Kontakta oss
Enkel applikationsförvaltning

Enkel applikationsförvaltning

Genomtänkta utvecklingsverktyg, målmedvetet agerande

"Den med störst framgång i livet är den som håller sig bäst informerad" – detta citat från den brittiska politikern och författaren Benjamin Disraeli gäller fortfarande. I producerande företag är det kontinuerliga informationsflödet avgörande för effektiviteten och framgång.

zenon har ett integrerat verktyg med teknik för att bygga upp en översiktlig informationsplattform. Fordonstillverkare har därför avgörande fördelar, från utveckling och senare underhåll och förvaltning.

Integrerbarhet i zenon

Utveckla din applikation en gång och driftsätt på flera plattformar. – från Windows CE över Windows XP, Vista, Windows 7 eller Windows 8 upp till Windows-Server-baserade datorer.

Projekthirarki och flerprojektsförvaltning i zenon

Projekthierarki och flerprojektsförvaltning i zenon gör det möjligt att bygga upp översiktliga strukturer som grafiskt beskriver din hierarki. Alla data lagras centralt, projekt kan utvecklas och underhållas på ett enkelt centraliserat sätt. Data, bilder och funktioner återanvänds konsekvent och över flera projekt.

Nätverksfunktionalitet och topologihantering i zenon

Med genomtänkt nätverksfunktionalitet kan även komplexa nätverksapplikationer skapas effektivt och på kort tid. Den intergrerade topologihanteringen visar samanhangen mellan de enskilda projekten med tillhörande servrar grafiskt och skapar en översiktlig nätverkstopologi.