Kontakta oss

zenon 11

 

Lösningar för att möta morgondagens utmaningar

 

Med sin MTP Suite introducerar zenon 11 ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa företag att säkerställa att deras tillverkningsprocess förblir tillräckligt flexibel för att möta framtidens utmaningar. Den nya versionen av zenon-mjukvaruplattformen inkluderar även förbättringar av Batch-modulen och Report Engine. Dessutom finns mer omfattande webbvisualisering och tillagda gränssnitt för att säkerställa en positiv inverkan på er verksamhet.

 

Snabbfakta

  • Hypermordern säkerhet baserad på flerfaktorsautentisering
  • Orkestrera processer med MTP-standarden
  • Förbättrad användbarhet och större tillförlitlighet för processerna med zenon Batch-modulen
  • Larmlista, händelselista och Extemded Trend i Web Engine
  • Gränssnitten Werum MSI och CIM-CGMES tillhandahåller nya alternativ

zenon 11

Fact Sheet

zenon 11

178 KB

download zenon 11 ISO here (14,5 GB)

 

I zenon 11 hjälper Alarm Shelving användarna att hantera fellarm på ett säkert sätt. Den krävs för att hantera larm och kontrollera systemfunktionalitet i enlighet med ISA-18.2-2016 och IEC 62682. Den senaste flerfaktorsautentiseringen tillhandahåller extra säkerhet mot oönskad åtkomst. Dessutom går det nu att kryptera zenon-nätverk med TLS v1.3-certifikat.

 

Koppla in och producera med paket av modultyp

Den branschövergripande och tillverkaröverskridande standarden ”MTP” har stöd för konsekvent modularisering i produktionen. I och med version 11 stöds denna standard nativt av zenon. Stora delar av styr- och reglerinformationssystemet har bytts ut mot moduler som lätt kan orkestreras i ett processorkestreringslager på högre nivå (zenon POL) och anpassas till produktionskraven. Smarta objekt tillhandahåller grunden för dessa aktiviteter. zenon POL och Engineering Studio interagerar automatiskt och smidigt. Alla arbetssteg överförs oberoende till zenon Service Engine. Detta resulterar i ett processtyrningssystem (PCS) eller distribuerat styrssystem (DCS) som genereras helt automatiskt.

 

Batchrapportering och redundans

Med zenon 11 får zenon Batch-modulen förbättrad användbarhet. Synkronisering med arkiv har även implementerats med syftet att göra konfigurationen lättare. Rapporter genereras automatiskt så snart en batch är klar. En annan fördel med den här versionen är den kontinuerliga synkroniseringen som tillhandahålls av zenon mellan server och standby, tack vare tillförlitlig redundans. Så batchbearbetningen fortsätter även om server ligger nere.

 

Webbläsarvisualisering

HMI-lösningar främjas av den nya webbaserade visualiseirngarna. Plus att den nya versionen har stöd för larm- och händelselistor, standardskärmar och utökade trender. Till exempel visas Gantt-scheman direkt i webbläsaren och uppdateras i realtid. För första gången realiseras tekniken utan ytterligare kompilering för HTML5. Nu är det möjligt för flera användare att arbeta med Service Engine oberoende och parallellt via webbläsaren.

 

Anslutning on-demand

zenon 11 inkluderar nya gränssnitt. Werum MSI-gränssnittet är en koppling som går att konfigurera i samband med zenon Service Engine. Det gör det möjligt för maskiner och produktionslinjer att anslutas till Werum PAS|X. Detta är en användbar innovation för företagen i livsvetenskapsbranschen. I energibranschen bygger gränssnittet CIM-CGMES på Automatic Line Coloring och Equipment Modeling i zenon för att säkerställa skapandet av nätverksmodeller inom ramverket för de juridiska kraven för Redispatch 2.0.

 

Rapportering på ett enkelt sätt

Effektiv utvärdering och bearbetning av data blir allt viktigare och zenon gör sitt för att hjälpa kunderna. I zenon 11 är Report Engine numera ansluten till Data Storage. Detta gör det möjligt att använda historiska data som lagras där i rapporter. Kontinuerligt exporterade larm- och händelselistor kan också förvaras i Data Storage.

 

Vill du lära dig mer och se hur innovationer fungerar i praktiken? Klicka här

zenon 11 Industry Highlights Summary

Release & Support

zenon 11 Industry Highlights Summary

617 KB

zenon 11 Highlights Energy

Release & Support

zenon 11 Highlights Energy

281 KB

zenon 11 Highlights Life Science

Release & Support

zenon 11 Highlights Life Science

173 KB

zenon 11 Highlights Automotive

Release & Support

zenon 11 Highlights Automotive

176 KB

zenon 11 Highlights F&B

Release & Support

zenon 11 Highlights F&B

177 KB

VIDEO: Get a look at zenon 11