Skontaktuj się z Ekspertem

Zorientowanie obiektowe z oprogramowaniem zenon

Ergonomia w inżynierii [4/5]

Obiektowość jest typową cechą ludzkiego myślenia. Pozwala nam na upraszczanie pewnych rzeczy, szybsze łączenie zagadnień i na rozsądne, wielokrotne wykorzystywanie zdobytej wiedzy. Podobne wyzwania istnieją również w inżynierii HMI/SCADA. Naszym celem jest optymalne wsparcie, pozwalające pracować wydajnie i bezpiecznie. Ergonomiczne rozwiązanie to: obiektowość z oprogramowaniem zenon.

Elementy definiowane przez użytkownika

Predefiniowane elementy i funkcje czynią inżynierię łatwiejszą oraz przyśpieszają konfigurację projektów.

Predefiniowane obiekty graficzne

Jednym kliknięciem myszy można wstawić dużą liczbę elementów dynamicznych i wektorowych.

Fast Facts

  • Ergonomiczna obiektowość
  • Skuteczne zarządzanie symbolami
  • Dowolnie konfigurowalne szablony
  • Zastosowanie zmiennych strukturalnych

 

Predefiniowane rodzaje ekranów

zenon oferuje liczne predefiniowane rodzaje ekranów ze specjalnymi funkcjami: od list alarmów i zdarzeń, przez trendy, do receptur i HTML.

Szablony ekranów

Zindywidualizowane szablony dla konkretnych aplikacji umożliwiają szybką integrację projektów.

Funkcje predefiniowane

Funkcje predefiniowane w oprogramowaniu zenon, które wymagają jedynie ustawienia parametrów, umożliwiają niezawodną i skuteczną integrację projektów.

Kreatory projektów

Dowolnie konfigurowalne kreatory przejmują na siebie proces tworzenia projektów i automatyzują wykonywanie powtarzających się zadań.

Zmienne i typy danych

Struktura zmiennych oprogramowania zenon jest oparta na spójnej koncepcji obiektowej. Podstawą każdej zmiennej jest typ danych, od których ona pochodzi. W zmiennej systemowej, zawarte są szczegółowe informacje, charakterystyczne dla danego jej typu.

Zarządzanie symbolami

zenon oferuje wiele symboli dla różnych obszarów zastosowań. Mogą one być dostosowane i zapisane do ponownego wykorzystania. W wielu miejscach projektu można stosować odnośniki do jednego centralnie zapisanego symbolu. Jego zmiana powoduje, że nie musimy już ingerować w konfigurację miejsc w projekcie w których go używamy. Zmiana dokona się automatycznie. Dla pojedyńczych elementów ta zależność może być również przerwana.

Adresowania ekranów

Podczas wyświetlania kilku elementów, które utworzono identycznie w oprogramowaniu zenon, funkcja indeksowanego adresowania ekranów zenon zwalnia z konieczności osobnego konstruowania identycznych ekranów. W odniesieniu do symboli, koncepcja jest podobna, ponieważ ekrany mogą zostać utworzone tylko raz, a następnie wypełnione funkcjami wywołującymi określone elementy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI