Skontaktuj się z Ekspertem

Co to jest IoT oraz IIoT?

 

Internet Rzeczy, w skrócie IoT (ang. Internet of Things), oraz Przemysłowy Internet Rzeczy, w skrócie IIoT (ang. Industrial Internet of Things), to dwie wiodące technologie w cyfrowej rewolucji. Te określenia pojawiają się często w wielu sytuacjach, a niektóre technologie IoT oraz IIoT są już prawdopodobnie wykorzystywane przez większość użytkowników. Komunikując liczne urządzenia i elementy sprzętu przez Internet, IoT oraz IIoT mogą zwiększyć wydajność firm, wspierać podejmowanie decyzji na podstawie większej liczby informacji oraz odblokować nowe źródła zysków. Spójrzmy dokładniej na działanie tych technologii oraz możliwości ich wykorzystania przez organizację przy użyciu Platformy Oprogramowania zenon.

 

 

Czym jest i jak działa IoT?

Internet Rzeczy (IoT) jest siecią połączonych urządzeń, które mogą komunikować się ze sobą i udostępniać dane użytkownikom przez Internet. Urządzenia IoT mogą łączyć się z Internetem i często są wyposażone w czujniki, umożliwiające im gromadzenie danych. Urządzenie IoT może być użyteczne samo w sobie, ale w przypadku korzystania z wielu urządzeń jednocześnie ma ono jeszcze większą wartość.

 

W związku z tym, że coraz więcej rodzajów urządzeń łączy się z Internetem, wielkość IoT rośnie. Internet Rzeczy obejmuje rozległy zakres urządzeń. Wszystko od maszyn w fabryce przez podstacje elektryczne do budynkówinfrastruktury może być jego częścią, a liczba połączonych urządzeń zwiększa się każdego dnia. Producenci, zakłady energetyczne, władze miejskie i inne liczne organizacje korzystają z Internetu Rzeczy.

 

Technologia IoT umożliwia automatyczne gromadzenie danych z różnych funkcji, w tym, przykładowo, jak dużą ilość energii wykorzystuje oświetlenie w budynku lub też, ile wody przepływa przez oczyszczalnię ścieków. Urządzenia oraz rozwiązania IoT mogą przesyłać pobrane dane do centralnego systemu przez Internet. Menedżerowie mogą następnie używać tych danych do podejmowania decyzji. Za pomocą metod analizy danych można wgłębić się w dane, aby odkryć dokładniejsze szczegóły i przewidywać przyszłe efekty.

Co to jest IoT oraz IIoT?

Technologię IoT można również wykorzystywać do automatyzacji sprzętu i części realizowanych operacji. Sprzęt wyposażony w inteligentne czujniki może automatycznie dostosowywać działanie w celu optymalizowania zużycia energii, przepływu ruchu ulicznego i innych czynników. Inteligentne czujniki to czujniki, które podejmują działanie lub sygnalizują konieczność podjęcia działania, gdy otrzymają określony sygnał wejściowy. Prostym przykładem są światła aktywowane ruchem. Te czujniki wykrywają ruch i włączają światła. Inteligentne czujniki mogą również identyfikować nietypowe stany lub działanie urządzeń i powiadamiać operatorów o potencjalnych problemach.

 

 

Czym jest i jak działa IIoT?

Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) jest podkategorią IoT. To określenie odnosi się do technologii IoT wykorzystywanej w konfiguracjach przemysłowych, czyli w zakładach produkcyjnych. IIoT jest kluczową technologią Industry 4.0, kolejnym etapem rewolucji przemysłowej. Przemysł 4.0 akcentuje inteligentną technologię, dane, automatyzację, komunikację, sztuczną inteligencję oraz inne technologie i możliwości. Te technologie rewolucjonizują sposób funkcjonowania fabryk i organizacji przemysłowych.

 

Przemysłowy Internet Rzeczy może mieć wiele jednakowych zastosowań i zalet co Internet Rzeczy. Możliwe jest zintegrowanie inteligentnych czujników w maszynach produkcyjnych, systemach energetycznych i infrastrukturze, takiej jak przewody rurowe i okablowanie. Te czujniki, dzięki gromadzonym danym i zaawansowanej funkcjonalności, mogą pomóc zakładom przemysłowym w zwiększeniu wydajności, produktywności, bezpieczeństwa pracowników i wielu innych aspektów działalności.

 

Przemysłowy Internet Rzeczy usprawnia komunikację między maszynami i udostępnia kierownikom zakładów dane zapewniające lepszy wgląd w ich działanie. Dzięki ciągłemu gromadzeniu danych na najniższym poziomie firmy przemysłowe mogą lepiej monitorować zużywaną energię, wodę i inne zasoby, czas pracy maszyn oraz ich wydajność produkcyjną. Operatorzy mogą następnie wprowadzać regulacje ręczne, a nawet urządzenia mogą automatycznie optymalizować swoją pracę.

IIoT usprawnia komunikację między maszynami i udostępnia kierownikom zakładów dane zapewniające lepszy wgląd w ich działanie.

Dzięki ciągłej optymalizacji firmy mogą zaoszczędzić znaczne ilości energii, wody i innych zasobów przy utrzymaniu rosnących poziomów produktywności. Przy takim zastosowaniu IIoT może pomóc firmom w spełnieniu ich celów w zakresie oszczędnego wytwarzania produktów. Przemysłowy Internet Rzeczy można wykorzystywać również do przekazywania informacji programom do profilaktycznej konserwacji, przyspieszenia rozwoju produktów oraz osiągania innych założeń biznesowych.

 

 

Różnice pomiędzy IIoT a IoT

Odróżniając IoT od przemysłowego IIoT, ważne jest, aby zrozumieć, że IIoT jest podzbiorem technologii IoT, odnoszącym się konkretnie do technologii stosowanych w działalności przemysłowej. IIoT wykorzystuje wiele tych samych koncepcji i funkcji, ale występują też różnice między IIoT i typowymi zastosowaniami IoT.

 • Skupienie uwagi na rynku: Internet Rzeczy (IoT) obejmuje rozległy zakres sektorów i użytkowników. Technologię IoT mogą wykorzystywać konsumenci i profesjonaliści z różnych branż, takich jak opieka zdrowotna, sektor korporacyjny i publiczny. Ponieważ IoT jest używany przez tak wiele różnych sektorów i użytkowników, ma tendencję do skupiania się na bardziej ogólnych zastosowaniach Z kolei technologia Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) jest wykorzystywana wyłącznie w konfiguracjach przemysłowych przez specjalistów z danej branży, co oznacza, że skupienie uwagi na rynku jest mniejsze. Niektóre z głównych zastosowań IIoT znajdują miejsce w elektrowniach, rafineriach ropy naftowej i gazu oraz w zakładach produkcyjnych
   
 • Cele: Użytkownicy technologii IIoT oraz IoT wydają się mieć nieco odmienne cele. Zamiarem wdrożenia IoT jest zwykle zwiększenie wydajności, poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie lepszych doświadczeń. Z kolei IIoT koncentruje się głównie na pierwszych dwóch celach, a mniej na samych użytkownikach. Ogólni konsumenci nie korzystają z niego w codziennym życiu i jest on raczej elementem procesu przemysłowego.
   
 • Urządzenia końcowe: Ponieważ IIoT i IoT ma różne punkty skupienia uwagi i cele, często wykorzystuje różne urządzenia. Urządzenia IIoT są przeznaczone do dostarczania użytkownikom danych o ich maszynach, przy czym urządzenia te raczej integrują się z istniejącymi maszynami, a nie pracują w sposób niezależny. Przykładami takich urządzeń są kontrolery i programowalne sterowniki logiczne. Urządzenia IoT to zazwyczaj urządzenia stosowane w życiu codziennym, z których można korzystać niezależnie, takie jak inteligentne termostaty, smartwatche (inteligentne zegarki) i inteligentni asystenci. Niekiedy zainstalowane są tam inteligentne czujniki IoT i inne urządzenia wykorzystywane do doskonalenia infrastruktury.
   
 • Ryzyko awarii:  W przypadku awarii urządzeń i technologii IoT, ryzyko jest stosunkowo niskie, ponieważ urządzenia te wykorzystywane są na małą skalę. Ogólnie rzecz biorąc, urządzenia IoT nie są wykorzystywane w istotnych procesach, w których awaria mogłaby potencjalnie zagrażać życiu lub być niebezpieczna. W przeciwieństwie do IoT, awaria urządzeń i technologii IIoT może być bardziej niebezpieczna, ponieważ technologia IIoT jest połączona w sieć i w przypadku, gdy zawiedzie nawet jeden element ciężkiej maszynerii, może to spowodować sytuacje zagrażające życiu.
   
 • Potrzeby rozwojowe: Celem produkcji nowych urządzeń IoT przez firmy zazwyczaj jest zapewnienie większej wygody w życiu codziennym użytkownika. Cele rozwojowe są ukierunkowane coraz bardziej na zwiększenie komfortu, ponieważ oczekiwania konsumentów w odniesieniu do łatwości użytkowania są wysokie. Rozwój IIoT zazwyczaj koncentruje się na produkcji nowych urządzeń, które mogą sprawić, że działalność klientów będzie bardziej wydajna. Ponieważ zakłady przemysłowe muszą optymalizować swoje procesy, aby nadążyć za swoją branżą, twórcy IIoT wykorzystują skwantyfikowane dane do tworzenia urządzeń, które pomagają firmom ciąć koszty i zwiększać wydajność.
   
 • Kompatybilność z dotychczasowymi systemami: Ogólnie rzecz biorąc, urządzenia IoT nie muszą być kompatybilne z systemami. odziedziczonymi. Ponieważ urządzenia te często działają niezależnie, konstruktorzy urządzeń nie muszą zapewniać ich kompatybilności wstecznej. W przeciwieństwie do tego, urządzenia IIoT muszą być kompatybilne z różnymi starszymi urządzeniami i maszynami znajdującymi się w zakładach przemysłowych. Ponieważ zakłady te często posiadają sprzęt, który nie ma cyfrowych interfejsów ani funkcjonalności, wiele urządzeń IIoT musi wspomagać urządzenia odziedziczone w dostarczaniu danych cyfrowych i przyjmowaniu poleceń systemu IT.
   
 • Wymagania środowiskowe: Urządzenia IoT zazwyczaj muszą działać w środowisku spotykanym na co dzień, a ich konstrukcja jest wykonana tak, aby wytrzymywać zwykłe temperatury i inne i czynniki obciążające, panujące w środowisku. Ponieważ urządzenia IIoT są używane w trudniejszych środowiskach, takich jak zakłady energetyczne, fabryki i rafinerie ropy naftowej, muszą być bardziej trwałe i niezawodne. W związku z tym, aby zapewnić, że urządzenia IIoT będą dostarczać spójnych wyników, producenci tych urządzeń zazwyczaj konstruują je tak, aby były one odporne na wilgoć, zakłócenia radiowe oraz temperatury ekstremalne.

 

 

Jak jest wpływ IoT na inteligentne miasta?

Internet Rzeczy jest kluczową technologią, umożliwiającą funkcjonowanie inteligentnych miast, które wykorzystują zaawansowane technologie do poprawy jakości życia ludzi i zwiększenia wydajności operacyjnej. IoT pozwala miastom gromadzić dane z dowolnej miejskiej infrastruktury oraz wykorzystywać te informacje do optymalizowania operacji i podejmowania decyzji. Ta technologia może napędzać innowacje w licznych obszarach, między innymi:

 • Infrastruktura: inteligentne miasta mogą integrować czujniki w infrastrukturze, aby poprawiać programy konserwacji, zwiększyć wydajność, umożliwić zdalną pracę i odnieść wiele innych korzyści. Ta infrastruktura obejmuje wszystkie aspekty od oświetlenia ulicznego i sieci wodociągowej do jezdni i systemów transportowych. Przykładowo, instalując zegary sterujące i czujniki ruchu w oświetleniu ulicznym, inteligentne miasta mogą zaprogramować je tak, aby włączały się, gdy nastanie ciemność lub gdy ktoś znajduje się w pobliżu.
   
 • Budynki: Internet Rzeczy może również pomóc miastom w zwiększeniu wydajności i usprawnieniu działania budynków użyteczności publicznej. Używając inteligentnej technologii, miasta mogą gromadzić dane z licznych systemów w budynku, w tym dane dotyczące oświetlenia, ogrzewania, klimatyzacji i wind, i zdalnie nimi sterować.

Dostarczanie energii: IoT może pomóc w zwiększeniu niezawodności, wydajności i zrównoważonego rozwoju systemów zasilania elektrycznego

 • Dostarczanie energii: Internet Rzeczy może pomóc w zwiększeniu niezawodności, wydajności i zrównoważonego rozwoju systemów zasilania elektrycznego. Może odgrywać istotną rolę praktycznie w każdej części sieci elektrycznej, w tym w podstacjach, elektrowniach pozyskujących energię odnawialną, obiektach gromadzenia energii i wielu innych. Może pomóc operatorom w odpowiednio wczesnym wykrywaniu problemów sprzętowych, zarządzaniu różnymi zasobami wytwarzania i optymalizowaniu dystrybucji.
   
 • Woda: posiadanie systemu wodociągowego, który niezawodnie dostarcza czystą wodę mieszkańcom i bezpiecznie oczyszcza ścieki, jest niezwykle istotne. Dzięki systemowi IoT operatorzy mogą szybciej wykrywać nieszczelności i zmniejszyć straty oraz uniknąć przerw w funkcjonowaniu, które mogłyby wystąpić, gdyby uszkodzona rura nie została wymieniona. Inteligentna technologia może również umożliwić przewidywanie wskaźników wyczerpania wody i lepiej planować działania w przyszłości.
   
 • Transport i ruch uliczny: technologia IoT może również usprawnić systemy transportu publicznego i ruchu ulicznego. Może pomóc w zmniejszeniu zużycia energii przez systemy transportu publicznego i umożliwić operatorom zdalne sterowanie wyświetlaczami HUD na drogach lub oświetleniem pasów startowych na lotniskach. Ponadto operatorzy mogą zobaczyć, gdzie wszystkie urządzenia znajdują się w danym momencie i jak działają oraz szybko reagować na zdarzenia drogowe lub inne sytuacje awaryjne.

 

 

Jak IIoT wpływa na inteligentne fabryki?

Driving Digital Transformation for Smart Factories & Smart Cities

Technologia IIoT jest fundamentalnym elementem przejścia do Przemysłu 4.0. Inteligentne fabryki mogą integrować technologię IIoT w różnych urządzeniach i wykorzystać ją do zwiększenia wydajności, bezpieczeństwa pracowników i produktywności.

Niektóre z najważniejszych sposobów, w jakie fabryki wykorzystują technologię IIoT, to:

 1. Inteligentna produkcja: zintegrowanie inteligentnej technologii w maszynach produkcyjnych i systemach umożliwia im komunikowanie się z sobą i utworzenie skomunikowanej fabryki. Wszystkie dane gromadzone z połączonego sprzętu mogą być przesyłane do centralnej bazy danych, do której dostęp mają pracownicy. Dane zebrane w jednym miejscu zapewniają menedżerom całościowy wgląd w działanie zakładu. Mogą zobaczyć, kiedy działały konkretne urządzenia i jaka była ich wydajność. Mogą również zyskać wgląd w ilość wykorzystanych zasobów, liczbę wytworzonych jednostek i wiele innych danych.
   
 2. Zarządzanie energią: procesy przemysłowe często zużywają znaczne ilości energii, więc nawet niewielkie ulepszenia w zarządzaniu energią mogą pomóc zakładom przemysłowym oszczędzić duże kwoty i poprawić ich oddziaływanie na środowisko. Dzięki rozwiązań IIoT menedżerowie mogą lepiej zrozumieć zużycie energii w całej firmie i zakładzie produkcyjnym. Mogą również przeglądać szczegółowe informacje o zużyciu energii przez poszczególne maszyny. Na podstawie danych pochodzących z inteligentnych czujników firmy mogą optymalizować zużycie energii. Mogą określić, gdzie zużywają największą ilość energii i wskazać najmniej wydajne maszyny. Dane te mogą nawet pomóc w ocenie zasadności wprowadzenia do zakładu źródeł energii odnawialnej.
   
 3. Profilaktyczna konserwacja: technologia IIoT może pomóc organizacjom przemysłowym w zwiększeniu wydajności przez usprawnienie programów predykcyjnej konserwacji. Predykcyjna konserwacja obejmuje monitorowanie stanu i wydajności sprzętu w celu przewidywania potencjalnego czasu wystąpienia awarii. Pracownicy mogą wówczas zapobiegać tym awariom przez wykonanie konserwacji. Różni się to od konserwacji reaktywnej, w przypadku której pracownicy naprawiają maszynę dopiero po pojawieniu się problemu. Inteligentne czujniki mogą dostarczać szczegółowe informacje o sposobie działania konkretnego urządzenia, co pozwala pracownikom na wcześniejsze i dokładniejsze przewidywanie awarii. Pracownicy mogą nawet otrzymywać powiadomienia o nietypowych operacjach i potencjalnych problemach. Taka profilaktyczna konserwacja wspomagana przez Przemysłowy Internet Rzeczy pozwala firmom skrócić czasy przestojów i zwiększyć wydajność.

 

 

Jakie są zalety IoT oraz IIoT?

Technologie IoT oraz IIoT mogą zapewnić liczne korzyści dla zakładów produkcyjnych, miast i innych użytkowników. Są to, między innymi:

 • Większa wydajność: urządzenia IoT mogą w sposób ciągły gromadzić dane dotyczące sprzętu, procesów i zasobów wykorzystywanych przez maszynę, system, budynek lub miasto. Zasoby obejmują elektryczność, gaz ziemny, wodę i inne przemysłowe środki procesowe. Rozszerzenie wiedzy na temat wykorzystania zasobów i zarządzania procesami może pomóc w znalezieniu sposób obniżenia zużycia i zwiększenia produktywności. Z kolei większa wydajność może obniżyć koszty i poprawić ogólną wydajność organizacji.

Predykcyjna konserwacja i powiadamianie pracowników o problemach mogą skrócić przestoje instalacji i sprzętu.

 • Krótsze czasy przestojów: Predykcyjna konserwacja i powiadamianie pracowników o problemach mogą skrócić przestoje instalacji i sprzętu. Może to pomóc firmom uniknąć znacznych strat zysków i zapewnić niezawodny dostęp do wody, elektryczności i innych zasobów w miastach. Program profilaktycznej konserwacji wspomagany przez Internet Rzeczy może również pomóc w zmniejszeniu ogólnych kosztów konserwacji, jak również zapobiec występowaniu poważniejszych uszkodzeń sprzętu.
   
 • Zdalna kontrola: gdy urządzenia są połączone z Internetem, możliwe jest kontrolowanie ich z dowolnej lokalizacji, w której dostępne jest połączenie internetowe i niezbędne oprogramowanie. Sterowanie urządzeniami jest możliwe również ręcznie, na podstawie harmonogramu lub automatycznie na podstawie zmieniających się warunków. Możliwość zdalnego sterowania sprzętem zwiększa zdolność dostosowania się do zmieniających się warunków.
   
 • Większe bezpieczeństwo: zdalne sterowanie maszynami lub infrastrukturą niesie realne zagrożenia, ale połączenie infrastruktury z Internetem może również zapewnić podwyższony poziom ochrony. Wybór urządzeń i oprogramowania o zaawansowanych, zintegrowanych funkcjach zabezpieczeń chroni organizację przed nieupoważnionym dostępem i utratą danych. Zaawansowane szyfrowanie, bezpieczne uwierzytelnianie i opcje administracyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb umożliwiają zmniejszenie niebezpieczeństwa oraz lepsze zarządzanie danymi i urządzeniami.
   
 • Podejmowanie trafnych decyzji: inteligentne czujniki pomagają zwiększyć ilość gromadzonych danych oraz poziom ich szczegółowości. Te informacje mogą być przydatne same w sobie, ale możliwe jest również wykorzystanie analizy „big data” do uzyskania głębszego wglądu w procesy na ich podstawie. Na tej podstawie można podejmować lepsze decyzje, opierające się na większej ilości informacji. Ponadto dane mogą pomóc w lepszym przewidywaniu przyszłych wyników i przygotowywaniu się na wszelkie zmiany.
   
 • Lepszy zwrot z inwestycji: Internet Rzeczy oraz Przemysłowy Internet Rzeczy mogą poprawić fundamenty organizacji i zapewnić szybszy zwrot z inwestycji (ROI). Pozwoli to na obniżenie kosztów różnej kategorii, w tym przez zwiększenie energooszczędności i predykcyjną konserwację. Możliwość podejmowania trafniejszych decyzji i przewidywania wyników może pomóc firmie w wyprzedzaniu konkurencji i minimalizowaniu ryzyka. Ponadto może otworzyć nowe szanse biznesowe i otworzyć nowe źródła zysków.

 

 

Przyszłość IoT oraz IIoT

 

W ciągu najbliższych lat nastąpi rozwój zastosowań technologii IoT oraz IIoT. Specjaliści przewidują, że w 2025 roku na świecie będzie 30,9 miliardów połączonych urządzeń. W 2028 roku globalny rynek IIoT osiągnie wartość 1,11 biliona USD.

 

Te technologie już teraz wpływają na liczne sektory, od dóbr konsumenckich przez produkcję do opieki zdrowotnej. Wspólnie z innymi technologiami Przemysłu 4.0 wciąż będą napędzać cyfrową transformację i poważnie zmieniać praktycznie każdy sektor. Jeszcze silniejszy wpływ mogą wywierać w połączeniu z automatyzacją, analizą danych, sztuczną inteligencją i innymi zaawansowanymi technologiami.

 

Obecnie Internet Rzeczy oraz Przemysłowy Internet Rzeczy pomagają firmom w osiągnięciu przewagi nad konkurencją. Coraz częściej firmy muszą korzystać z tych technologii, aby nie zostać w tyle za innymi przedsiębiorstwami, a w ciągu nadchodzących lat ich znaczenie dla działalności będzie stale rosnąć. Te technologie będą też coraz bardziej powszechne w codzienności konsumentów. Przyszłość staje pod znakiem komunikacji, sztucznej inteligencji i cyfryzacji, dlatego Internet Rzeczy oraz Przemysłowy Internet Rzeczy odgrywają coraz ważniejszą rolę w zawodowym i osobistym życiu człowieka.

 

 

Rozwiązania IoT oraz IIoT w zenon

Aby w pełni wykorzystać możliwości technologii IoT oraz IIoT, potrzebna jest potężna platforma oprogramowania, która pomaga w zarządzaniu skomunikowanymi urządzeniami i pobranymi danymi. Oprogramowanie zenon firmy COPA-DATA oferuje zintegrowane środowisko, łączące w sobie eksploatację maszyn, rejestrowanie danych i inteligencję biznesową. Obejmuje systemy SCADA, HMI, IoT, IIoT, soft PLC oraz Dynamic Production Reporting – wszystko w ramach jednej platformy. Oprogramowanie zenon, któremu zaufało ponad 5000 klientów i ponad 250 partnerów na całym świecie, umożliwia obsługę inteligentnych miast, fabryk i systemów organizacjom z najróżniejszych sektorów.

 

zenon oferuje łatwą integrację z istniejącymi systemami, łatwe w użyciu kreatory i narzędzia. Możliwe jest szybkie konfigurowanie projektów, automatyzacja rutynowych poleceń i tworzenie zindywidualizowanych ekranów, zdarzeń i alarmów. Zaawansowane funkcje analizy, raportowania i wizualizacji w oprogramowaniu zenon pomagają wyznaczać wartości na podstawie danych oraz uzyskiwać szybki i bezpieczny dostęp do informacji i sterowania systemami z dowolnego miejsca. Aby dowiedzieć więcej o tym, jak COPA-DATA może pomóc Twojej organizacji w tworzeniu inteligentnej fabryki, budynku lub miasta i zwiększyć ich wydajność, produktywność, niezawodność i zwrot z inwestycji, skontaktuj się z nami dzisiaj.

Success Stories
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI