zenon Historian – Vad din produktionsutrustning har att säga

Framtida framgång bygger på historiens starka pelare. En av dessa fundamentala pelare är zenon Historian. I de farmaceutiska och livsvetenskapliga branscherna är registrering av processinformation grundläggande för varje produktionsaktivitet. Datainsamling och en Historian är därför ett primärt fokus.

 

zenon Historian

Med systemegna kommunikationsdrivrutiner, inklusive standardindustriprotokoll, kan zenon Historian anslutas till varje industrisystem. Denna kraftfulla anslutbarhet sammanför olika system från varierande processutrustning, inklusive system som MES, ERP och andra databaser. Ingen befintlig infrastruktur behöver ändras för att anslutas till zenon Historian – systemegna drivrutiner ansluts utan modifiering till det externa systemet. Detta är en stor fördel för läkemedelssektorn, eftersom validerade processer inte påverkas.Can you Hear? Can you See? Can...

IU Magazine Article

Can you Hear? Can you See? Can you Imagine?

1.4 MB

Visualisera även komplex information intuitivt

Med data som samlas in konsistent kan kunskap visualiseras. Verksöversiktspaneler eller detaljerade processkärmar med larm- och händelseinformation är bara ett par exempel på vad som är möjligt.

 

Sträcka ut Historian i molnet

Det är dessutom möjligt att sträcka ut övergripande arkivarkitekturer till molnet. I detta fall blir zenon Historian en ergonomisk Big Data-lösning som använder sin systemegna arkiveringsteknik i ett väl åtkomligt globalt Historian-system.

 

I den här artikeln kan du läsa om vad zenon Historian kan göra och om hur den kan hjälpa dig att komma åt den kunskap som ligger dold i dina produktionsdata.

CONTACT US