Kontakta oss

Rör på den offentliga trafiken

Med zenon kan du styra och förvalta elnät till rälsfordon på ett enkelt och ekonomiskt sätt. Systemet kan användas vid projektkonfiguration och automatisk styrning av terminaler i elnät till rälsfordon. Det kan även användas för övervakning av reservsystem i järnvägstunnlar, till exempel för nödströmförsörjning eller brandlarmsystem.

 

Utveckling - snabb och felfri konfiguration av projekt

En person som skapar ett projekt måste skapa många identiska objekt, t.ex. till transformatorfält och utgångsfält. Detta tar tid och det monotona arbetet kan leda till fel. Tack vare zenons objektorientering och utbytesmekanism kan du lätt återanvända objekten. Du måste bara rita varje symbol en gång, och sedan spara den på önskad plats.

 

Funktionen Command Sequencer används för enkel projektkonfiguration samt vid tillämpning av automatiserade terminaler. Du kan använda den för att konfigurera kommandosekvenser i stället för att programmera dem. De måste inte matas in upprepade gånger för hand. På så sätt uppstår en intuitiv och överskådlig användningsmetod där inga felkommandon ges.

 

 

Säkerhet från första början

Du kan till exempel lätt integrera säkerhetsbrytare - som bryter allt från enskilda processer till automatiskt beräknade topologiska system - genom att konfigurera dem i systemet centralt. Automatiska säkerhetsbrytartest utförs av zenons topologiska testfunktion och ökar säkerheten och tillgängligheten.

 

Inbyggda kommunikationsprotokoll

Den person som skapar projektet måste inte känna till och behärska de protokollspecifika egenskaper som gäller för styrning av kopplingsanordningar, eftersom kommunikationsprotokollen, inklusive kommandot, är en del av zenon. På så vis underlättar zenon utvecklingen, ger felfri konfiguration och ergonomisk drift.

 

Säkerhet och överensstämmelse

zenons användaradministration skyddar mot obehörigt intrång. Kommandoprocessen är kopplad till användaradministrationen, så att endast behöriga medarbetare kan mata in kommandon. Detta ger maximalt skydd mot obehörigt intrång och överensstämmer med myndighetsbestämmelserna.

 

IEC 61850 och mer

zenon kan användas med alla vanliga kommunikationsprotokoll inom elindustrin. zenon kan t.ex. skicka data med hjälp av ett protokoll (IEC 61850, IEC 60870, DNP3) direkt till en högre kontrollcentral, vilket medför att ingen fjärrterminal krävs.Kontrollera tunneln

 

zenon är ett öppet system som kan användas för olika funktioner och system från andra leverantörer utan extra gränssnitt eller systemnivåer. Förutom standardiserade kommunikationsprotokoll kan du även integrera ActiveX-kontroller, .Net-kontroller och WPF-kontroller. zenon är alltså perfekt för övervakning av järnvägstunnlar. Du kan läsa in data från olika källor, inklusive nödströmsutrustning, kamerasystem, belysning, intercom-system och brandlarm.

KONTAKTA OSS

Rör på den offentliga trafiken

Solution Leaflet

Rör på den offentliga trafiken

1.3 MB

zenon Energy Edition

Brochure

zenon Energy Edition

5.5 MB

Success Stories