Kontakta oss

Ergonomi inom automationen

Högre produktivitet, mindre stress

Cykelåkning och ergonomi

Att tävlingscykel har med ergonomi att göra är logiskt. En cykel som är perfekta anpassad till cyklistens kroppsbyggnad tillåter en optimal effektivitet och optimal hastighet. Alla tävlingscyklister tränar hårt, men det är bara några få som klarar att blir riktigt framgångsrika genom att använda krafterna optimalt.


Men vad har ergonomi med automation att göra?Multi-Touch with zenon

Fact Sheet

Multi-Touch with zenon

802 KB

Ergonomi och automation

Vid automation tänker du på maskiner och anläggningar? Det stämmer naturligtvis, men det handlar om mer! Automation handlar om oss människor. Vi avlastas när ständigt återkommande, ansträngande eller till och med farliga uppgifter utförs av maskiner med hjälp av automation.


Och exakt här kommer ergonomin in i bilden. Ergonomi betyder att anpassa och utforma arbetsomgivningen så att man kan arbeta effektivt och utan stress.


I många läroböcker slutar ergonomin vid arbetsstolen eller i bästa fall vid datorskärmen Vi på COPA-DATA menar att ergonomi är mer än detta. I en värld med höga krav på prestation krävs det av dig att du måste hantera komplexa frågeställningar samt att hantera maskiner och anläggningar ergonomiskt. Bara så kan du uppnå bästa resultat utan onödig förbrukning av resurser.


Dina fördelar:

 • Massiv reducering av stress
 • Garanterat effektivt arbete
 • Mindre ansträngning – bättre resultat

Ergonomiska anläggningar - hur?

Vårt enkla svar är: harmoni mellan människor, processer och maskiner via ergonomiska program - zenon.

 

10 steg för ergonomiskt arbete med zenon

 1. Koppla samman det som hör samman
 2. Rätt information i rätt ögonblick
 3. Hitta nödvändig information, snabbt och enkelt
 4. Behåll överblicken, oberoende av platsen
 5. Enkel och effektiv utformning av arbetsprocesserna
 6. Undvik fel, vinn säkerhet
 7. Styra och hantera, säkert och bekvämt
 8. Dra nytta av individuellt anpassade gränssnitt
 9. Kontinuerlig förbättring av anläggningens effektivitet
 10. Uppnå dina mål utan stress

Mer ergonomi för dig!

Högre produktion utan stress? Låt vision bli verklighet – även för dig! Kontakta oss nu och vi visar hur det fungerar: sales.sweden@copadata.com

Wojciech Jastrzębowski, 1857

Ergonomi:

"Ergonomi betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar."

AUTlook Magazin - www.autlook.at

zenon

Most innovative product 2012: Med denna release presenterar COPA-DATA sin nya programversion och ytterligare en milstolpe inom automation.