Kontakta oss

Automatiseringsmjukvara för vatten- och avloppsvattenhantering

Hållbar försörjning och rening för städer och kommuner

Säkerställandet av vattenförsörjning, avloppsvattenhantering och rening av dricksvatten för ett stort område är en helt nödvändig tjänst som tillhandahålls av städer och kommuner. Det krävs en effektiv resurshantering för att både minska energi- och vattenförbrukningen samt förhindra vattenförluster.

 

Mjukvaruplattformen zenon från COPA-DATA hjälper till att optimera heltäckande vattenförsörjning, avloppsvattenhantering och rening av dricksvatten för både städer och regioner. Oavsett om det gäller rörledningar,

distribuerade avloppsreningsverk eller pumpstationer kan zenon hantera samtliga processer på ett smartare sätt. Mjukvaruplattformen assisterar vid övervakning av distributionsnäten och hjälper till att förutsäga oväntade toppar i vattenförbrukning och underhållsbehov.

 

 

Tillförlitlig försörjning

Att tillhandahålla en kontinuerlig vattenförsörjning till boende kräver att distribution och flödeshastighet hanteras med precision. zenons trendanalys bidrar till att förutse exceptionella toppar i vattenförbrukningen och undvika försörjningsbrist. Underhållspersonalen kan arbeta från ett centralt kontrollrum samt hantera driften var som helst med hjälp av det webbaserade gränssnittet.

 

Snabb felsökning vid fel

Centrallarmsadministrationsfunktionen meddelar dina anställda via e-post, SMS eller text-till-tal-samtal om ett problem uppstår. Dessutom erbjuder zenon smarta rekommendationer för åtgärder, vilket gör att läckor kan lokaliseras och snabbt repareras.

 

Förutseende underhåll säkerställer försörjningen

Funktionen prediktiv analys identifierar tidigt anläggningskomponenter som riskerar att fallera. Med villkorsbaserat underhåll kan du förhindra oväntade problem och undvika driftavbrott i vattenförsörjningen och avloppsnätet.

 

Effektiv övervakning och styrning av vatten- och avloppsvattensnät

Geografiska förhållanden gör det ofta svårt att övervaka och kontrollera vattendistributions- och avloppsnätet. zenon ger en tydlig grafisk bild av hela nätverket och presenterar samtidigt sammanfattad information. Detaljvisningar kan ses ner till enskilda anläggningskomponenter. Realtidsdata kan visas baserat på individuella behov och ger omedelbar information om distributionsnätet. Uppgifterna kan också nås online via det webbaserade gränssnittet. De olika anläggningarna kan övervakas och styras från vilken plats som helst – med hjälp av surfplattor och smartphones via säkra anslutningar.

 

Standardiserad drift och styrning sparar tid och pengar

Operatörerna använder ofta olika program för varje enskild anläggning. Om anställda flyttar från en anläggning till en annan måste de bekanta sig med det lokala systemet för att kunna använda det. zenon kan hjälpa till att fylla luckorna, eftersom det möjliggör standardiserad drift och styrning som i sin tur möjliggör överförbar och effektiv drift. Detta kan spara tid och kostnad för dina projekt.

 

zenon för gammal och ny utrustning

Planera system på ett hållbart och smart sätt under konceptfasen av nya anläggningar. zenons mjukvaruplattform gör att du kan styra pumpar, avstängningssystem, omrörare, vattenreningssystem och filtreringssystem effektivt.

 

Tack vare zenons anslutningsbarhet är det inte nödvändigt att helt renovera infrastrukturen på gamla anläggningar eller distributionsnät. zenon stöder sömlös integration av befintlig infrastruktur i en ny central anläggning eller ett distrubitionsnätverks kontrollsystem.

 

Komplett dokumentation

Dokumentation baserat på papperschecklistor och rapporter är tidskrävande och felbenägna. zenon har smarta funktioner för automatisk, papperslös dokumentation. Processdata registreras med en tidsstämpel och arkiveras i enlighet med de rättsliga kraven. Dessutom kan du dra nytta av rapporter, listor och trendanalyser som ger värdefulla driftsinsikter.

 

COPA-DATA: Levererar smarta lösningar inom vatten- och avloppsvattenhantering

Vare sig det gäller övervakning av drift eller välinformerat beslutsfattande stöder zenon varje aspekt av dagens vatten- och avloppshanteringsbransch genom sömlös anslutning, noggrann övervakning och optimering av data från den dagliga driften. För att få reda på mer om COPA-DATA och hur zenon kan hjälpa till att öka värdet, kapaciteten och säkerheten inom din organisation, kontakta oss redan idag.

KONTAKTA OSS

Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung (Germany)

Success Story

Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung (Germany)

425 KB

Information Unlimited Magazine - Vol. 31

IU Magazine

Information Unlimited Magazine - Vol. 31

5.8 MB

Success Stories