Kontakta oss

zenon som nätverkskontrollsystem

Hantera era elförsörjningsnätverk med en integrerad plattform

zenon Energy Edition från COPA-DATA erbjuder lösningar för hanteringsmjukvara för energidistribution som kan övervaka och optimera försörjningsnätverk, som elnät med medelhög spänning, vatten och avloppsvatten- eller gasförsörjningsnätverk. Kontrollera er försörjningsinfrastruktur med förtroende och dra nytta av snabb projektkonfiguration, enkel drift och maximal säkerhet.

 

Om ni letar efter en smart allt-i-ett-lösning för att övervaka och kontrollera er försörjningsinfrastruktur kommer zenon att passa utmärkt i ert kontrollcenter. Från att konfigurera ett projekt, genom visualisering, till rapportering och lagenlig arkivering, zenon erbjuder en mängd applikationer som gör er verksamhet säker, stabil och effektiv.

 

 

Hantera flera allmänna försörjningsinfrastrukturer på en integrerad plattform

zenons mjukvaruplattform för eldistributionshantering löser flera driftsuppgifter för elnät. Detta hanteringssystem för energidistribution kan även ansluta med alla typer av allmän försörjningsinfrastruktur. Den flexibla kombinationen av funktioner och komponenter gör det möjligt för er att konfigurera skräddarsydda lösningar. Övervaka och kontrollera utrustning på ett enkelt sätt med hög felsäkerhetsnivå med hjälp av zenons mjukvara för energidistribution.

 

 • Kontrollsystem för flera försörjningsnätverk för kombinerad hantering av elnät, vatten och avloppsvatten- eller gasnätverk
 • DSCADA (Distribution SCADA) för att hantera och kontrollera nät med medelhög spänning, baserat på avancerade topologiska funktioner
 • Övervakare för infrastrukturresurser, för detaljerad visualisering och rapportering av utrustningsförhållanden i regionala och nationella kontrollcenter
 • EMS-reservsystem, skyddar kontinuerlig tillgänglighet för ert distributionsnätverk i fall det blir strömavbrott i primära EMS-system

Funktioner och viktiga fördelar:

 • Enkelt linjediagram med topologiska funktioner
 • Integrerat GIS (geografiskt informationssystem)
 • Beräkning av belastningsflöde
 • Tillståndsberäkning
 • “N-1”-beräkning / Eventualitetsberäkning
 • Fellokalisering
 • Larmhantering
 • Händelsesekvens (SoE)
 • Sömlös processerverredundans
 • Processimulering
 • Återuppspelning av process
 • Säker kommandobehandling, Lockout-Tagout
 • Automatiska växlingssekvenser
 • Mobil händelseavisering (E-post, SMS, VoIP)
 • Rollbaserad åtkomststyrning
 • Säker fjärråtkomst
 • Protokollsäkerhet med IEC 62351

 

Detta erbjuder zenon:

 • Distribution-SCADA (DSCADA) med högsta prestanda och lösningsskalbarhet, för stora kvantiteter resurser och detaljerad nätverkslösning
 • Avancerad situationsmedvetenhet genom kraftfulla kommandon och händelsebearbetning och ett intuitivt HMI
 • Omfattande stöd för alla relevanta kommunikationsprotokoll
 • Effektiv integration med 3:e partssystem via omfattande API- och kommunikationsprotokoll
 • Teknisk enkelhet genom konfigurerbara funktioner, mallar och automatiserad utveckling
 • Hög cybersäkerhet och i programvaruutveckling i enlighet med IEC 62443-4-1 Secure Develoipment Process (SDL)

 

Dina fördelar:

 • Integrera era resurser i nya och beprövade miljöer på ett effektivt sätt
 • Överbrygga anslutningsluckor genom ett unikt spektrum av stödda protokoll
 • Säker tekniktid tack vare kraftfulla funktioner och mallar som är tillgängliga direkt
 • Etablera en central plattform för att hantera och kontrollera alla aspekter av er försörjningsinfrastruktur

 

 

Fullständigt grepp om situationen

En kärnfunktion i zenon är Worldview. Omfattande nätverksscheman, inklusive alla relaterade resurser som generatorer, pumpar, växlingsutrustning och ledningar visas i grafisk form och med en tydlig översikt. Därifrån kan du zooma in och ut på komponenter i nätverket i olika detaljnivå och få insikter du behöver för att fatta ett informerat beslut. I en kompletterande GIS-vy (geoinformationssystem) kan motsvarande infrastrukturskomponenter illustreras i sitt faktiska geografiska arrangemang. Information, såsom larmtillstånd eller strömavbrott kan förstoras intuitivt. Strukturerad larm- och händelsedata kan visas selektivt för att stödja operatören så att denne kan behålla kontrollen i alla situationer.

 

 

Ergonomisk drift och topologiska funktioner

Att driva ett viktigt försörjningsnätverk, som distributionsnät för medelhög spänning, kräver praktiska funktioner som gör det möjligt för dig att reflektera det övergripande tillståndet för nätverket in i minsta detalj. Växlingsförfaranden i zenon stöds av en topologisk modell av det övergripande nätet. Detta innebär att alla kontrollåtgärder som operatören gör avsiktligen går att kontrollera för potentiellt negativa konsekvenser. På detta sätt kan växlingsåtgärder som kan riskera nätets integritet, eller orsaka skada på en resurs exkluderas. zenon kan utvärdera försörjningstillståndet för vissa nätverkssegment, vilket hjälper till att planera underhåll i försörjningsdelarna och säkerställa kontinuerlig försörjning till alla konsumenter. Dessutom finns specifika funktioner tillgängliga som kan identifiera och låsa resurser som ska underhållas på plats. Nätverkskomponenters tillstånd som inte går att erhålla via protokollbaserade anslutningar som går att rikta in med manuella korrigeringskommandon. För att ge fullständig spårbarhet loggförs alla aktiviteter som standard i ett systemövergripande hänsdelsesekvensprotokoll. Med det så kallade “Command Sequencer” i zenon kan du göra mallar av standardväxlingsförfaranden och utföra dem när du vill. Detta minskar driftsåtgärderna och lägger samtidigt till säkerhet genom användning av beprövade växlingssekvenser.

zenon som distributions-hanterings-system

Solution Leaflet

zenon som distributions-hanterings-system

1014 KB

zenon Energy Edition

Brochure

zenon Energy Edition

5.5 MB

Smarta algoritmer för hantering av elnät

Att köra ett distributionsnät säkert såväl som ekonomiskt kräver avancerade funktioner för att bestämma det faktiska belastningstillståndet för den elektriska utrustningen. Endast då kan den nominella belastningskapaciteten för elledningar och anslutningselement användas optimalt och stockningstillstånd undvikas. zenon levereras med en integrerad modul för beräkning av belastningsflöde som kan användas för att bestämma elektrisk strömstyrka och spänning såväl som relaterade fasvinklar för specifika punkter i nätet. Med denna får operatören en perfekt överblick av den övergripande belastningssituationen och kan ingripa vid en förestående stockning. Belastningsvärden för områden där inga fysiska mätningar finns tillgängliga bestäms av zenons State Estimator. State Estimator gör det möjligt att beräkna nätets elektriska tillstånd, även om det är starkt underrepresenterat av fysiska mätvärden.

 

Baserat på belastningsflödesmodellen kan en förberäkning utföras under växlingsåtgärder. På detta sätt kan man säkerställa att den ändrade nätkonfigurationen efter växlingen fortfarande resulterar i ett tillåtligt tillstånd, utan stockning.

 

Slutligen gör modellen det möjligt för zenon att utföra en eventualitetsanalys, en så kallad “N-1 Calculation”. Med denna kan operatören se till att nätet inte stockar sig, även om en resurs (kabel, ledning, transformator) slutar fungera. Sammantaget hjälper dessa funktioner operatören att styra nätets infrastruktur säkert genom perioder med högt strömflöde eller situationer där planerad eller oplanerad omkonfiguration av nätet måste genomföras.

Snabb fellokalisering och detaljerad utredning

För att åstadkomma de högsta tillgänglighetsavläsningarna måste elförsörjningen reagera snabbt vid fall med sammanbrott. zenon har stöd för precist utpekande av felplatser, baserat på värden som tas emot av respektive distansskyddsenheter. zenon kan indikera den faktiska felplatsen i ett enda linjediagram och markera nätverkssektionen som påverkas av strömavbrottet. Detta hjälper operatören att omedelbart förbereda för nödvändiga växlingsåtgärder för att isolera felet och snabbt återställa strömförsörjningen till så många kunder som möjligt. Dessutom informerar indikationen på GIS-vyn om exakt geografisk position för strömavbrottet. Denna information kan användas för att skicka ut och vägleda underhållsteamet.

 

Alla incidenter i försörjningsnätverket går att spåra och utreda på djupet, med hjälp av detaljerade larmprotokoll och listor över händelsesekvenser (SoE) i zenon. Dessutom är det lätt att använda detaljerade historikarkiv och motsvarande trender i sådana utredningar av driftsteamet. Det finns även en återuppspelningsfunktion för processer i zenon som gör det möjligt för en bedömning av alla händelser som skedde under en incident. Utredaren kan spola fram och tillbaka händelse för händelse under incidentperioden, eller bara spela upp de inspelade händelserna i realtidsläge och samtidigt fritt växla mellan de tillgängliga skärmarna i HMI-lösningen. Istället för att parsa genom tonvis med listor i utredningen kan utredaren förlita sig på den exakta visuella uppspelningen för alla relaterade förfaranden.

Tålig och säker nätverksarkitektur för maximal tillgänglighet

zenon levereras med mycket robusta nätverksfunktioner som ändå är lätta att distribuera. zenons flexibla arkitektur för flera servrar/flera klienter gör det möjligt att modularisera processtyrningen och övervakningsaspekter och distribuera dem till respektive serveruppsättning. Detta utgör grunden för att realisera den mångsidiga felsäkra topologin. Å andra sidan kan visualiseringsklienter, givetvis uppbackade med RBAC (rollbaserad åtkomstkontroll), flexibelt komma åt processinformation eller interagera med systemet. Hot-standby-redundans är tillgänglig direkt i zenon och går att använda med bara några få musklick. Dessutom kan zenon utvärdera systemets hälsa och på begäran utföra en förebyggande redundansväxling eller detektera svaga kommunikationslänkar och byta till bättre. Operatören informeras konstant om alla händelser och förblir fullständigt medveten om situationen.

 

Alla zenon-funktioner finns även tillgängliga för arbete i virtualiserade miljöer, vilket möjliggör effektiv lösningsdistribution och underhåll i samband med aktuella IT-hanteringstekniker. Slutligen har nätverksfunktioner och protokoll som IEC 60870-5-104, DNP3 eller IEC 61850 stöd för säker autentisering TLS-baserad kryptering i enlighet med IEC 62351 för att uppnå maximal säkerhetsnivå.

 

 

Kraftfull uppkopplingsbarhet och nätverkssupport

zenon kan användas med alla vanliga kommunikationsprotokoll inom elbranschen. Eftersom zenon är ett leverantörsoberoende system är det orienterat tillsammans med internationella standarder, vilket ger fin funktionell täckning samtidigt som det säkerställer enkel tillämplighet och säkerhet. Protokollen går att använda till att integrera på sensorer, reglage och PAC-utrustning (Protection, Automation and Control), oavsett typ och märke, och går att kombinera fritt för att uppnå maximal lösningseffektivitet. Här följer ett urval av protokoll som stöds av zenon:

 • IEC 61850
 • DNP3
 • IEC 60870-5 (101/103/104)
 • MODBUS
 • ICCP/TASE.2 (Inter Control Center Protocol)
 • OPC-UA / OPC-DA
 • IEEE C37.118 (tidssynkroniserat)
 • IEC 61850-90-5 (tidssynkroniserat)
 • 62056-21 (mätning)

 

Ytterligare protokoll, såsom SNMPv3, Syslog och PRP (Parallel Redundancy Protocol) kan användas med zenon för att stödja övervakning av IT-nätverksinfrastruktur, realisera centraliserad säkerhetsloggning eller förbättra den övergripande systemarkitekturens motståndskraft.

 

Ytterligare nätverkssäkerhet tillhandahålls genom tillvalet med cybersäkerhetsfunktioner, såsom TLS-baserad kryptering eller Secure Authentication – i enlighet med standarden IEC 62351.

 

 

Börja använda professionell mjukvara för tillförlitlig elnätshantering

zenon är en mjukvaruplattform över domäner som är beprövad i mer än 175 000 installerade system. Olika avancerade distributionshanteringsfunktioner gör zenon till det idealiska systemet att för att driva och övervaka elnät med medelhög spänning. Tack vare zenons flexibilitet och breda spektrum av kommunikationsalternativ är det enkelt att integrera andra försörjningsnät som vatten- och avloppsvattenbehandling eller gasnätverksinfrastruktur för att bygga upp en synergistisk kontrollplattform. Detta gör zenon till ett perfekt program för kommuner och elbolag som måste använda sina resurser på ett effektivt sätt för att säkerställa tillgång till deras tjänster dygnet runt.

Fortsätt att utforska er integrerade kontrollcenterlösning med zenon tillsammans med oss.

 

KONTAKTA OSS

Subscribe to our newsletter

Subscribe to our newsletter
Be well informed

about zenon and COPA-DATA

 

 

Our customers

 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
Success Stories