Skontaktuj się z Ekspertem

Integracja z istniejącymi systemami

Ergonomia w inżynierii [3/5]

Wszyscy znają oprogramowanie zenon - komunikuje się ze wszystkimi i zna wszystkie języki Tak można w przybliżeniu opisać zdolności komunikacyjne oprogramowania zenon. Przewagą oprogramowania zenon jest: Zapewnienie maksymalnego wykorzystania możliwości istniejących urządzeń jak i elastyczność integracji przy rozbudowie systemu.Integration in existing Systems

Fact Sheet

Integration in existing Systems

190 KB

Swoboda w wyborze urządzeń

zenon wspiera ponad 300 protokołów komunikacyjnych. Posiadasz dowolność wyboru sprzętu, z którym chcesz pracować. Nowe maszyny, urządzenia lub moduły można szybko włączyć do systemu i łatwo zintegrować. Wszystkie sterowniki opracowywane są w centrali firmy COPA-DATA. Zapewnia to bezproblemową pracę i gwarantuje pełne wsparcie.

Standardy w komunikacji

zenon obsługuje wszystkie powszechnie stosowane standardy, takie jak OPC DA, OPC UA, SNMP, Modbus RTU, OPEN MODBUS, TCP, Weihenstephan WS i wiele więcej. Certyfikowany serwer UPC UA, sterownik IEC 61850 certyfikowany przez KEMA, certyfikowany interfejs SAP ERP i aktywna współpraca w grupie roboczej. Normy Weihenstephan stanowią dobry przykład wysokich standardów i jakości produktów firmy COPA-DATA.

Fast Facts

  • Swoboda w wyborze urządzeń
  • Wspierane standardy
  • Zdolny do integracji z istniejącymi systemami
  • certyfikowany interfejs SAP ERP
  • w pełni skalowalny

The zenon Philosophy (Vertical Integration)

Integracja z istniejącymi systemami

Standardowe interfejsy (ODBC/OLE DB) są wykorzystywane do łatwego łączenia wszystkich popularnych systemów baz danych, takich jak Oracle, MSSQL Server, DB2, Informix, itp. Interfejs bazy danych można skonfigurować za pomocą kilku kliknięć.

 

Communication with external system

You can communicate via the Process Gateway with superordinate applications as desired.

Komunikacja z systemami ERP

zenon łatwo komunikuje się także z systemami ERP. Na przykład za pośrednictwem certyfikowanego interfejsu SAP ERP lub zintegrowanego interfejsu programu Microsoft Dynamics.

Integracja z istniejącymi sieciami

Elastyczne rozwiązania sieciowe zastosowane w oprogramowaniu zenon umożliwiają bardzo łatwą integrację z istniejącymi systemami i pozwalają na łatwe i niezawodne tworzenie nowych.

Skalowalność

Projekty zenon są w pełni skalowalne. Przykładowo, możesz zacząć od prostej aplikacji HMI na jednym urządzeniu, następnie w miarę rozbudowy systemu o dodatkowe komponenty, można stworzyć kompletny system nadzoru SCADA. Gwarantuje to pełną elastyczność na każdym etapie projektu.

Raportowanie międzysystemowe

zenon Analyzer umożliwia integrację istniejących źródeł danych w celu utworzenia kompletnych analiz. Na przykład analizy zużycia zasobów, alarmów lub wskaźników KPI, takich jak OEE.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI