Att omfamna Industri 4.0-tillverkning med automatiseringsprogramvara

 

Industri 4.0, eller den fjärde industriella revolutionen, pågår redan med storskalig tillämpning av smarta sensorer, förbättringar av uppkopplingsbarhet och molndatabehandling. Industri 4.0 bygger på de förbättringar som datorer har medfört för tillverkningen och kommer att förbättra produktionen genom IIoT-enheter (Internet of Things) och annan högteknologi.

 

Även om denna digitala omvandling är inriktad på att göra tillverkningen mer effektiv, är många företagsägare bekymrade för de nya utmaningarna med Industri 4.0. Smart tillverkning har emellertid många fördelar. Här är vad du behöver veta för att klara nästa industrifas.

 

 

Konvergeringen av IT/OT och Industri 4.0

Tidigare har informationsteknik (IT) och driftsteknik (OT) fungerat oberoende av varandra i tillverkande organisationer. IT användes främst för att stödja ledningen och backoffice, medan OT, som omfattar alla verktyg och tillgångar i produktionen, styrde maskinerna och utrustningen på produktionsgolvet utan information från andra delar av organisationen. Idag har utvecklingen av Industri 4.0 som t.ex. Internet of Things (IoT) fått IT och OT att konvergera, vilket öppnar upp nya möjligheter för en intelligentare tillverkning och förenad företagsledning.

 

När OT kördes oberoende av IT, var maskinerna programmerade för att utföra högt specialiserade uppgifter och endast dessa uppgifter. Detta kommer att ändras med Industri 4.0. Smarta maskiner använder data från ett antal källor för att anpassa tillverkningsprocesser till skiftande förhållanden, vilket möjliggör många av de förmågor du kan förvänta dig från en smart fabrik – automatiska korrigeringar, intelligent routade ordrar, synlighet över hela organisationen, förutseende underhåll med mera.

Konvergeringen av IT/OT i Industri 4.0-eran möjliggör många nya förmågor du förväntar dig från en smart fabrik.

Nya utmaningar som tillverkare måste klara av

Den senaste industriella revolutionen hade en betydande påverkan på produktionen. Under Industri 3.0 har elektroniska enheter som integrerade kretsar gjort det möjligt att automatisera individuella maskiner, öka produktiviteten och minska kostnader. Industri 4.0 och konvergeringen av IT/OT kommer troligen att ha liknande effekter. Företag som vet vad de kan förvänta sig kan implementera lösningar snabbt och börja dra fördel av teknik för smarta fabriker snabbare. Digital transformering kan skapa följande utmaningar för tillverkare under övergången till Industri 4.0:

 

 • Nya affärsmodeller: Vid kritiska uppgifter som har betydande påverkan på produktionen kommer man att förlita sig mer på automatiserad datainsamling och analys. Som ett resultat kommer fabriker att kunna minimera fel och bli mer flexibla, kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga. Att implementera IIoT-tekniken från Industri 4.0 kan kräva att du tänker om när det gäller din affärsmodell och strategi.
 • Driftavbrott: I en smart fabrik måste många enheter arbeta tillsammans. Processinstabilitet som orsakas av föråldrad utrustning och oförmåga att kommunicera mellan system kan påverka ditt resultat under övergången om den inte uppmärksammas i tid. Du kan förebygga driftavbrott genom att fixa existerande instabilitet och implementera kontinuerlig övervakning efter tecken på potentiella problem i nätverket.
 • Ändrade organisationsprocesser: Vid övergång till Industri 4.0 bör du överväga hur du ska ändra din affärsstrategi och driftsprocesser på lång sikt. Du kan även behöva ändra din leveranskedja, ändra hur du interagerar med kunder och anställa nya personer med de kunskaper som krävs för att hantera ett komplext digitalt nätverk.
   
 • Cybersäkerhetshot: Den höga graden av uppkopplingsbarhet under Industri 4.0-automatiseringen kräver ett expansivt nätverk av sammankopplade enheter för att samla in data. Dessa enheter medför nya säkerhetsproblem, eftersom varje sensor fungerar som en ingångspunkt. För att möta den här utmaningen behöver du välja enheter och programvara med avancerade säkerhetsfunktioner. Dessutom måste du implementera en generell säkerhetsstrategi för dina affärer – som omfattar dina tillgångar och anställda.

 

 

Fördelar med att omfamna Industri 4.0 med zenon

När IT-system och OT-system går ihop blir tillverkningsprocesserna effektivare och slutligen mer lukrativa. Dessutom kan implementering av Industri 4.0-teknik hjälpa dig att hålla jämna steg med konkurrenterna och uppfylla dina tillväxtmål för organisationen. Här är några specifika fördelar med Industri 4.0-tekniken för tillverkare:

Fördelarna med att omfamna Industri 4.0 inkluderar lägre kostnader, högre produktivitet och bättre produktkvalitet. Detta gör det mödan väl värd.

 • Lägre driftskostnader: När du omfamnar Industri 4.0 genom att implementera industriell automatiseringsprogramvara som zenon kan du sänka driftskostnaderna signifikant genom att använda data för att maximera maskin-, drifts-, och energieffektivitet. Vidare kan du också vidta proaktiva åtgärder som förutseende underhåll t.o.m. innan ett fel inträffar.
 • Ökad produktivitet: När du automatiserar fler system i din fabrik förbättrar du produktionsaktiviteten och ger mänskliga arbetare tid att fokusera på viktiga uppgifter. Resultatet är ökad produktivitet genom hela organisationen.
 • Hög produktkvalitet: Industriell automatiseringsprogramvara kan upptäcka problem med produktkvaliteten och lösa dem snabbt och automatiskt eller varna dig för problemet. Vidare möjliggör den detaljerad analys genom rapportering av realtids- och historisk data.
 • Ledning av flera platser: För företag med ett stort nätverk av fabriker kan användning av moln-tillgänglig industriell programvara hjälpa dem att erhålla och centralisera realtidsdata från alla platser. På så sätt kan företag få information från sina fabriker snabbare och säkrare och öka tillverkningseffektiviteten.

 

 

Hur zenon kan hjälpa dig med övergången

Beroende på ditt företags storlek och nuvarande nivå av digitalisering kan övergången till Industri 4.0 verka besvärlig. Ändå gör fördelarna – som inkluderar lägre kostnader, högre produktivitet och bättre produktkvalitet – IIoT-implementeringen mödan värd.

 

På COPA-DATA hjälper vi till att förenkla övergången till Industri 4.0 genom att tillhandahålla flexibel industriell automatiseringsprogramvara som är enkel att använda. Vår zenon-programvaruplattform erbjuder realtidsrapportering, sömlös uppkoppling, situationsmedvetenhet, flexibel arkitektur och avancerade säkerhetsfunktioner för att hjälpa dig att framgångsrikt sammanföra IT- och OT-system och genomföra övergången till Industri 4.0.

zenon förenklar övergången till Industri 4.0 genom att säkra ledning av flera platser, ERP-uppkoppling och leverantör-soberoende integration.

 • Arkitektur för flera platser: För att hjälpa tillverkningsföretag som finns på flera platser och samarbetar med andra företag erbjuder zenon en arkitektur för flera platser med användning av molndatabehandling. Med denna högt skalbara arkitektur laddas maskingenererad data upp till molnet i realtid, där den kan tillgås från alla platser, inklusive mobila enheter som surfplattor och smarta mobiltelefoner.
 • Avancerade säkerhetsfunktioner: zenon kommer utrustad med toppmoderna säkerhetsfunktioner, vilket inkluderar rollbaserad användaradministration, serverredundans, produktversioner och jämförelse, autentisering och nätverkskryptering för att hjälpa dig hantera uppkommande cybersäkerhetshot som åtföljer IIoT.
 • Sömlös ERP-uppkoppling: zenon kopplar sömlöst ihop maskingenererad data med information från ditt ERP-system (Enterprise Resource Planning). Denna åtgärd gör att du kan dela data över hela din verksamhet och förbättra försäljning, redovisning, hantering av leverantörskedjan och andra processer på ERP-nivå.
 • Leverantörsoberoende integration: zenon är en leverantörsoberoende programvaruplattform som kan integreras med tillverkningshårdvara från många olika leverantörer. Detta gör implementeringen enklare och automatiserar kommunikation mellan åtskilda produktionsenheter. Eftersom COPA-DATA är en oberoende programvarutillverkare kan vi snabbt utveckla ytterligare funktionalitet för att möta specifika kundkrav.

 

 

Kontakta COPA-DATA för att få hjälp med övergången till Industri 4.0

Om du redan har påbörjat eller planerar övergången till Industri 4.0 kan vi hjälpa dig med dina projekt från start till mål och förse dig med industriella programvarulösningar för att lösa ditt företags unika utmaningar. För mer information, kontakta oss idag.

KONTAKTA OSS