Skontaktuj się z Ekspertem

Ergonomia dzięki indywidualnej adaptacji

Ergonomia dla użytkownika [3/4]

Ergonomię w obsłudze maszyn i urządzeń można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkowników. Istotnymi kryteriami są: język, paleta kolorów, graficzne przedstawienie urządzeń. Wszystko to może być zaadoptowane w zenon Runtime. Dzięki temu można zapewnić wszystkim użytkownikom możliwość pracy z taką konfiguracją, która uczyni ich pracę możliwie wydajną i bezpieczną.Individual Adaptation

Fact Sheet

Individual Adaptation

77 KB

Indywidualizacja interfejsu użytkownika

W oprogramowaniu zenon istnieje wiele możliwości przystosowania obsługi interfejsu ze względu na indywidualne upodobania.

 • Konfiguracja klawiatury
 • Konfiguracja menu
 • Dowolnie konfigurowalne okna dialogowe
 • Wprowadzanie zmiennych receptur za pomocą ekranów procesowych.
 • Pozycjonowanie ekranu za pomocą myszy
 • Graficzne wyświetlanie alarmów
 • Dowolność w doborze kształtu i koloru ramek

Zapewnia to maksymalną prostotę projektu i łatwość prawidłowej obsługi.

Fast Facts

 • Zindywidualizowane menu
 • Chameleon Technology
 • Zmiana języka w Runtime
 • Aplikacja zgodna ze standardem Unicode

zenon Chameleon Technology

zenon Chameleon Technology dostarcza indywidualne "skórki" dla wizualizacji z możliwością wyboru palety kolorów. "Skórki" pomagają w:

 • Tworzeniu zunifikowanego stylu dla kilku różnych projektów
 • Optymalizacji kolorów
 • Regulacji kontrastu dla paneli wystawionych na działanie dużej ilości światła

"Skórki" można łatwo zmieniać za pomocą jednego kliknięcia w zenon Runtime. Użytkownik może także w trybie online zmieniać czcionki, języki i jednostki.

Uniwersalność w zenon Runtime

zenon Runtime umożliwia zmianę języka czy jednostek stosownie do żądanych kombinacji. W ten sposób projekty stworzone w jednym języku mogą być bez problemu odczytane i rozbudowywane przez osoby posługujące się innym językiem. Wszystkie teksty, włącznie z tymi w standardowych komunikatach, mogą zostać zmienione online.

Elastyczność dzięki standardowi Unicode

Pełna zgodność ze standardem Unicdoe, umożliwia bezproblemowe użycie języka arabskiego i języków azjatyckich. Wraz z językiem możliwa jest również zmiana czcionek. Przy zmianie języka, ścieżki do innych plików związanych z konkretnym językiem jak np. strony HTML, pliki dźwiękowe, pliki wideo i pliki pomocy są modyfikowane automatycznie. Zmiany w tabelach języków można przenieść do systemu docelowego bez zatrzymywania Runtime. Rożne "języki" są również dostępne w module Message Control.

System pomocy dla Runtime

Pomoc kontekstową można zdefiniować dla projektów uruchomionych w edytorze. Do elementów graficznych mogą być w dowolnym miejscu dołączane opisy, notatki, podręczniki użytkownika itp.. System wsparcia jest oparty na standardowym formacie Windows Compiled HTML (CHM).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI