Skontaktuj się z Ekspertem

Process Recorder

Rejestrowanie i odtwarzanie procesów, pod kątem ich późniejszej analizy

Moduł zenon Process Recorder daje możliwość śledzenia przebiegu błędów i problemów, po fakcie ich wystąpienia. Rejestrator uzupełnia znane narzędzia oprogramowania zenon, takie jak Extended Trend, Alarm Message List czy Chronological Event List w celu jeszcze dokładniejszej analizy błędów.Process Recorder

Fact Sheet

Process Recorder

167 KB

Process Recorder rejestruje dane w zenon Runtime, a następnie pozwala je odtworzyć w projekcie uruchomionym w trybie symulacji. Problemy można zatem przeanalizować bardziej szczegółowo po wystąpieniu zdarzenia (tzw. analiza post-mortem). Można dodatkowo przeprowadzić symulację na potrzeby bezpiecznego przeszkolenia nowych pracowników.

Funkcjonalności

Moduł Process Recorder rejestruje kolejne etapy procesu.  W trakcie trwania procesu zmienne, które zostały wcześniej skonfigurowane w Process Recorderze, są rejestrowane za jego pomocą.  Zapis następuje w przypadku wystąpienia zmiany wartości zmiennej (zapis on-change).  

Zebrane dane są następnie odtwarzane na ekranie procesu w trybie symulacji (precyzyjnie w czasie i kolejności, w jakiej dane zostały zapisane). 

 

Dzięki temu, że analizy wyświetlane są na ekranie procesu, łatwiej jest je interpretować. Wyszukiwanie możliwych źródeł danych na listach alarmów lub zdarzeń staje się zbędne.  Ponadto Process Recorder pozwala analizować również te błędy, które z różnych powodów nie wywołały alarmu.  Odtwarzanie procesu w trybie symulacji w żaden sposób nie wpływa negatywnie na proces produkcji.

Nawigacja w module Process Recorder

Obsługa nowego modułu jest w pełni intuicyjna.  Jedną z możliwości uruchomienia Process Recordera w trybie Runtime, w celu przeprowadzenia analizy, jest na przykład wybranie określonego momentu w czasie na liście (alarmów, zdarzeń) i przejście do tego momentu w trybie odtwarzania.  W ten sposób łatwiej jest zlokalizować błędy. 

Można też poruszać się w żądanym przedziale czasowym w Process Recorderze.  Możliwe są skoki o określony przedział czasu, o pojedyncze zdarzenie oraz nawigacja za pomocą paska przewijania.  Wykonalne jest także odtwarzanie przebiegu całego procesu, podobnie jak nagrania wideo.

Prosta konfiguracja projektów

Konfiguracja modułu Process Recorder jest bardzo prosta i odbywa się w czterech krokach:

  • Aktywacja Process Recorder w ustawieniach danego projektu
  • Aktywacja zmiennych, które mają być rejestrowane przez Process Recorder
  • Utworzenie funkcji przełączającej do trybu symulacji
  • Utworzenie ekranu i funkcji w celu sterowania modułem Process Recorder w trybie symulacji

W trakcie tworzenia modułu Process Recorder, szczególny nacisk położono na jego wydajność.  Jest on zatem przystosowany do obsługi nawet szczególnie dużych projektów w ramach oprogramowania zenon.  Moduł Process Recorder jest w stanie pracować w sieci oraz może być skonfigurowany tak aby być redundantym.

Fast Facts

  • Odtwarzanie zdarzeń z przeszłości w projekcie uruchomionym w trybie symulacji, bezpośrednio na ekranie procesu
  • Późniejsza analiza błędów pod kątem ich identyfikacji i poprawy jakości produkcji
  • Prosta konfiguracja w czterech krokach
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI