Skontaktuj się z Ekspertem

Zarządzanie recepturami

zenon oferuje możliwość zarządzania recepturami w złożonych obiektach i skomplikowanych procesach produkcyjnych. W oprogramowaniu zenon, maksymalna funkcjonalność i bezpieczeństwo to podstawa wszystkich funkcji zarządzania recepturami. Wprowadź większą standaryzację, wydajność i bezpieczeństwo do swoich działań produkcyjnych.Recipe Administration

Fact Sheet

Recipe Administration

167 KB

zenon Recipe Administration

Dzięki zenon Recipe Administration możliwe jest łatwe tworzenie, zapis i edycja dowolnej liczby parametrów. Możliwe jest ich zdefiniowanie, a przy pomocy jednego przycisku używanie na poziomie procesu.

 • Standardowe receptury: zarządzanie zestawami parametrów w postaci tabeli.
 • Recipe Group Manager: opcjonalny moduł, który upraszcza zarządzanie złożonymi grupami receptur za pomocą wielu praktycznych funkcji. Receptury można na przykład grupować, a szablony formatów dowolnie projektować.
 • Zmienne receptur można modyfikować i stosować je bezpośrednio na ekranach procesowych zenon.

Fast Facts

 • Tabela lub logicznie pogrupowane widoki
 • Wykorzystanie zmiennych receptur na ekranach procesów
 • Dla komputerów PC i terminali Windows CE
 • Zgodność z normą FDA 21 CFR Part 11
 • Monitorowanie statusów/paski postępu
 • Szybka konfiguracja projektów
 • Pełna funkcjonalność sieciowa bez konieczności wielokrotnej konfiguracji projektów
 • Wersjonowanie i obsługa statusów receptur

Szybka i elastyczna konfiguracja projektów

zenon Recipe Administration dostarcza szeregu pomocnych funkcji:

 • podgląd używanych urządzeń w postaci czytelnych tabeli.
 • Liczne funkcje elastycznego zarządzania dowolną liczbą receptur w zenon Runtime: otwieranie, zapis, odczyt, zastępowanie, kopiowanie, powielanie, eksport lub import receptur
 • Import danych receptur z zewnętrznych źródeł danych
 • Odczyt bieżących wartości sprzętowych w celu zapisania ich w recepturze (nauka)
 • Wykorzystanie istniejących receptur jako szablonów, wersjonowanie receptur i zarządzanie statusami receptur, które pomagają użytkownikom i oszczędzają czas Status receptur może być powiązany z zarządzaniem użytkownikami
 • Szablony ekranów standardowych
 • Zmiany dokonane w zenon Runtime mogą być odczytane w zenon Editor i zapisane jako kopia zapasowa projektu
 • Zaktualizowane dane są natychmiast dostępne w każdym miejscu w sieci
 • Wszystkie funkcje można uruchamiać ręcznie lub wywoływać automatycznie
 • Inteligentne funkcje logiczne, które należy dostosować jedynie do indywidualnych potrzeb
 • Możliwość wykorzystania wzajemnych blokad
 • Kompleksowe funkcje filtrowania (np. widoczności, tekstu lub blokad)
 • Możliwość ustawienia osobnych klawiatur/pól wprowadzania dla każdego z parametrów

Koncepcje bezpieczeństwa/użytkownika

Receptury w znaczący sposób wpływają na pracę urządzeń. zenon oferuje zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa i praw dostępu. Kontroluj, monitoruj i rejestruj dostęp do receptur, aby zapewnić ich poprawne wykonywanie.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI