IEC 60870, 61400-25 och 61850 med GOOSE

IEC 60870, 61400-25 och 61850 med GOOSE

zenon Energy Edition

Det globala standarden IEC 61850, från International Electrotechnical Commission (IEC), är en internationellt accepterd standard för kommunikation i kraftanläggningar.


Tack vare vår egenutvecklade drivrutin, kan zenonanvändare konfigurera sina SCADA-projekt med hjälp av IEC 61850. Detta förutsätter att användaren även är medveten om de tydliga skillnaderna mellan kommandobearbetningi IEC 61850 och IEC 60870:IEC 61850 Command Processing

White Paper

IEC 61850 Command Processing

211 KB

Skillnader mellan IEC 61850 och IEC 60870

I IEC 60870 konfigureras valet av kommandoläget i zenon via parameter. I IEC 61850 utförs detta däremot med hjälp av den sk. styrmodellen (Control Model) hos den logiska noden och sedan på protokollnivån. Även kommandon- och svarsvariablerna definieras på olika sätt. Enligt IEC 60870 definierasdessa genom val av typ-ID (numeriskt), medan IEC 61850 adresseringen visas i en objektmodell (symboliskt).

IEC 61850 GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event)

Maximal prestanda är avgörande för kommunikation mellan V Bay enheterna. Det är här som IEC 61850 funktionen, GOOSE protokollet används. GOOSE är baserad på UDP (User Datagram Protocol), är mycket snabbt och kommunicerar med Publisher-Subscriber (Multicast) läge. straton kan kommunicera som oberoende Soft-PLC eller som SCADA Logic integrerad i zenon över GOOSE protokollet. Och detta oberoende av om den är aktiv som IEC 61850 server.

IEC 61400-25

För kommunikationen med vindkraftverk samt för deras styrning och övervakning har COPA-DATA drivrutin enligt IEC 61400-25. Kartläggningen uppfyller kraven i del 4, bilaga C (MMS) av standarden. Drivrutinen avbildar klientsidan och kan konfigureras med hjälp av SCL-filimport.

CONTACT US