Kontakta oss
Effektiv energiledning

Effektiv energiledning

Snabbare ISO 50001-certifiering med zenon.

Energiledningssystem enligt ISO 50001 är ett växande ämne inom livsmedelsindustrin. Motiven för införande av standarden kan variera, men vanliga orsaker är

  • Lagar och förordningar är i allt större utsträckning baserade på ISO 50001.
  • Kostnaderna för energi och kraft har stigit med 25% sedan 2005 vilket gör att företag måste effektivisera sin användning för fortsatt konkurrenskraft.
  • CSR (Corporate Social Responsibility) blir en allt viktigare del av företagens policys


Commitment for Energy and Material...

IU Magazine Article

Commitment for Energy and Material Efficiency

1.1 MB

En lyckad implementation av ISO 50001 kräver ett kompetent system för att samla in, bearbeta och presentera en lång rad data från maskiner och annan utrustning. Tidigare har detta varit förenat med ett stort och kostsamt arbete. Det har inte varit ovanligt att anställda manuellt har samlat in energiförbrukningsdata på papper för att sedan behandla och presentera resultatet i Excel.

 

Genom att använda ett helautomatiserat system för datainsamling får man en avsevärd tidsinbesparing i insamlingsskedet, men även en högre kvalitet på insamlade data. Med en helautomatisk process för databearbetning och presentation får man ett snabbare resultat och direkt feedback på vidtagna åtgärder.

 

Med zenon som energiledningssystem får du ett helt automatiskt och integrerat verktyg för datainsamling, bearbetning och presentation. Du kan analysera resultaten och skapa skräddarsydda rapporter utifrån dina medarbetares behov. Systemet medger regelbundna dagliga analyser eller baserade på andra storheter som skift, produkt, vecka, månad eller år. Resultaten kan presenteras i PDF-rapporter, via webben, på operatörspanel eller i kontrollrum.

Energiledningssystem: Spara tid och pengar med zenon

Standarden ISO 50001 bygger som många andra ISO-standards på en process som fungerar efter en iterativ process med ständiga förbättringar - Plan, Do, Check, Act. En förutsättning för ständiga förbättringar är tillgång till rapporter av hög kvalité som speglar verksamheten på ett lättfattligt sätt.

 

Sättet att lösa datakvaliteten är att hämta dem direkt från källan; energimätare och andra givare. zenon löser problemet med detta. Genom sin förmåga att kommunicera med energimätare och annan utrustning får du informationen direkt från förbrukaren. Olika nyckeltal som trender och larm från tillverkningsprocessen kan komplettera rapporterna. Baserat på rapporterna kan man sedan minska sin konsumtion avsevärt och uppnå

  • avsevärt minska kostnaderna
  • höja din produktion med bibehållen energikonsumtion
  • och som resultat hävda din konkurrenskraft

 

Om du har några frågor kring Energiledningssystem är du alltid välkommen att kontakta oss; info.sweden@copadata.com