Kontakta oss

zenon som distributionshanteringssystem (DMS)

Letar ni efter en smart lösning för alla uppgifter gällande övervakning och styrning av elnät? I så fall är zenon rätt mjukvarusystem till ert distributionshanteringssystem. zenon har ett omfattande programsortiment med applikationer som ger säker, stabil och effektiv drift, vare sig det gäller att konfigurera ett projekt, visningsalternativ eller rapportering eller lagstadgad arkivering.

Automatisering av invecklade kommandosekvenser

 

Invecklade kopplingsprocesser kräver exakt planering och hög koncentration vid genomförandet. zenon Command Sequences är en modul för automatisering av kommandosekvenser som löser detta problem och förebygger potentiella fel. Du kan skapa kommandosekvenser i en skyddad miljö med hjälp av modulen och sedan testa dem i en simulerad situation. Omsättningen i faktisk drift sker automatiskt. På så sätt förebygger man felaktiga kopplingssekvenser och oavsiktlig frånkoppling vid faktiskt drift, vilket ökar leveranssäkerheten.

Perfekt grepp om situationen

 

En av zenons huvudfunktioner är Worldview. Hela elnätet, inklusive alla generatorer, all kopplingsutrustning och alla ledningar visas som ritningar, vilket ger en tydlig bild. Du kan använda förstoringsfunktionen och på så sätt växla från en helhetsbild till en förstoring av ett visst område med alla de detaljer som önskas. Informationen visas alltid bara i så detaljerad form som det krävs. Alltså har du alltid koll på hela systemet och erhåller information med de detaljer du behöver.

Koll på det förflutna med det inbyggda processregistret

 

Ofta måste man rekonstruera en tidigare nätverksstatus, till exempel efter ett problem. Med zenon slipper du leta efter resultat och uppmätta värden i registerförteckningar. Det inbyggda processregistret indikerar tydligt den tidigare situationen i nätverksvyn. Kopplingsenheternas tidigare status syns genast och kan analyseras med mindre besvär. Du kan lätt flytta mellan olika tidsperioder med hjälp av tidsraden. På så sätt är det lättare att analysera fel, att bedöma vid vilken tidpunkt felet inträffade och hur länge det varade, samt att registrera de elnätsarealer som påverkades.

I händelse av fel - snabb lokalisering

 

zenon avger ett larm vid kortslutning och jordfel. Härvid använder programmet signaler från skyddsanordningar för att lokalisera felet eller identifiera felets riktning. Vid lokalisering av fel används riktningsvyer och uppmätta impedansvärden. Färgade linjer och markeringar på nätverksskärmen indikerar var felet befinner sig. På så sätt kan du begränsa och lokalisera felen snabbare, tillkalla servicepersonal på ett effektivare sätt och tillhandahålla bättre elkvalitet.

Personliga användargränssnitt för en bättre användarupplevelse

 

zenon används i kontrollrum som är bemannade dygnet runt och drivs i skift. Varje operatör har sina favoritinställningar. Därför kan systemet konfigureras så att det minns respektive användares senaste inställningar. Varje operatör kan göra sina inställningar i slutet av sitt skift och hämta det vid nästa skift. Användargränssnittet måste alltså inte ständigt ändras manuellt, eftersom varje användare hittar exakt samma inställningar som när han/hon loggade ut från sitt senaste skift.


zenon som distributions-hanterings-system

Solution Leaflet

zenon som distributions-hanterings-system

1014 KB

zenon Energy Edition Product Information

Boilerplate

zenon Energy Edition Product Information

746 KB

zenon Energy Edition

Brochure

zenon Energy Edition

5.5 MB

Success Stories