Module Type Package: Wykorzystanie potencjału z platformą zenon

Gdy z małych rzeczy powstają wielkie — potencjał produkcji modułowej

Rosnące zapotrzebowanie na indywidualne rozwiązania i niewielkie partie produkcyjne prowadzi do coraz krótszych cykli produktów i innowacji. Z tym wyzwaniem zmagają się w szczególności przemysł farmaceutyczny i produkcja procesowa. Zakłady produkcyjne w branży chemicznej, spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej o konwencjonalnej strukturze nie wykazują zwykle dostatecznej elastyczności. Nie są w stanie skutecznie uporać się z wprowadzaniem nowych produktów lub zmian wielkości produkcyjnych. Cyfryzacja i modularyzacja oferują rozwiązania tych wyzwań, bowiem upraszczają cały proces. Produkcja modułowa (ang. Module Type Package) umożliwia podzielenie całego zadania na mniejsze części. W przeciwieństwie do starszego, monolitycznego podejścia, proces produkcji jest podzielony na kilka usług i jest ustandaryzowany. Logiczne powiązanie pozwala na połączenie poszczególnych modułów na różne sposoby zgodnie z zasadą „podłącz i produkuj”. Rezultatem jest rozwiązanie o wysokiej wydajności, umożliwiające zwinną produkcję, która zapewnia korzyści nie tylko w przemyśle farmaceutycznym i w dziedzinie produkcji procesowej, ale zrewolucjonizuje produkcję w wielu branżach.

Download MTP fact sheet

Zalety produkcji modułowej dla różnych branż

Wysoka innowacyjność

Modularyzacja zmniejsza ryzyko inwestycyjne związane z dystrybucją, wszak zdolność produkcyjną można dostosować do rynku, co zapewnia większą konkurencyjność.

 

Redukcja kosztów produkcji nawet o 40%*

Wydajna konfiguracja zakładów modułowych zmniejsza koszty konwersji/inicjalizacji zakładu produkcyjnego. Mniejsze koszty produkcji są odczuwalne w szczególności przy wytwarzaniu mniejszych partii.

 

50%* krótszy czas wprowadzenia na rynek

Czas wprowadzenia produktów na rynek przy produkcji modułowej jest znacznie krótszy, ponieważ większa część prac inżynieryjnych odbywa się z wykorzystaniem prefabrykowanych modułów. Można zintegrować je z systemem kontroli procesu przy minimalnym nakładzie pracy. Skalowanie od fazy laboratoryjnej do fazy produkcji jest również znacznie łatwiejsze, co skraca ogólny czas rozwoju produktów.

 

Maksymalna elastyczność

Modularyzacja znacznie zwiększa elastyczność wykorzystania mocy produkcyjnych zakładu, ponieważ modułowe jednostki można wykorzystać ponownie lub łatwo zastąpić bez konieczności wykonywania dodatkowych prac inżynieryjnych. Zapewniona przez zenon swoboda, wynikająca z swobodnego wyboru   maszynami od różnych producentów, jeszcze bardziej zwiększa elastyczność.

 

*Source: ISBN: 978-3-89746-191-2 Modular Plants

 

 

Module Type Package — paradygmat zmiany w produkcji

Podstawowym wymogiem spójnej modularyzacji procesu produkcji jest jednolity opis informacji o poszczególnych modułach. Jakie obiekty danych są rejestrowane? Jakie usługi mają być wykonane? Opis jest wypełniony w jednolity sposób przez międzybranżowy, niezależny od producenta standard pakiet „MTP” (Module Type Package). Wszystkie informacje są przekazywane w standaryzowanym formacie, ułatwiającym integrację z nadrzędną warstwą orkiestracji procesów (Process Orchestration Layer — zenon-POL). zenon-POL i zenon Engineering Studio współpracują ze sobą w całkowicie zautomatyzowany sposób. Dzięki temu wszystkie etapy pracy są realizowane automatycznie w Engineering Studio i przekazywane do modułu Service Engine za pośrednictwem warstwy POL, co w kilku krokach tworzy generowany w pełni automatycznie system kontroli procesu (DCS).

POL_Grafik

 

Większość prac inżynieryjnych obejmuje już inżynierię modułową. W konsekwencji integracja całkowicie zautomatyzowanych modułów z systemem kontroli procesu wymaga znacznie mniejszych nakładów. Możliwe jest zapewnienie zgodności starszych istniejących zakładów z Module Type Package i zintegrowanie ich z warstwą POL bez konieczności programowania, wykorzystując zintegrowany moduł zenon Soft Logic.

 

Ideę Module Type Package można porównać do sterownika drukarki. Drukarka (podsystem) jest połączona z centralnym komputerem niezależnie od producenta. Celem jest ułatwienie podłączenia urządzenia na tyle, aby umożliwić korzystanie z niego bez opóźnień. Komputer może łatwo uzyskiwać dostęp do usług „drukowanie” czy „skanowanie”. Podobnie, warstwa POL wykrywa dostępne usługi poszczególnych modułów za pośrednictwem MTPS i może uzyskiwać do nich bezpośredni dostęp. Technologia „podłącz i drukuj” zmienia się w „podłącz i produkuj” w automatyzacji fabryki i inżynierii procesowej — dzięki temu cyfryzacja może być niezwykle łatwa, nawet na większą skalę!

 

 

Pakiet zenon MTP Suite firmy COPA-DATA zapewnia wszystkie usługi, które są niezbędne do wdrożenia kompleksowej produkcji modułowej. Warto zoptymalizować istniejące procesy produkcyjne we własnej firmie i skorzystać ze zwinnej produkcji, spełniającej wszystkie istotne normy.

 

  • MTP Editor ułatwia tworzenie i edytowanie plików Modul Type Package dla nowych i starszych systemów. Każdy krok jest sprawdzany w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia zgodności procesu z normą VDI/VDE/NAMUR 2658.
  • Usługa walidacji plików MTP oferowana przez COPA-DATA weryfikuje, czy nowe pliki Module Type Package są zgodne – nawet w trakcie konfiguracji. Po zaimportowaniu do oprogramowania zenon MTP Suite, wszystkie pliki są przetwarzane w centralnej bazie danych. W ten sposób operatorzy w dowolnym momencie zyskują wgląd we wszystkie używane pliki Module Type Package.
  • Każdy plik Module Type Package jest szablonem dla konkretnego elementu sprzętu. W przypadku posiadania kilku jednostek tego samego typu możliwe jest utworzenie kilku wystąpień na podstawie szablonu z wykorzystaniem usługi do zarządzania wystąpieniami PEA.
  • W fazie orkiestracji procesów (POL) użytkownicy tworzą powiązania nowo wygenerowanych wystąpień PEA i logicznie łączą sprzęt, używając metody „przeciągnij i upuść” w edytorze graficznym. Wszystkie obrazy procesowe, zmienne, podstawowe funkcje do kontroli partii ISA 88, konfiguracja OPC UA, raporty, alarmy i ścieżki audytów są generowane automatycznie po naciśnięciu jednego przycisku.
  • W formie pakietu PEA Software Suite firma COPA-DATA oferuje operatorom lokalny system kontroli procesu bezpośrednio na maszynie. Nowoczesny, łatwy w obsłudze interfejs HMI – obejmujący takie funkcje jak kontrola partii ISA-88, zarządzanie użytkownikami i ścieżki audytów – umożliwia operatorom bezpieczne i ergonomiczne zarządzanie procesami. Aplikacja zapewnia także integralność danych zgodnie z wytycznymi normy FDA 21 CFR Część 11 oraz Aneksu 11 do GMP UE.
  • Jeżeli w fazie przejścia na produkcję modułową konieczne stanie się zapewnienie zgodności starszego sprzętu z Module Type Package, z pomocą przychodzi moduł MTP Gateway. Łączy on starsze systemy i wysyła istotne informacje do orkiestracji za pośrednictwem OPC UA i zgodnie z normami Module Type Package. Dzięki temu użytkownicy zachowują niezależność od producentów i mogą wybierać maszyny oraz rozwiązania w zakresie oprogramowania, które najlepiej spełniają ich potrzeby.

Modularisierung_Grafik

 

Module Type Package — produkcja modułowa z platformą zenon od COPA-DATA

Firma COPA-DATA od ponad 30 lat specjalizuje się w upraszczaniu procesów z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych i automatyzacyjnych. Obecnie technologia, która za tym stoi, ma nazwę: Module Type Package (MTP). Korzystamy z naszego bogatego doświadczenia, aby stale rozwijać platformę programową zenon. Klienci mogą polegać na nas w zakresie realizacji wymogów produkcji modułowej zarówno teraz, jak i w przyszłości. Dobrze przemyślana modularyzacja z wykorzystaniem pakietu MTP może zrewolucjonizować sektor produkcji procesowej i zapewnić jej konkurencyjność w przyszłości. Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu zenon.

 

 

Validate your MTP files for free

 

 

The Validation Service of MTP files checks the compatibility of your configured MTP file.

 

WHAT YOU GET

HOW TO START?

The certainty of your MTP files working properly 1. Click the link below
Check of 3rd party MTP files 2. Insert your mail address
Online validation according to VDI/VDE/NAMUR 2658 3. Upload the MTP file(s) you want to validate
Validation report in HTML format via e-mail 4. Get your result immediately
Free of charge service  

 

CHECK IT OUT

 

 

Our MTP Insights

Producenci zmagają się z dotąd nieznanymi wyzwaniami. Dowiedz się więcej o produkcji modułowej i jak zwiększyć konkurencyjność dzięki Module Type Package (MTP).

Modular plants in life sciences: Dream or reality? 

Interested in this article? It was published in our INFORMATION UNLIMITED magazine Vol. 38.

Please find the online version here.

 

 

 

 

 

Improving Systems Integration in Manufacturing

Giuseppe Menin of COPA-DATA was interviewed by Innovation in Pharmaceutical Technology magazine on the subject of interoperability. 

Check out the interview here.