Kontakta oss
Industrial Performance Analyzer

Industrial Performance Analyzer

När problem uppträder som utlöser larm är det viktigt att kunna reagera snabbt och korrekt. Den i zenon integrerade Industrial Performance Analyzer ger en snabb översikt över alla larmmeddelande. Så kan man prioritera aktiviteterna och snabbt åtgärda problem.Industrial Performance Analyzer

Fact Sheet

Industrial Performance Analyzer

312 KB

Utvärdering av larmdata

Industrial Performance Analyzer hjälper till att statistiskt utvärdera och att översiktligt visualisera larmdata. Med det ytterst komfortabla verktyget kan anläggningens svaga punkter lokaliseras och dokumenteras. Du ser här mycket snabbt vilka fel som uppträder oftast och vilka som förorsakar de största stilleståndstiderna. Målmedvetna åtgärder kan omedelbart inledas. Med hjälp av den statistiska utvärderingen kan man därefter omedelbart se resultatet. Så kan stilleståndstider (Down-Time) hos en anläggning minimeras och produktiviteten och effektiviteten stegras avsevärt.

Fast Facts

 • Statistiska analyser av anläggningens störningar
 • Analys av svaga punkter
 • Identifiering av anläggningens förbättringspotentialer
 • Lokalisering av de längsta bortfallstiderna på anläggningen
 • Utvärdering av störningsfrekvensen samt störningstiden
 • Tidsanylser samt skikt-, dags-, veckorapporter
 • Produktionsanalyser som anläggnings- och komponentanalyser

Funktionssätt

 • En SQL-databas används som bas. Den försörjs av zenon med viktiga data.
 • Olika utvärderingar av produktionsdata visar alla relevanta informationer översiktligt på bildskärmen.
 • Detaljinformationer (Drill down) för de enskilda larmen, samt exakta tider, grupp- och klasstillordning, skikt- och anläggningsbeteckning och mycket mer kan visas.
 • Presentationen av summabildningen kan skapa Hit-listor: Vilket larm som uppträder oftast, vilken grupp eller klass som har flest poster, vilka områden som uppvisar de längsta störningstiderna.

Datalagring

zenon runtime skriver larm- och skiktinformationer (vid användning av Production & Facility Scheduler) i en ODBC-duglig SQL-databas. (Ingår inte i leveransen.) Flera zenon runtime system kan spara sina data i en central databas. Datautvärderingen kan därmed utföras över flera anläggningar/system.

KONTAKTA OSS