Kontakta oss

zenon Logic

Den integrerade IEC 61131-3 lösningen

zenon logic

Det kraftfulla och flexibla IEC 61131-3 programmeringssystemet zenon Logic integreras direkt i zenon editor från zenon Operator och zenon Supervisor. zenon Logic gör projekteringar snabbare, säkrare, bättre och effektivare.zenon Logic

Fact Sheet

zenon Logic

193 KB

Integrering av zenon Logic

Den sömlösa integrationen av zenon Logic övertygar med rad intelligenta egenskaper:

 • SCADA och PLC-programmering i ett system
 • En databas: När PLC-programmet har skrivits är alla data redan förhanden i SCADA-systemet. Inga besvärliga importer och exporter, inget onödigt handarbete och därmed en ordentlig tidsvinst.
 • Gemensamma data står omedelbart till förfogande
 • zenon Logic leder snabbt och effektivt till målet, minimerar antalet fel och sparar tid och kostnader vid projekteringen.

Fast Facts

 • IEC 61131-3 konformt programmeringssystem
 • SCADA och PLC-programmering i ett
 • En gemensam databas
 • testa och simulera med PLC-kod
 • Faceplates för automatisk generering av kod
 • användbar på öppna plattformar

De båda världarna HMI/SCADA och SPSEN slås ihop

Den intelligenta integrationen i zenon betyder: e båda världarna HMI/SCADA och PLC slås ihop där det är meningsfullt. IEC 61131-3 programmeringsgränssnittet zenon Logic ingår sedan 2001 i zenon editorn och ger där projektörerna märkbara fördelar. Båda systemen – zenon Logic och zenon – använder sig av en gemensam teknisk databas. Gemensamt använda variabler och datatyper kan skapas, förändras och raderas från båda sidor. Därmed är alla gemensamt använda variabler alltid aktuella. Allt efter behov är data från båda eller endast ett system förfogbara. Variabler vilka endast är avsedda för zenon (rena SCADA variabler), förs bara i zenon variabellistan. Det samma gäller för zenon Logic: dedikerade PLC-variabler förs endast av zenon Logic variabellistan. Om en sådan variabel skulle behövas från det andra systemet kan synbarhet och användbarhet omedelbart växlas.

Fördelarna:

 • inga dubbelt förda datapunktlistor längre
 • inga tidskrävande export-/importprocesser
 • bara avgörande tidsvinst
 • speciellt hög säkerhet vid projektering och vid idrifttagning
 • programmerad simulering av drivrutin; testa PLC-kod utan hårdvara
 • Faceplates – skapa PLC-kod automatiskt med hjälp av grafiska element
 • användbar på öppna plattformar
KONTAKTA OSS