Ett komplett digitalt nätverk

Distribuerad intelligens och nätverkande – flexibel, öppen och säker

Allt fler smarta maskiner och enheter utbyter data via Industrial Internet of Things (IIoT). Maskingrupper, maskiner och komponenter svarar i högre utsträckning oberoende och i realtid på förändrade förhållanden och parametrar. Processer körs allt mer sällan i ett centralt system. Utmaningen med den digitala åldern och ökande globalisering är att hantera det resulterande dataflödet, att göra processer jämförbara på olika platser och i olika länder, och att i bästa fall standardisera dem. Då uppstår frågorna: Vad har de individuella systemen för kapacitetsutnyttjande? Hur skiljer sig konsumtionen åt på de individuella platserna? Och hur kan jag automatiskt behandla informationen i mitt ERP-system? Bara de som kan svara på dessa frågor kan utnyttja den enorma potentialen hos IIoT på bästa sätt.

Fördelarna med centraliserad styrning utöver automatisk databehandling och analys är tydliga. Den här typen av arkitektur gör arbetet lättare, särskilt när det gäller geografiskt distribuerade eller svårtillgängliga system, som solcellsparker eller vindparker.

 

zenon IIoT Services (Service Grid)

 

 

 

Sömlös implementering av IIoT-projekt med zenons nätverkstjänst

Nätverkstjänsten kopplar samman maskiner, processer eller kompletta system i nätverk – och gör det, som vanligt, från zenon. På ett enkelt och okomplicerat sätt tillhandahåller nätverkstjänsten en lösning som möter dina krav, oavsett om du vill koppla ihop fabriker på olika platser och harmonisera processer eller integrera tredjepartssystem och IoT-enheter, så som intelligenta energimätare eller bärbara enheter. All resulterande data kan lagras centralt och i realtid på en molnbaserad plattform.

I kombination med tredjepartskomponenter eller klienter, som mobilappar, MES- eller ERP-system, ökar nätverkstjänsten programvaruplattformens användningspotential avsevärt. Med tillgång till programmeringsgränssnittet kan du fråga efter variabelvärden eller fullständiga rapporter och behandla dem i externa klienter. Detta gör det möjligt för dig att använda externa data enkelt och sömlöst i de anslutna zenon-installationerna. Tredjepartsapplikationer ger dig många olika scenarier för fortsatt databehandling och datautveckling. Genom att integrera tjänster som Microsoft Azure-analystjänster kan du tillhandahålla anpassade lösningar för affärsintelligens. Med nätverkstjänsten kan även komplexa arkitekturer förbli skalbara och möjliga att underhålla optimalt. 

 

 

Huvudpunkter:

  • zenon som en distribuerad programvaruplattform
  • möjlighet att ansluta till IIoT
  • enkel och säker anslutning av tredjepartskomponenter

 

 

Med zenons nätverkstjänst har vi utökat vår programvaruplattform för zenon avsevärt. Nätverkstjänsten ger dig en flexibel, framtidssäkrad lösning som gör det möjligt för dig att implementera dina individuella, anpassade krav ännu bättre. Se vårt faktablad för mer detaljerad information.

Interested in zenon IIoT Services? 

 

zenon IIoT Services (Service Grid) - the next step in digital networking

Brochure

zenon IIoT Services (Service Grid) - the next step in digital networking

2.1 MB

zenon IIoT Services (prev. Service Grid) - IU Special

IU Magazine Article

zenon IIoT Services (prev. Service Grid) - IU Special

2.4 MB