Skontaktuj się z Ekspertem

Alarmy i chronologiczna lista zdarzeń

Ścieżka Audytu

alarms and chronological event list

Zapewnienie wysokiej oszczędności i produktywności wymaga szybkiej diagnozy błędów i reakcji na zaistniałe problemy. Dzięki rozbudowanym możliwościom alarmowania i tworzenia dokumentacji zenon Chronological Event List dostarcza wszystkie niezbędne narzędzia. Wstępnie skonfigurowane funkcje, proste ustawianie parametrów i pełna zgodność z normami takimi, jak FDA 21 CFR Part 11 utrzymują koszty wdrażania projektów na niskim poziomie.Alarms and Chronological Event...

Fact Sheet

Alarms and Chronological Event List

140 KB

Zarządzanie i wyświetlanie

zenon zarządza alarmami, zdarzeniami oraz danymi poprzez "linię statusów alarmowych" oraz dwie inne listy:

1. Linia statusów alarmowych: przedstawia aktualne alarmy na liście, która widoczna jest na każdym ekranie.

2. Lista alarmów (AML): wyświetla alarmy wraz ze wszystkimi istotnymi informacjami w postaci listy.
3 Chronologiczna lista zdarzeń: wyświetla wszystkie zdarzenia związane z procesem oraz komunikaty systemowe w porządku chronologicznym. Obie listy mogą być indywidualnie dopasowywane do potrzeb.
Te funkcjonalności są całkowicie pre-konfigurowane w zenon, a więc mogą być użyte bez żadnego dodatkowego programowania.

Fast Facts

  • Pełna zgodność z normą FDA CFR 21 część 11
  • Alarmy, ścieżka audytu i zdarzenia chronologiczne
  • Definicja poprzez wartości graniczne i matryce reakcji
  • Grupowanie i ustawianie priorytetów
  • Kompleksowe możliwości filtrowania
  • Wysoka wydajność
  • Natychmiastowe wsparcie redundancji

Wartości graniczne i matryce reakcji (REMA)

Jeżeli dopuszczalne wartości graniczne zmiennych zostały przekroczone, zależnie od konfiguracji, zostaje uruchomiona procedura raportowania błędów. W takiej sytuacji, zostaje wysłany np. sygnał alarmowy na listę lub zmieniony sposób wyświetlania wartości analogowej. Konkretne zachowania systemu w takim przypadku mogą być skonfigurowane za pomocą funkcji. Powiązana funkcja może być również wykonana ręcznie po naciśnięciu przycisku na ekranie alarmu. Alarmy można także definiować poprzez matryce reakcji. Jeśli wartości graniczne są często przekraczane, możliwe jest ukrycie powiadomień i alarmów za pomocą wartości progowej w określonym zakresie histerezy.

Alarmy

Alarmy w oprogramowaniu zenon mogą być konfigurowane i wyświetlane na wiele sposobów. Można je, na przykład, przydzielać do grup, klas i obszarów alarmowych. Alarmy można określić jako wymagające potwierdzenia lub usunięcia. To zapewnia, że alarm został odnotowany w sposób możliwy do prześledzenia. Wszystkie działania są szczegółowo rejestrowane. Potwierdzenie alarmu w zenon Runtime można połączyć z potwierdzeniem ze sterownika PLC.

Lista alarmów:

Na liście alarmowej (AML) znajdują się alarmy aktualne jak i historyczne. Alarmy można filtrować według różnych kryteriów. Filtry można predefiniować w edytorze. Ponadto, można je tworzyć i zapisywać w zenon Runtime dla każdego z użytkowników. Aktualne alarmy można wyświetlić oraz potwierdzić w wierszu stanu.

Chronologiczna lista zdarzeń

Chronologiczna lista zdarzeń wyświetla zdarzenia związane z monitorowanym procesem, komunikatami błędów, których nie można potwierdzić oraz komunikatami systemowymi zenon. Zarówno alarmy, jak i zdarzenia można filtrować według różnych kryteriów. Chronologiczna lista zdarzeń i alarmów jest w pełni kompatybilna z systemem redundantnym oraz łatwo konfigurowalna. Posiada zgodność z normą FDA 21 CFR część 11.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI