Skontaktuj się z Ekspertem

Szybkie, intuicyjne i wydajne tworzenie projektów

Ergonomia w inżynierii [2/5]

Ergonomia inżynierii w oprogramowaniu zenon oznacza natychmiastowy dostęp do kompleksowych funkcji. Złożone aplikacje możesz tworzyć bez programowania, jedynie poprzez ustawianie parametrów. Scentralizowane i zorientowane obiektowo podejście oraz wiele automatycznie ustawianych funkcji w oprogramowaniu zenon pozwala na szybkie tworzenie projektów.

Wydajna inżynieria

Oprogramowanie zenon wspiera szybką, intuicyjną i wydajną inżynierię. Podstawową zaletą jest ustawianie odpowiednich parametrów bez konieczności programowania. Oznacza to, że nawet złożone żądania można łatwo skonfigurować jednym kliknięciem myszy, bez konieczności pisania funkcji w języku programowania.Project Creation

Fact Sheet

Project Creation

91 KB

Od razu dostępna technologia sieciowa

Wszystkie parametry funkcji sieciowych zenon można skonfigurować jednym kliknięciem myszy. Dzięki temu łatwo stworzysz nawet złożone projekty, gwarantując stabilność pracy i łatwość obsługi.

 • Ciąga redundancja za jednym kliknięciem myszy
 • Redundancja kołowa w sieci
 • 128-bitowe szyfrowanie i uwierzytelnianie klientów w sieci
 • Wsparcie dla protokołu IPv6 w systemie bazowym
 • Zdalna administracja, konfiguracja i zarządzanie projektami
 • Automatyczne przesyłanie w sieci zmian dokonywanych w projektach

 

The zenon Philosophy (Internationalization)

Centralna konfiguracja projektów

Wiele dostępnych funkcji można ustawić na serwerze, a wtedy będą one dostępne dla każdego klienta w sieci. Na przykład czcionki, ramki, rodzaje danych, ograniczenia i wiele więcej.

Automatyczna konfiguracja projektów

zenon Editor wyposażony jest w kompleksowy interfejs do automatycznej konfiguracji projektów. Dzięki temu powtarzające się zadania mogą być bardzo szybko ukończone. Nakładka programowa zintegrowana z oprogramowaniem zenon jest pomocna w tworzeniu skryptów. Oprócz oszczędności czasu, takie rozwiązanie ma jeszcze jedną szczególnie istotną zaletę: ochronę przed błędami. Skrypt pozbawiony błędów daje bezbłędne wyniki. Skrypty można wykorzystać w dowolnym momencie we wszystkich projektach. Przykładem zastosowania jest tworzenie dynamicznych list zmiennych.

Fast Facts

 • Konfiguracja projektów umożliwiająca oszczędność czasu
 • jasny i przejrzysty podgląd, nawet skomplikowanych konfiguracji sprzętowych
 • silna orientacja obiektowa
 • osobne szablony do zobrazowania procesów czy pojedyńczych obiektów
 • Konfigurowalny, programowy asystent projektu

Inżynieria zorientowana obiektowo

Zorientowane obiektowo, globalne projekty oraz wyrafinowane interfejsy importu i eksportu pozwalają na efektywne, wielokrotne wykorzystywanie pojedynczych elementów i całych projektów. Łatwa i bezpieczna dystrybucja projektów lub tylko ich części jest możliwa przez standard XML. Przy eksporcie ekranów do formatu XML, eksportowane są także wszystkie zmienne, sterowniki, elementy, szablony, itd. Dane te można selektywnie lub w całości zaimportować do innego projektu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI