Skontaktuj się z Ekspertem

Oprogramowanie zenon do automatyzacji podstacji

Oprogramowanie zenon Energy Edition można wykorzystać do zapewnienia efektywnego i bezpiecznego działania podstacji — lokalnie lub zdalnie. Główne korzyści w odniesieniu do elektrycznych podstacji i rozdzielni o dowolnej wielkości są: szybka konfiguracja projektów, łatwa eksploatacja i maksymalna niezawodność.

 

 

Pełna kontrola i orientacja sytuacyjna przy dowolnej skali

 

zenon Energy Edition stworzony przez COPA-DATA to idealne uzupełnienie dowolnej instalacji PAC (z ang. ochrona, automatyzacja i kontrola). Ten system automatyzacji podstacji doskonale nadaje się do różnych zadań na poziomie podstacji, takich jak:

 • Interfejs HMI podstacji do obsługi lokalnej i zdalnej
 • Aplikacje Control Room (SCADA) do zaawansowanego nadzoru rozproszonej infrastruktury podstacji lub w połączeniu z systemami firm trzecich
 • Moduł Protocol Gateway, umożliwiający interakcję z systemami kontroli procesów wyższego poziomu.

 

 

Rozwiązanie do automatyzacji podstacji dla wszystkich obszarów operacyjnych

Obiekty użyteczności publicznej, a także przemysłowe i publiczne firmy transportowe opierają się na oprogramowaniu zenon w zakresie skutecznej cyfryzacji zasobów.

 • Podstacje transmisyjne: gwarancja korzyści z wdrożenia niezawodnego i bezpiecznego oprogramowania o wysokiej wydajności dla podstacji wysokiego napięcia
 • Podstacje dystrybucyjne lub strefowe: wydajna (kosztowo) cyfryzacja zasobów podstacji, pełny wgląd w podrzędne sieci transmisyjne i sprawne przejście na Smart Grid (inteligentną sieć)
 • Podstacje offshore: wsparcie projektu dzięki sprawdzonemu rozwiązaniu w zakresie oprogramowania, zgodnemu z najważniejszymi normami przemysłowymi. Rozwiązanie zenon doskonale wpasowuje się w morskie środowisko energetyczne w połączeniu z innymi instalacjami, takimi jak morskie farmy wiatrowe czy stacje przekształtnikowe HVDC.
 • Infrastruktura przemysłowa: łatwa automatyzacja zasobów energetycznych i korzyści płynące ze swobody zapewnianej przez nieprzerwane zasilanie w zastosowaniach międzydomenowych.
 • Infrastruktura kolejowa: integracja podstacji trakcyjnych i stacji przekształtnikowych ze sprzętem pomocniczym i wzmocnienie powiązań na potrzeby zarządzania zasilaniem

 

Kluczowe cechy i korzyści:

Funkcje techniczne:

 • Wykres jednoliniowy z kolorowaniem topologicznym
 • Blokowanie elementów topologii
 • Bezpieczne przetwarzanie sterowań (Command Processing), blokowanie i znakowanie
 • Płynne przekazywanie poleceń i sygnałów między protokołami, takimi jak IEC 61850, IEC 60870, DNP3
 • Alarm Management — zarządzanie alarmami
 • Sequence of Events (SoE) — sekwencjonowanie zdarzeń
 • Zintegrowany Historian
 • Pełna redundancja serwera procesowego
 • Obsługa protokołu – Parallel Redundancy Protocol (PRP)
 • Symulacja procesów
 • Odtwarzanie procesów
 • Sekwencje automatycznego przełączania
 • Programowalny sterownik logiczny (IEC 61131-3)
 • Powiadamianie o zdarzeniach za pomocą urządzeń przenośnych (e-mail, SMS, VoIP)
 • Kontrola dostępu bazująca na rolach
 • Bezpieczny dostęp zdalny
 

Zalety zenon dla użytkownika:

 • Najwyższa wydajność i skalowalność rozwiązania automatyki podstacji, od małych i niedrogich pakietów rozwiązań do dużych podstacji i dyspozytorni nadzorczej SCADA
 • Zaawansowana orientacja sytuacyjna dzięki wydajnemu przetwarzaniu poleceń i zdarzeń z wykorzystaniem intuicyjnego interfejsu użytkownika
 • Wszechstronne wsparcie IEC 61850
 • Wydajna integracja z systemami kontroli procesów wyższego poziomu za pośrednictwem różnych protokołów bram
 • Uproszczenie procesów inżynieryjnych dzięki konfigurowanym funkcjom, szablonom i automatyzacji przemysłowej
 • Zaawansowane opcje serwisowania systemów OT dzięki usługom wirtualizacji i kontenerów
 • Sprawdzone metody bezpieczeństwa cybernetycznego i zgodny z normą IEC 62443-4-1 proces bezpiecznego rozwoju (SDL).
 

Korzyści:

 • Wydajna integracja zasobów w środowiskach typu greenfield i brownfield
 • Niezależność od dostawców sprzętu dzięki licznym obsługiwanym protokołom
 • Bezpieczeństwo procesów inżynieryjnych dzięki wydajnym funkcjom i szablonom dostępnym bezpośrednio po uruchomieniu
 • Możliwość ustanowienia standardów pozwalających na wydajne wdrażanie i uruchamianie
 

Operacje wykonywane manualnie lub autonomicznie — w zależności od wymagań

zenon jest elastyczną platformą w pełni obsługującą automatykę podstacji. Można jej używać do bezzałogowej, zautomatyzowanej pracy podstacji, a także do obsługi manualnej za pomocą stacjonarnej i mobilnej wizualizacji na miejscu lub poprzez dostęp zdalny. Zaawansowane moduły funkcjonalne umożliwiają wykorzystanie dostosowanych funkcji monitorowania i sterowania, takich jak kompleksowe blokowanie, rozpraszanie obciążenia, regulacja napięcia lub wykonywanie sekwencji poleceń.

 

Niezależnie od miejsca wykonywania operacji, wiodąca w branży wizualizacja oprogramowania zenon zapewnia najlepszy wgląd we wszystkie skomunikowane jednostki i zasoby.

 

 

Wydajna inżynieria — twórz projekty z gotowych szablonów

Szybka konfiguracja podstacji i unikanie błędów bez konieczności programowania — oprogramowanie zenon jest ustrukturyzowane i pozwala korzystać z utworzonych obiektów. Ponadto umożliwia stworzenie solidnej biblioteki wspólnych obiektów i ich ponowne wykorzystanie w różnych projektach W zenon standardowo zintegrowane są nawet złożone funkcje, jak blokady topologiczne czy redundancje, które można konfigurować bezpośrednio po uruchomieniu. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu tworzenia i rozwoju projektów. W szczególności w przypadku projektów bazujących na standardzie IEC 61850. Oprogramowanie zenon umożliwia automatyczne generowanie projektów na podstawie dostępnych modeli danych.

 

Biblioteki aplikacji w oprogramowaniu zenon zawierają wszechstronne szablony, zapewniające skuteczny postęp przez realizowane projekty. Dostępne są chociażby konfigurowane szablony procesów do typowych zasobów, takich jak rozłączniki, transformatory, moduły IED i wiele innych. Szablony procesowe, wstępnie przygotowane i obejmujące jednowierszowy wyświetlacz, szczegółowe widoki, model danych i przetwarzanie poleceń, można stosować kilkoma kliknięciami myszy.

 

 

Projekty na bazie wydajnej komunikacji i obsługi sieci

zenon obsługuje wszystkie protokoły komunikacyjne powszechnie wykorzystywane w sektorze energetycznym. Jako system niezależny od dostawców, zenon jest zorientowany na międzynarodowe standardy, gwarantuje wszechstronną funkcjonalność i jednocześnie zapewnia łatwość wdrażania i bezpieczeństwo. Protokoły mogą być wykorzystywane do integracji ze sprzętem PAC dowolnego typu i marki, a także swobodnie łączone w celu uzyskania maksymalnej efektywności rozwiązania. Oto wybrane protokoły obsługiwane przez zenon:

 • IEC 61850
 • DNP3
 • IEC 60870-5 (101/103/104)
 • MODBUS
 • ICCP/TASE.2 (Inter Control Center Protocol)
 • OPC-UA / OPC-DA
 • IEEE C37.118 (Synchrophasor)
 • IEC 61850-90-5 (Synchrophasor)
 • 62056-21 (Metering)

 

 Dodatkowe protokoły, takie jak SNMPv3, Syslog lub PRP (Parallel Redundancy Protocol), mogą być wykorzystane z platformą zenon do obsługi monitorowania infrastruktury sieci IT, realizowania scentralizowanego rejestrowania danych bezpieczeństwa lub poprawy odporności ogólnej architektury systemu.

 

Dodatkowe bezpieczeństwo sieci jest zapewnione przez opcjonalne użycie funkcji cyberbezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie bazujące na TLS lub bezpieczne uwierzytelnianie — zgodnie z serią norm IEC 62351.

 

 

zenon to optymalne rozwiązanie automatyki podstacji

Oprogramowanie zenon jest dostępne w korzystnych cenowo pakietach, idealnie dostosowanych do różnych typów podstacji — od małych lokalnych systemów kontroli podstacji obejmujących kilkaset punktów, aż do rozproszonych systemów kontroli obejmujących kilkaset lub kilka tysięcy punktów.

 

 

Zespół zyskuje pełne wyposażenie, wiedzę i narzędzia do wdrożenia i obsługi nowoczesnych podstacji. Długoterminowa kompatybilność i wsparcie projektowe dla Platformy Programowej zenon wytycza drogę do projektów zrównoważonej infrastruktury energetycznej, wykazujących bardzo wysokie bezpieczeństwo inwestycji.

Zachęcamy do dalszego rozwijania cyfrowych rozwiązań dla podstacji z zenon.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Automatyzacja podstacji energetycznych z oprogramowaniem zenon

Solution Leaflet

Automatyzacja podstacji energetycznych z oprogramowaniem zenon

1.5 MB

zenon Energy Edition

Brochure

zenon Energy Edition

4.7 MB

Automatic substation HMI engineering

Fact Sheet

Automatic substation HMI engineering

154 KB

Success Stories

 

Subscribe to our newsletter

Subscribe to our newsletter
Be well informed

about ENERGY and COPA-DATA

 

 

Our customers

 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter