Kontakta oss

Förbrukningsoptimering

inom livsmedelsproduktionen:

How zenon supports the new DIN EN 16001 standard

Förbrukningsoptimering och utnyttjande av resurser spelar en viktig roll inom livsmedelsindustrin, speciellt när det handlar om ett företags lönsamhet. Resurser som förbrukas kan vara allt från grundläggande produktbeståndsdelar upp till rengörings- och smörjmedel. DIN EN 16001 standarden, publicerad i augusti 2009, beskriver genomförandet av processer som reglerar energiförbrukningen på något sätt. En viktig del av standarden: är att involvera medarbetarna in energiförvaltningen samt att förbrukningsoptimering. .Consumption Optimization

White Paper

Consumption Optimization

460 KB

Hur zenon stöder DIN EN 16001

Emilian Axinian, Industry Manager inom livsmedelsindustrin, fick möjligheten att diskutera denna standard med en specialist inom området. Emilian dokumenterade samtalet och sammanfattar här de viktigaste punkterna.

  1. Standarden DIN EN 16001 bidrar till att bygga upp kontinuerliga förbättringar av processer och system, som gynnar en effektivare användning av energi.
  2. zenon klarar en enkel integration av mätinstrument och produktionsanläggningar och kan på sikt bygga ut energiförvaltningssystemet samtidigt som kostnaderna reduceras.
  3. zenon ger realtidsinformation med online beräknade Energy-Performance-Indikatoren (EPI), larmförvaltning, händelselistor, grafiska trender och symboler, fritt gestaltade artbetsytor och med den integrerade Load Management.
  4. zenon är enkel för personalen att lära sig, skapar skäddarsydda rapporter för förbrukningsanalyser och gör det enkelt att utbilda medarbetarna i sitt simuleringsläge.

Mer informationer – ladda ner vårt whitepaper!