Kontakta oss

Smart stad: Mobilitetslösningar med zenon

Garanterad rörlighet med automatiserade processer

Livskvaliteten i smarta städer är helt beroende av tillgången till kollektivtrafik. I takt med en ökad urbanisering utgör rörligheten i städerna ett centralt tema och det är en viktig drivkraft för tillväxt och framsteg. Intelligent trafikplanering, expansion av lokaltrafik och ett optimalt nätverkande bland alla som nyttjar vägarna är karaktäristiskt för en smart stad.

 

Mjukvaruplattformen zenon från COPA-DATA erbjuder en tillförlitlig och flexibel mjukvarulösning för övervakning, styrning och underhåll av kollektivtrafik och trafikledning som alltid är nära till hands. Plattformen används som ett centralt processtyrningssystem och övervakar och styr de komponenter som behövs för att driva tjänster, t.ex. motorvägar, ventilation i tunnelsystem, belysning på landningsbanor och mycket mer. I form av ett hanteringssystem för energidata (EDMS) säkerställer det även att energiresurser används på ett hållbart sätt i hela trafiknätet. Genom automatiserade processer och eskaleringskedjor vid nödsituationer minimerar mjukvaruplattformen zenon fel och gör det lättare för driftspersonal att agera snabbt när något inträffar.

 

 

zenon för järnväg, flygplatser och vägnät

Med zenon kan kollektivtrafik och trafik styras och underhållas på ett optimalt sätt. Mjukvaruplattformen är användbar för automatisering av understationer i spårtrafiken samt styrning av backup-system i tunnlar. Dessutom erbjuder zenon SCADA-funktioner för kollektivtrafikens ledningscentraler. Omfattande rapporteringsmöjligheter stöder energihanteringen inom transportsektorn – exempelvis flygplatser och tunnelbanor – och säkerställer att vatten- och energiresurser används på ett hållbart sätt.

 

zenon för tunnelsystem

Ett viktigt område där zenon används är vid övervakning av assistanssystem i väg- eller järnvägstunnlar, till exempel nödkraftförsörjning eller brandlarmsystem. zenon är ett öppet system som integrerar olika tekniker och tredjepartssystem utan ytterligare gränssnitt. Du kan läsa in data från olika källor med zenon, inklusive nödkraftutrustning, kamerasystem, belysning, internradio och brandlarm.

 

Lämplig för alla automatiseringsscenarier

zenon möjliggör både helt och delvis automatiserad verksamhet. Nativa appar för smartphones som fungerar på iOS, Android, Windows Phone och HTML5-baserade lösningar möjliggör mobil övervakning av dina system när som helst och var som helst. Driftspersonal i kontrollrummet kan använda zenon Worldview-funktionen för att övervaka storskalig trafikinfrastruktur. Zoomningsfunktionen kan ge en detaljerad bild av driften.

 

Drift av både bemannade och obemannade kontrollrum

Med zenon kan du enkelt och säkert styra all infrastruktursutrustning. En webbserver möjliggör fjärråtkomst och fjärrövervakning. Användaradministrationen låter dig att tilldela rätt åtkomsträttigheter för varje användare. Obemannade kontrollrum kan snabbt informera den jourhavande servicepersonalen om eventuella problem via automatiserade SMS, e-post eller text-till-tal-samtal. Om den första personen inte kan nås informerar zenon nästa person i eskaleringskedjan. Du behöver ingen permanent kontrollrumspersonal och kommer att vara fullständigt informerad via meddelanden från systemet.

 

Larmadministration

zenon kan automatisera mätningen av luftkvalitet, utomhustemperatur och andra parametrar med hjälp av sensorer. När värden som fint damm och kväveoxider (NOx) överskrider de förinställda gränserna, kommer det automatiska svaret att larmas, så att du snabbt kan reagera på skadliga miljöpåverkningar.

 

Enkla integrationsalternativ

Som öppen plattform stöder zenon ett brett spektrum av kommunikationsprotokoll samt integrering av ActiveX, .NET och WPF-kontroller. Dessutom integrerar det dokumenterade API-gränssnittet system från tredje part i den övergripande lösningen.

 

Förutseende trafikflödeshantering

Ökad trafikvolym eller problematiska trafikljussekvenser kan leda till att trafiken saktar ner eller blir stillastående. zenon hjälper dig att uppnå pålitlig trafikflödesmätning och -styrning. Detta är grunden för ett omfattande trafikstyrningssystem som i sin tur ger en stad med färre trafikstockningar.

 

Värdefulla energibesparingar

I egenskap av energidatahanteringssystem (EDMS) kan zenon automatisera insamling av energiförbrukningsdata såsom el, gas och vatten. Dessa data kan användas för att identifiera och uppnå potentiella besparingar. Du kan minska kostnaderna och samtidigt garantera hållbarhet i hela transportnätet – oavsett om det handlar om flygplatser, tunnelbanor, järnvägstransporter eller vägtransporter.

 

Komplett loggning och dokumentation

zenon har ett tillförlitligt arkivsystem, en integrerad trendmodul och en användarvänlig rapporteringsfunktion som erbjuder en anpassad vy av historiska data. Komplett loggning ger dig alla nödvändiga data för beslutsfattande och löpande optimering. Dessutom kommer du att kunna dra nytta av helt automatiserad elektronisk dokumentation – vilket gör att det inte finns något behov av manuella checklistor eller papperschecklistor.

 

COPA-DATA: Levererar smarta lösningar inom transport

Vare sig det gäller övervakning av drift eller välinformerat beslutsfattande stöder zenon varje aspekt av dagens transportbransch genom sömlös anslutning, noggrann övervakning och optimering av data från den dagliga driften. För att få reda på mer om COPA-DATA och hur zenon kan hjälpa till att öka värdet, kapaciteten och säkerheten inom din organisation, kontakta oss redan idag.

KONTAKTA OSS

Information Unlimited Magazine - Vol. 31

IU Magazine

Information Unlimited Magazine - Vol. 31

5.8 MB

Success Stories