Kontakta oss

Optimera processer i satsproduktion med zenon

 

 

Satsstyrning med zenon i läkemedelsbranschen

 

Produktion via satsprocessen är standard i läkemedelsindustrin. Fullständig spårbarhet, maximal produktsäkerhet, enhetlig kvalitet och reliabilitet är de viktigaste utmaningarna som du kan hantera med zenon.Optimera processer i batchproduktion...

Solution Leaflet

Optimera processer i batchproduktion med zenon

1.5 MB

Du kan lita på zenons programvaruplattform under satsbaserad produktion. zenons satsstyrning erbjuder en snabb, implementering oberoende av maskinvara, sömlös integration och utmärkt användarvänlighet. zenon ger dig kontroll över hela processen och hjälper dig att optimera produktionen.

 

Skapa ett recept utan programmeringskunskaper

Processledare kan intuitivt skapa och anpassa recept via det grafiska användargränssnittet utan att ha programmeringskunskaper. Detta skär ner kostnaderna och leder till större flexibilitet utan att äventyra processäkerheten och kontinuiteten i recepten.

 

Systemet växer med dig

Tack vare skalbarheten och flexibiliteten hos satsstyrningen kan du både styra enskilda processer och hela produktionssystemet i zenon. Utvidgning av utrustningen är inte heller ett problem. Starta exempelvis med en isolerad process och utvidga gradvis systemet till en eller flera satsprocesser och sedan till en homogen och fullständigt integrerad miljö – inklusive molnanslutning, rapportering, mobila lösningar och mycket mer. Tack vare de talrika gränssnitten kan du ansluta olika maskinvara och programvara.

zenon är oberoende. Tack vare de olika drivrutinerna kan du ansluta många olika industrisystem, utrustning, maskiner och mätutrustning, oberoende av tillverkare och oberoende av om den redan finns eller är ny. Detta ger dig en holistisk syn på hela produktionsprocessen.

Även befintliga styr- och övervakningssystem kan integreras i zenon och på så vis förbättras eftersom zenon lägger till tekniker och funktioner till ett befintligt system utan att behöva ändra, uppgradera eller återvalidera dem.

 

Flexibel att använda

Att använda zenon för satsproduktion är också perfekt för att på ett effektivt sätt producera små kvantiteter av olika farmaceutiska produkter med en utrustningsuppsättning. Så snart systemet valideras en gång kan du ändra recept på den här grunden utan att behöva återvalidera. Detta tillåter en snabb och ekonomisk förändring av varje ny produkt. Resultat: Produktionen blir mer flexibel och lönsam.

 

Snabba rapporter

Tack vare den fullständiga integrationen av satsprocessen registreras och analyseras produktionsdata samtidigt. Detta ger de rapporter som behövs för att omedelbart godkänna satsen efter att processen har avslutats. Växelverkan mellan automatiserade och manuella processer är inte ett problem med satsstyrning i zenon. Personalen kan manuellt mata in parametrar i systemet, samtidigt som de automatiserade processerna är anslutna via gränssnitt. Detta gör att du manuellt och automatiskt kan analysera insamlad data parallellt. Operatörerna drar nytta av det grafiska gränssnittet med hög användbarhet vilket, exempelvis, sköts via en pekskärm på surfplattor.

Detta sparar tid och pengar eftersom produkterna kommer ut på marknaden snabbare, och det förhindrar analysfel som kan inträffa under helt manuella processer. Dessutom drar du nytta av analysverktyg och åtskilliga rapporteringsalternativ i zenon. Genom att göra detta ökar du nyttan och får ut allt mer av ditt befintliga system.

 

ERP och sats – IT och OT växer ihop

zenon använder egna gränssnitt för att integrera med ERP-system. Detta tillåter ett jämnt dataflöde mellan ERP och satsutförande, vilket gör manuella mellanliggande steg överflödiga. Detta skapar en homogen miljö där satsproduktion kan utföras säkert och effektivt.

 

Garanterad regelefterlevnad

zenon uppfyller internationella regler såsom FDA 21 Part 11 eller EU bilaga 11. Efterlevnad åstadkoms bara via konfiguration och utan programmering, såsom specificeras av kategori 4 i ISPE GAMP5-riktlinjen. Konfigurerbarhet tillåter inte bara regelefterlevnad, utan gör även denna så enkel och effektiv som möjligt. Detta sparar tid och kostnader under implementering, underhåll och utvidgning och förhindrar fel under projektkonfigureringen.

zenons satsstyrning är ISA 88-förenlig och separerar processen från den operativa nivån. Recept eller till och med maskinvarukomponenter kan därför ändras utan att automatiseringen påverkas. Detta öppnar upp perspektiv för innovationer, eftersom recept kan anpassas flexibelt utan återvalidering.