Kontakta oss

Ergonomi genom individuell anpassning

Ergonomi för användaren [3/4]

Ergonomisk drift av maskin och anläggning anpassar sig flexibelt till användarnas behov. Viktiga kriterier är språk, måttenheterna eller färgskalorna, med vilka användargränssnittet kan anpassas till ändrade förhållanden. zenonapplikationer kan anpassas individuellt i zenon Runtime. På så sätt försäkrar du dig om att alla användare kan arbeta med den konfiguration som är säkrast och mest effektiv för dem.Individual Adaptation

Fact Sheet

Individual Adaptation

77 KB

Individualisering av inmatningen

Med zenon har användaren många olika möjligheter att skapa individuella inmatningar och manöverelement.

 • Individuella tangentbord som är skräddarsydda för inmatningsuppgifterna
 • Anpassningsbara listor (t.ex. egna rullningslistor)
 • Fritt definierbar filterdialog
 • Inmatning av receptvariabler över processbilder
 • Relativ bildplacering (t.ex. dialogen öppnar vid mus -/ pekposition)
 • Grafisk presentation av larmmeddelanden
 • Fria schabloner/genomskinliga schabloner

Därmed reducerar man onödig komplexitet för användaren och undviker felaktig drift.

Fast Facts

 • Enskilda inmatningsfält
 • Chameleon Technology
 • Språkval i Runtime
 • Unicode

användning av zenon Chameleon technology

zenon Chameleon Technology innebär att det finns anpassningsbara Skins för dina visualiseringar med centrala, inställbara färgpaletter. Skins stödjer dig till exempel vid:

 • utformning av en enhetlig stil över flera projekt
 • optimering för färgblindhet
 • justering av kontrast på paneler som utsätts för kraftig allmänbelysning

 Fördefinierade skins ändras enkelt i zenon Runtime med några musklick. Dessutom kan användaren även växla teckensnitt, språk och måttenheter online.

Internationalitet i runtime

Runtime erbjuder en stor variation av språk och måttenheter. Maskiner och projekt kan därför internationaliseras med en knapptryckning vilket underlättar för servicetekniker runt om i världen som då kan använda sig av sitt modersmål. Alla texter, inklusive de i zenon standarddialoger, kan växlas online.

Flexibilitet som Unicode-program

zenon behärskar även asiatiska och arabiska språk med hjälp av sin Unicode-applikation. Skriften, dess stil och storlek kan växlas tillsammans med språket. När man växlar språk ställs samtidigt alla sökvägar om för relaterade filer som t.ex. HTML, ljudfiler, videofiler och projektrelaterade hjälpfiler. Ändringar i språktabeller kan överföras till målsystemet, utan att stoppa Runtime. Även för röstuppmaningar över modulen "Message Control" står olika språkbibliotek till förfogande.

Hjälpsystem för runtime

Med zenon skapar man bekvämt en sammanhangsberoende hjälp för det löpande projektet i zenon Editor. Användardefinierade anläggningsscheman och projektbeskrivningar, men även produkthandböcker från andra källor integreras utan problem in i projektet. Hjälpsystemet baserar sig på Standard Windows Compiled HTML formatet (CHM).

KONTAKTA OSS