Kontakta oss

zenon är det första HMI/SCADA med fullt stöd för Multi-Touch-funktioner

Revolution med Multi-Touch

Pekskärmar används sedan många år inom industrin. Användningen av pekskärmar på t.ex. iPhone har revolutionerat vårt interagerande med tekniska apparater. Denna revolution inleddes med en pekskärm som kan bearbeta samtidig beröring av flera fingrar, tolka fingrarnas rörelser till sk. gester och översätta dessa till kommandon för datorn.

Pekskärmar inom industrin

På elektroniska apparater som smartphones skall pekskärmarna i första hand möjliggöra lättare hantering men inom industrin tillkommer ytterligare krav med tanke på tillförlitlighet och säkerhet. Inom fordonsindustrin används pekskärmar ofta för den direkta styrningen av processerna.


Här har pekskärmarna visat sig vara mindre känsliga för smuts än tangentbord och mus. En tydlig fördel gentemot klassiska tangentbord är flexibiliteten: Ändringar i processerna leder inte längre till tidskrävande omprogrammering av manöverpaneler utan kan snabbt och enkelt genomföras genom programanpassningar.

 

zenon with Multi-Touch

Multi-touch med zenon

Framgången för Multi-Touch inom hemelektroniken inspirerade industrin att införa dessa även för HMI SCADA styrplattor. zenon var först med HMI SCADA system Multi-Touch!

Fördelar med Multi-Touch i HMI SCADA applikationer

  • ökad manöversäkerhet (t.ex. flerhandsmanövrering på pekskärmarna)
  • bättre användarvänlighet (t.ex. tvåfingerzoom på anläggningsbilder)
  • kortare utbildningstid genom intuitiv manövrering och mycket mer!

Se med egna ögon!

 

Kontakta oss: automotive@copadata.com