan alla Runtime-objekt visas i ett av de projekterade språken i zenon Editorn. Utan att starta Runtime, kan olika språkversioner omkopplas och testas i zenon Editorn under själva utvecklingen.

Internationella projekt

Med zenon kan man redan från start skapa projekt för global användning. Du kan själv välja ut vilka språk projektet skall utföras i och definierar vilka måttenheter som skall användas för visning. Konfigurera en gång och använd sedan i olika språk och måttenheter. Arbeta snabbt och effektivt och minska din "Time to Market".

KONTAKTA OSS