Kontakta oss

Objektorientering i zenon

Ergonomi inom utveckling [4/5]

Objektorientering är en typisk egenskap hos den mänskliga hjärnan. Det ger oss möjlighet att minska onödig komplexitet, skapa kontakter snabbare och återanvända förvärvade kunskaper. Parallellt med detta finns det liknande utmaningar inom HMI/SCADA utveckling. Det är vårt mål att ge dig fullt stöd i att arbeta effektivt och säkert. Den ergonomiska lösningen är: objektorientering i zenon.


Använd fördefinierade element

Fördefinierade element och funktioner underlättar och snabbar upp projekteringen.Object Orientation

Fact Sheet

Object Orientation

80 KB

Fördefinierade grafiska objekt

Ett stort antal dynamiska element och vektorelement kan fogas in per musklick.

Fast Facts

  • Ergonomisk objektorientering
  • Stark symbolförvaltning
  • Fritt konfigurerbara mallar
  • Användning av strukturvariabler

 

Fördefinierade bildtyper

zenon ställer talrika fördefinierade buildtyper med speciella funktioner till förfogande, från listor med larm och händelser över trender fram till recept och HTML.

Bildmallar

Anpassningsbara mallar för anläggningsbilder tillåter snabb framställning av ett projekt.

Fördefinierade funktioner

I zenon tillåter fördefinierade funktioner, som bara måste konfigureras, säker och effektiv projektering.

Projektassistenter

Fritt konfigurerbara assistenter övertar uppläggningen av projekt och automatiserar återkommande uppgifter.

Variabler och datatyper

zenon variablerna grundar sig på ett genomgående objektorienterat koncept. Utgångspunkten för var variabel är en datatyp, ur vilken den härleds. När man skapar en variabel ärver denna alla egenskaper från den ursprungliga datatypen.

Symbolförvaltning

zenon har ett stort antal symboler för de mest olika användningsområdena. Dessa kan även anpassas och sparas eller nyskapas. En symbol är ett centralt objekt, som kan användas på olika ställen i projektet. Därvid ärver symbolen alla ändringar vidare till de länkade symbolerna. Detta arv kan även brytas individuellt.

Substituerad bildadressering

När det handlar om presentation av flera anläggningsdelar som är uppbyggda på samma sätt, sparar den indicerade bildadresseringen från zenon framställningen av flera identiska bilder. I likhet med indicerade bilder ritas anläggningsbilden endast en gång och kan beläggas med olika data och funktioner var gång den öppnas.

KONTAKTA OSS