Kontakta oss

Energihantering för smarta fabriker

energymanagement smart factory

 

Energi- och resurshushållning spelar en ökande fundamental roll för tillverkare. Å ena sidan blir ökande energikostnader märkbara i produktionskostnaderna, å andra sidan kan vinstmarginalen bara öka om kostnaderna reduceras.

 

Tillverkarna behöver ungefär 37 % av den totala globala energianvändningen under 2017. Även om tillverkarna börjar se sig om efter gröna energilösningar möter de fortfarande många utmaningar relaterade till energihantering:

 • Budget: Dålig energihantering kan leda till höga kostnader när överlastning av maskiner kan orsaka driftstopp eller underlastning minskar produktiviteten. Tillverkarna behöver säkerställa att de minimerar energianvändningen medan de maximerar lönsamheten. 
 • Datainsamling: Tillverkarna kan inte fatta informerade beslut om de inte vet hur mycket energi varje del av maskineriet använder och vilken effektnivå som leder till optimal funktion. Utan IoT-teknik kräver datainsamling tidsödande samplingsprocedurer och resulterar i data som inte kan tolkas i realtid.  
 • Statligt stöd: För att ta emot vissa statliga stöd, som skattelättnader, måste tillverkningsföretag i många länder uppfylla vissa standarder för energieffektivitet. Utan de rätta verktygen kan det vara svårt eller omöjligt att uppfylla statliga krav på energihantering. 

 

Tillverkningsföretag kan lösa dessa utmaningar och fatta bättre informerade beslut om de vet hur mycket energi varje del av maskineriet använder och vilken effektnivå som leder till optimal funktion. Energidatahanteringssystem (EDMS) baserade på realtidsdata från sensorer och IoT-enheter är därför nödvändiga för en framgångsrik digitalisering och utvecklingen av smarta fabriker.

 

Energy Data Management with zenon

 

 

Vad gör ett EDMS?

Ett EDMS kan stödja din organisation med:

 • Samla in energidata från olika källor över hela din infrastruktur: Ett kvalitets-EDMS som zenon kommer att samla in data om energianvändning från hela din organisation — inklusive produktions- och anläggningsledning. Ett EDMS kommer att samla in energidata automatiskt från utrustningen oavsett tillverkare, vilket låter dig se hur effektivt varje komponent körs från en bekväm plats. zenon kan samla in data effektivt även i fabriker med decentraliserad och komplex infrastruktur.
 • Ge en översikt av energiförbrukningen: Ett EDMS kommer att samla all din energianvändningsdata på en plats, vilket gör att du kan se storskaliga trender i energiförbrukning. zenon visar energidata i realtid med ett lättförståeligt gränssnitt. Med en tydlig överblick av energiförbrukningen över hela din anläggning kan du snabbt utvärdera utvecklingen mot dina mål.
 • Övervaka data om ny och existerande utrustning. Genom att använda ett EDMS kan du enkelt övervaka och jämföra energiförbrukningen hos både ny och gammal utrustning. Att förstå vilken utrustning som använder mest energi är nyckeln till lönsamhet och att fatta evidensbaserade inköpsbeslut.
 • Identifiera möjligheter att öka utrustningens effektivitet och reducera konsumtionen: Ett EDMS som zenon gör det enklare att analysera energidata och förbättra utrustningens effektivitet. Se trendkurvor och grafiska rapporter och begrunda data i samband med produktivitet och kostnad. Om du märker att en del av utrustningen minskar i produktivitet medan den använder mer energi än nödvändigt kan du hitta sätt att ersätta den eller förbättra dess prestanda, och reducera kostnader.
 • Utvärdera avvikelser för att säkerställa felfri energiförsörjning: Varje utrustningsdel bör få den exakta energimängden som behövs för att maximera produktiviteten. Ett EDMS han hjälpa dig att undvika kostsamma fel i energiförsörjningen genom att uppmärksamma dig på avvikande aktivitet. Beroende på problemet kan ditt EDMS till och med lösa det automatiskt, vilket låter dig fokusera på andra uppgifter. Om händelsen kräver ett ingripande, säkerställer den kronologiska händelselistan att du har deninformation du behöver för att utvärdera orsaken till avvikelsen och förhindra fel från att uppstå.

 

Som ett EDMS har programvaruplattformen zenon från COPA-DATA viktiga funktioner som du behöver för din smarta fabriks energihantering, som t ex energiprestandaindikatorer, energianalys, trendkurvor, larmmeddelandelistor, kronologiska händelselistor och många fler.

 

 

Fördelar med framgångsrik energihantering

zenon hjälper dig att samla in fabriksenergidata från sensorer och andra IoT-enheter över hela fabriksgolvet i realtid, vilket resulterar i framgångsrikare energihanteringsåtgärder. TÜV Süds krav för certifierad energidatahantering uppfylls av programvaruplattformen som helt uppfyller ISO 50001-standarden för övervakning, mätning och analys. Fördelarna du kan förvänta dig från zenon inkluderar:

 zenon hjälper dig att samla in fabriksenergidata från sensorer och andra IoT-enheter över hela fabriksgolvet i realtid. TÜV Süds krav för certifierad energidatahantering uppfylls av programvaruplattformen som även till fullo uppfyller ISO 50001-standarden för övervakning, mätning och analys. Fördelarna du kan förvänta dig från zenon inkluderar:

 • Hög effektivitet: Genom att använda data som samlats in och analyserats av ditt EDMS baserat på zenon, kan du fatta beslut som förbättrar effektiviteten och ökar produktiviteten. Du kan till och med hålla igång maskineriet genom att köra på optimal spänning för produktivitet.
 • Kostnadsbesparingar: Genom att identifiera läckage och andra källor till ineffektivitet, så väl som att undvika kostsamma effekttoppar, kan en framgångsrik energihanteringslösning ge väsentliga kostnadsbesparingar för en tillverkningsanläggning.
 • Förbättrad säkerhet: Bättre energihantering kan hjälpa dig att öka arbetarnas säkerhet genom att förebygga maskinöverhettning och säkerställa att nödvändiga reparationer sker innan ett felfungerande system eller inadekvat reservkraftkälla leder till en olycka.
 • Energitillförlitlighet: Kontinuerlig övervakning av energianvändningen skapar hög driftstillförlitlighet. Med mätningar i realtid och historiska data kan du se potentiella problem och rätta till dem tidigt för att undvika oväntade driftstopp.

 

 

Kontakta COPA-DATA om energihantering för smarta fabriker

Från att automatisera datainsamling och analys till informerade beslut, kommer zenon att stödja varje aspekt av din energihantering med ett enat system. Denna hårdvaruoberoende programvaruplattform kan enkelt integreras med dina existerande produktionstillgångar. Dessutom uppfyller zenon ISO 50001-standardens krav och kommer med ett användarvänligt grafiskt gränssnitt och robusta säkerhetsfunktioner.

Vi kan hjälpa dig med ditt energihanteringsprojekt från start till mål och tillhandahålla lösningar som är skräddarsydda efter dina krav. För mer information om energihantering för smarta fabriker, kontakta oss idag.

 

KONTAKTA OSS

Energy Data Management with zenon

Energy Data Management with zenon

1.1 MB

Road to Energy Management System

Poster

Road to Energy Management System

5.4 MB

Energy Management - IU 25 Spotlight

IU Magazine Article

Energy Management - IU 25 Spotlight

2.2 MB

Success Stories