zenon som ett interdisciplinärt verktyg i fordonsindustrin

 

Tillverkare i fordonsindustrin behöver en flexibel lösning för produktion och maskindatahantering. Med ett interdisciplinärt kontrollsystem kan ni hantera flera aspekter av produktionen med en enda plattform. Detta ökar effektiviteten och håller data organiserade.Larmadministration med zenon i...

Solution Leaflet

Larmadministration med zenon i bilindustrin

1.4 MB

 

 

 

Fördelarna med zenon för interdisciplinär användning

 

COPA-DATA:s automatiseringslösning, zenon Software Platform, är ett interdisciplinärt kontrollsystem för produktion som erbjuder flera fördelar för fordonstillverkare.

 

Fördelarna inkluderar:

 • Datahantering: zenon möjliggör operationer som kan länka och jämföra data över hela verkstadsgolvet. Visa varje maskin på en plats med ett ögonkast och få värdefulla insikter avseende användningsmetrik. Denna anslutning till era data gör systemplaneringen enklare.
 • Loggning och arkivering: När era system körs loggför zenon allt som sker och arkiverar det i Historian. Ni kan komma åt historiska data när som helst och använda analysfunktionen för att optimera systemets effektivitet och använda feldetektering när problem uppstår.
 • Energioptimering: zenon spårar energiförbrukningen i er verksamhet så att ni kan identifiera mönster i energianvändningen mellan avdelningar. Gör förändringar av arbetsflödet för att optimera energianvändningen och begränsa CO2-produktionen.
 • Skiftdagböcker: Justera kontroller och dokumentation baserat på skiftinformation för precis styrning av era systemprocesser. Använd skiftdata som metainformation för att beräkna viktiga siffror och generera värdefulla rapporter eller referera till skiftdata för att utveckla anläggningens infrastruktur. 
 • Digitala tvillingar: Hantera er fysiska anläggning genom att mappa och integrera den i zenon. Med hjälp av processdata kan zenon skapa en digital tvilling som går att komma åt när som helst för att hjälpa er att hantera er anläggning och dess system bättre.
 • Mycket flexibel infrastruktur: zenons flexibla infrastruktur gör det möjligt för lösningen att snabbt anpassa sig till föränderliga system och expanderande operationer för fullständig skalbarhet. Med flera alternativ genom arkitekturen i Engineering Studio kan operatörer styra sina anläggningar när som helst, oavsett var de är. 
 • Synliga kommunikationer: Anslut zenon till stora skärmar eller Andon-anslagstavlor så att ni kan se operationella data i realtid och hålla igång ert fabriksgolv på ett smidigt sätt. Med synlig kommunikation drar arbetarna åt samma håll under varje skift och alla processer flyter på smidigt.
 • Kostnadsminskning: Med zenon kan verksamheten skära ner på kostnader på flera sätt. Plattformen kopplar samman er med alla processer, så att ni kan hitta och åtgärda operationella fel så att effektiviteten förbättras och nertiden minskas. zenon erbjuder även förutsägbart underhåll så att ni kan spara pengar på dyra reparationer.
 • Effektiv och tillförlitlig produktion: Förutsägbart underhåll säkerställer att era system fungerar smidigt i det långa loppet, medan optimerade system leder till minskat antal operatörsfel. Färre fel förbättrar effektiviteten och ökar säkerheten.
 • Datavisualisering: Vår plattform visualiserar omfattande processer i realtid för att ge operatörerna fullständig insyn i enskild utrustning, produktionsplatser och totala anläggningar. Välj er omfattning baserat på era behov och se på när zenon skapar processen. 
 • HTML5-visualisering av webbläsare: Visa zenons värdefulla data i en bekant webbmiljö med HTML5-möjligheter. Ni kan komma åt er viktigaste produktionsinformation i alla webbläsare som har stöd för HTML5 och räkna med säker autentisering för datasäkerhet.

Välj zenon som ert interdisciplinära kontrollsystem för produktion

 

zenon gör det möjligt för fordonstillverkare att ta sig an flera discipliner för att skapa synergier över affärsroller. Denna extra samhörighet förbättrar effektiviteten och optimerar den fullständiga verksamheten. COPA-DATA har årtionden av erfarenhet i denna bransch och zenons kontinuerliga förbättringar är ett bevis för vår innovation. 

 

Hör av dig för att få reda på mer om zenon.

CONTACT US