Skontaktuj się z Ekspertem

Zapis danych

data recording

zenon dostarcza kompleksowych narzędzi służących do archiwizacji danych i tworzenia raportów. Dzięki dokładnym narzędziom służącym do zbierania i archiwizowania danych, otrzymasz solidną podstawę do podejmowania właściwych i szybkich decyzji. Różnorodność funkcji służących do zapisu danych w oprogramowaniu zenon, pozwala spełniać indywidualne wymagania bez programowania.

Zapis

zenon Archive Server zapisuje dane procesowe w sposób trwały oraz archiwizuje je zgodnie z potrzebami, bez ograniczenia ilości danych. Archiwum może zawierać dowolną liczbę zmiennych niezależnie od ich typu (zmienne binarne, analogowe, łańcuchowe). zenon rozpoznaje trzy typy archiwów:

  • Kiedy następuje zmiana wartości: za każdym razem, kiedy jedna ze zmiennych ulega zmianie o wyznaczoną wartość, następuje jej zapis. Zbędne wartości mogą być odfiltrowane za pomocą histerezy.
  • Cykliczne: cyklicznie zapisuje wszystkie wartości i przechowuje je w archiwum. Minimalny czas cyklu to jedna sekunda.
  • Kontrola za pomocą zdarzeń: ustawienie odpowiedniego bitu powoduje zapis zmiennych do archiwum.


Smart Data Storage

Fact Sheet

Smart Data Storage

113 KB

Znacznik czasu

Każdy zestaw danych zapisanych w archiwum zawiera również, oprócz wartości zmiennej, znacznik czasu w milisekundach i status zmiennej. Dzięki temu, możliwe jest chronologiczne sortowanie danych w celu uzyskania dokładnej analizy. Funkcja znacznika czasu w zenon działa z dokładnością do jednej milisekundy.

Fast Facts

  • Nieograniczona liczba archiwów
  • Archiwa działają równolegle
  • Różne typy archiwów jednocześnie
  • Znacznik czasu z rozdzielczością w milisekundach
  • Pełna kompatybilność z systemem redundantnym
  • Wysoka wydajność dzięki własnemu formatowi danych
  • Integracja z zenon Analyzer

Pliki archiwów i eksportowanie

zenon zapisuje pliki archiwum we własnym formacie. Czyni to archiwa wyjątkowo rozbudowanymi. Można je zsynchronizować z systemami redundantnymi, łatwo nimi zarządzać i niemożliwa jest ich modyfikacja z zewnątrz. To ostatnie jest szczególnie ważne dla spełnienia wymagań normy FDA CFR Part 11. Niemniej jednak, wszystkie dane można zapisać także w plikach CSV, dBase, XML lub w bazie danych SQL. Przy zapisie do bazy danych SQL dane są przechowywane w postaci zwykłego tekstu i można je łatwo odczytać w zenon Runtime.

Cykliczne tworzenie archiwów i pamięć zewnętrzna

zenon cyklicznie dzieli archiwa na osobne pliki w celu uniknięcia wzrostu archiwum do zbyt dużych rozmiarów. Kolejne archiwa mogą być skompresowane. Ilość danych w jednym archiwum może być dowolnie zmieniana. Archiwa można również uruchamiać i zatrzymywać dzięki specjalnym funkcjom. Aby zaoszczędzić miejsce na nośniku danych, archiwa można automatycznie zapisywać na zewnątrz w takich formatach danych, jak XML, CSV lub dBase. Można z nich również stworzyć kopię zapasową lub usunąć.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI